Postliste http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/ einnsyn.stjordal.kommune.no Samlede journalposter (Ref=9kar58, SakId=381889) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734800?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29517/2022 | Boligtjenesten Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740244?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 34960/2022 | Boligtjenesten Uttalelse startlån http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740210?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP/INNKJØP | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 34926/2022 | Boligtjenesten Samlede journalposter (Ref=99prqb, SakId=406675) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734818?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29535/2022 | Boligtjenesten Kvislabakken skole - Nettbrettavtale - Sandra Romeiser http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733404?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mario Ralph Romeiser | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28121/2022 | Kvislabakken skole Samlede journalposter (Ref=5b66we, SakId=419607) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734786?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29503/2022 | Boligtjenesten Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734563?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29280/2022 | Boligtjenesten Samlede journalposter (Ref=r69pr6, SakId=366109) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735200?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29917/2022 | Boligtjenesten Utbetalingsanmodning http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734573?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29290/2022 | Boligtjenesten Samlede journalposter (Ref=bw3e63, SakId=393571) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735170?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29887/2022 | Boligtjenesten Anmodning om innsyn - ***** ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741005?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 35720/2022 | HR og digitalisering Anmodning om innsyn - ***** ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736943?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31659/2022 | HR og digitalisering Anmodning om innsyn - ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735914?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 30631/2022 | HR og digitalisering Anmodning om innsyn i dokumentasjon http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734691?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anniken A Røllheim | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29408/2022 | HR og digitalisering Svar på anmodning om innsyn http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732901?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: britt vikan | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 27618/2022 | HR og digitalisering Svar på anmodning om utlevering av journaler - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/727901?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 22619/2022 | HR og digitalisering Svar på søknad om skoleskyss - Arne Magnus Gulaker Sætnan http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/602153?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth B Gulaker | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 6359/2020 | Elvran skole Svar på søknad om skoleskyss - Anna Oline Elvertrø-Sten http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/602147?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Viken Elvertrø | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 6353/2020 | Elvran skole Nytt opplastet vedlegg (Ref=995b63, SakId=398489) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735253?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29970/2022 | Boligtjenesten Samlede journalposter (Ref=995b63, SakId=398489) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735199?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29916/2022 | Boligtjenesten Tilsagn om startlån - til Intrum for utbetaling http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/731637?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Intrum AS, Låneadministrasjon | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 26354/2022 | Boligtjenesten SKOLESKYSS - informasjon til 10.trinn http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734874?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29591/2022 | Velferd Skoleskyss for flyktninger http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733247?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 27964/2022 | Velferd Samlede journalposter (Ref=wwaq6e, SakId=425976) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734782?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29499/2022 | Boligtjenesten Samlede journalposter (Ref=w54846, SakId=405234) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735233?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29950/2022 | Boligtjenesten Samlede journalposter (Ref=5b383w, SakId=406235) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735214?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29931/2022 | Boligtjenesten Samlede journalposter (Ref=erke99, SakId=406202) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735238?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29955/2022 | Boligtjenesten Underskrevet husleiekontrakt - Leilighet 220 E http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735390?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Gunelie Dalsnes | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30107/2022 | Bygg E6 Kvithammar - Åsen - Støybelastning Langstein http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735931?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYE VEIER AS | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 30648/2022 | Areal og miljø Underskrevet husleiekontrakt - Leilighet 103 A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735306?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Unsgaard | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30023/2022 | Bygg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987614706, 5035-77/ 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737272?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31988/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987676744, 5035-45/ 14 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737210?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31926/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974216353, 5035-18/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737209?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31925/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985214190, 5035-251/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737237?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31953/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920563597, 5035-59/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737201?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31917/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912490475, 5035-225/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737141?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31857/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969467542, 5035-200/ 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737295?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32011/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995748495, 5035-333/ 8 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737294?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32010/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 892138192, 5035-64/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737293?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32009/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Nils-Ivar Soløy http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740709?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens-Erling Soløy | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 35424/2022 | Hegra ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981402537, 5035-122/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737274?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31990/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969184168, 5035-138/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737273?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31989/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Dennis skogan Baysal http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740384?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Gunn Skogan | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 35100/2022 | Hegra ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969256428, 5035-240/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737292?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32008/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Sara skogan Baysal http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740382?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Gunn Skogan | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 35098/2022 | Skjelstadmark skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920206905, 5035-245/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737291?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32007/2022 | Areal og miljø Svar på søknad om skoleskyss - Dennis Storli Engberg http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740262?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Engberg | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 34978/2022 | Hegra barneskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 914824036, 5035-101/ 135 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737276?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31992/2022 | Areal og miljø Svar på søknad om skoleskyss - Theo-Chrisander Sæther Engen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738661?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siw Klevan Engen | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 33377/2022 | Elvran skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987614706, 5035-77/ 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737275?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31991/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Magnus Rolseth http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738561?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Albrechtsen Rolseth | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33277/2022 | Stokkan ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980032825, 5035-315/ 18 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737289?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32005/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986715517, 5035-271/ 5 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737286?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32002/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Dennis Storli Engberg http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737120?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Engberg | Journaldato: 13.04.2022 | RegistryNumber: 31836/2022 | Hegra barneskole Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/665498?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Gylland og Edvin Rein | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 13010/2021 | Forradal skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912903788, 5035-182/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737285?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32001/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Theo-Chrisander Sæther Engen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736888?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siw Klevan Engen | Journaldato: 10.04.2022 | RegistryNumber: 31604/2022 | Elvran skole Svar på søknad om skoleskyss - Nora Sletvold Hagen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736729?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Hagen | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 31445/2022 | Hegra barneskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984609876, 5035-290/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737284?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32000/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918319662, 5035-6/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737283?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31999/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Nora Sletvold Hagen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735955?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Hagen | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 30672/2022 | Hegra barneskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 923456228, 5035-307/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737282?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31998/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Meland Oliver Strandvik http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735731?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rikke Stenseng Strandvik | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 30448/2022 | Skjelstadmark skole Svar på søknad om skoleskyss - Leander Morken Skrefsrud http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735318?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Rune Skrefsrud | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 30035/2022 | Lånke skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995493713, 5035-167/ 6 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737281?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31997/2022 | Areal og miljø Svar på søknad om skoleskyss - Eline K Lundquist http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735311?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Lundquist | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 30028/2022 | Lånke skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924509295, 5035-118/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737280?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31996/2022 | Areal og miljø Underskrevet husleiekontrakt - leil 210 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736910?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Alvsåker Haugen | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31626/2022 | Bygg Søknad om tilskudd forsterket fosterhjem ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734688?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bufetat Trøndelag sør | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 29405/2022 | Værnesregionen Barnevernstjeneste Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995147157, 5035-308/ 5 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737271?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31987/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Embrik Wikstrøm Nygård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735282?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Wikstrøm | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 29999/2022 | Skjelstadmark skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986478310, 5035-281/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737270?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31986/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Eline K Lundquist http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735047?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Lundquist | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29764/2022 | Lånke skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974697416, 5035-135/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737269?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31985/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Kristian K Lundquist http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735046?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Lundquist | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29763/2022 | Halsen ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969255995, 5035-92/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737268?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31984/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Leander Morken Skrefsrud http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734887?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Rune Skrefsrud | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29604/2022 | Lånke skole Svar på søknad om skoleskyss - Sander Julseth http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734830?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Reinaas | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 29547/2022 | Lånke skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 886334192, 5035-270/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737267?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31983/2022 | Areal og miljø Svar på søknad om skoleskyss - Amalie Emine Kjenner http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734826?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Nathalie Berdahl | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 29543/2022 | Lånke skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990795622, 5035-260/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737266?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31982/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 876983052, 5035-241/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737265?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31981/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970565949, 5035-333/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737264?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31980/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Brian Henry Kjenner http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733578?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Nathalie Berdahl | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28295/2022 | Lånke skole Oversendelse av fakturaer http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/706862?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bufetat reg. Midt-Norge | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 1584/2022 | Økonomi og finans Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989287214, 5035-145/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737263?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31979/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Amalie Emine Kjenner http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733577?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Nathalie Berdahl | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28294/2022 | Lånke skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970581162, 5035-315/ 20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737262?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31978/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Martin Fagertun Børseth http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733529?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorid Fagertun Børseth | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28246/2022 | Skjelstadmark skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 884261902, 5035-189/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737261?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31977/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Egil Andre Selnesaune http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733477?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Andre Selnesaune | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28194/2022 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740882?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Kulset | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 35597/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912999432, 5035-168/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737259?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31975/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Oda Monslaup Berge http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733467?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi-Beate Monslaup Berge | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28184/2022 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740642?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Vist Solbakken | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 35357/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925943274, 5035-323/ 8 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737278?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31994/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Leah Sem http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733465?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Sletvold | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28182/2022 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740641?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Vist Solbakken | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 35356/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 927394405, 5035-249/ 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737260?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31976/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Sondre Sletvold http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733462?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Sletvold | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28179/2022 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740640?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Vist Solbakken | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 35355/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992117419, 5035-180/ 13 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737279?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31995/2022 | Areal og miljø Søknad om skoleskyss - Mie Sletvold http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733459?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Sletvold | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28176/2022 | Skjelstadmark skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971174080, 5035-88/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737288?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32004/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735030?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Bentzen | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29747/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985912939, 5035-192/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737287?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32003/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735028?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Evjen-Kallar | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29745/2022 | Velferd Søknad om skoleskyss - Scott Fyhn Bjerkan http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732984?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Fyhn | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27701/2022 | Fosslia skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 923345604, 5035-280/ 9 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737290?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 32006/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735024?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rabeya Khatun Kazi | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29741/2022 | Velferd Søknad om skoleskyss - Emuell Margido Brenne-Weiseth http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732850?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Cathrine Brenne | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27567/2022 | Elvran skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990667659, 5035-16/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737277?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31993/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735022?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Torve | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29739/2022 | Velferd Søknad om skoleskyss - Ruben Andreas Timannsvik http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732781?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger-Lise Almåsbak Timannsvik | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27498/2022 | Skjelstadmark skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979541759, 5035-200/ 10 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737255?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31971/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735018?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Elise Prestmo | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29735/2022 | Velferd Søknad om skoleskyss - Jo Skjøstad Husbyn http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732780?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Berger Skjøstad | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27497/2022 | Skjelstadmark skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969154463, 5035-180/ 5 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737258?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31974/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735017?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Toldnes | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29734/2022 | Velferd Søknad om skoleskyss - Nicoline Elise Kværnmo Welvang http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732744?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Ove Welvang | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27461/2022 | Fosslia skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918994858, 5035-247/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737257?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31973/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735016?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristianne Grande Isaksen | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29733/2022 | Velferd Søknad om skoleskyss - Olav Mørseth http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732738?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Mørseth | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27455/2022 | Skjelstadmark skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979356951, 5035-274/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737256?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31972/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735014?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Aslaksen | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29731/2022 | Velferd Søknad om skoleskyss - Hennie Mørseth http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732737?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Mørseth | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27454/2022 | Skjelstadmark skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969696428, 5035-263/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737254?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31970/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735012?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Skogan Ivarson | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29729/2022 | Velferd Søknad om skoleskyss - Mia Karlsen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732736?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Mikael Karlsen | Journaldato: 26.03.2022 | RegistryNumber: 27453/2022 | Stokkan ungdomsskole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918994858, 5035-247/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737253?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31969/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735010?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Hongset | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29727/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913690508, 5035-223/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737246?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31962/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735008?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Elise Lia | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29725/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990808937, 5035-271/ 12 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737251?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31967/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735006?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Blaafjell | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29723/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980724670, 5035-60/ 6 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737250?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31966/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735004?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Reinås | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29721/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992093455, 5035-114/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737249?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31965/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735003?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emelin Tverå Johansen | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29720/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969470535, 5035-184/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737248?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31964/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735000?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Aas Stien | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29717/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987918357, 5035-202/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737247?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31963/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734998?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Nilssen | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29715/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 928715809, 5035-325/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737245?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31961/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734997?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ine Merethe Selte Larsen Solem | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29714/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 923973206, 5035-91/ 11 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737244?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31960/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734996?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Janette Skaara | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29713/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988489050, 5035-244/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737243?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31959/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734995?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Flatabø | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29712/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734940?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Mehli Raaen | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29657/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 879667542, 5035-58/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737198?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31914/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734994?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Myhrvang Haugom | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29711/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734929?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Nysæther | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29646/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981428390, 5035-244/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737200?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31916/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734992?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamilla Westerheim | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29709/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734925?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lionel E.Egou | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29642/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993318507, 5035-216/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737195?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31911/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734989?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Bjarke Tønder | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29706/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734850?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vanja Fornes | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29567/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 988068780, 5035-154/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737192?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31908/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734986?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Seehuus | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29703/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734751?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Johanne Viken | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29468/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918722548, 5035-123/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737191?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31907/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734984?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Aaberge | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29701/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734745?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Chang Nordgård | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29462/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 819702012, 5035-318/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737194?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31910/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734983?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Rotmo Langaas | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29700/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734743?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Hastadklev Skotvoll | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29460/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 992014563, 5035-160/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737193?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31909/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734982?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Therese Myrland | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29699/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734742?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tia Brendmo | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29459/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920954200, 5035-167/ 5 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737190?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31906/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734977?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Sundfjord Markhus | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29694/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734741?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Syver Lorås | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29458/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921615051, 5035-190/ 30 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737219?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31935/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734974?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Hepsø | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29691/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734740?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Veiseth Nestande | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29457/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985292507, 5035-140/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737224?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31940/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734972?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åshild Aursjø Nilsen | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29689/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734738?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Madelen Sofie Stenli | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29455/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 975705692, 5035-41/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737223?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31939/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734969?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Zimmermann | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29686/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734736?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Baar | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29453/2022 | Bydrift og infrastruktur Omsetningsoppgave for alkohol - FANTASIGÅRDEN AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736945?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: FANTASIGÅRDEN AS | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 31661/2022 | HR og digitalisering Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 994158198, 5035-274/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737222?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31938/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734968?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29685/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734725?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Bakke | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29442/2022 | Bydrift og infrastruktur Omsetningsoppgave for alkohol - GLAD KAFE' OG BAR AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736944?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLAD KAFE' OG BAR AS | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 31660/2022 | HR og digitalisering Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979533918, 5035-53/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737221?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31937/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734966?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard O. Y. Huthmacher | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29683/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734724?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Fosmo Espås | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29441/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970407006, 5035-202/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737232?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31948/2022 | Areal og miljø Omsetningsoppgave for alkohol - FANTASIGÅRDEN AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735458?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: FANTASIGÅRDEN AS | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30175/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734962?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Live Holø | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29679/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734722?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lea Svensson | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29439/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990453020, 5035-153/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737227?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31943/2022 | Areal og miljø Svar på epost vedr omsetningsoppgave 2020 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735467?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fantasigården v/ Monica Strømberg | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30184/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734961?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agnes Major | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29678/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734721?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erika gressetvold | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29438/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999062881, 5035-45/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737234?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31950/2022 | Areal og miljø Epost vedr omsetningsoppgave 2020 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735466?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fantasigården v/ Monica Strømberg | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30183/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734959?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Ovidth | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29676/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734720?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Svensson | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29437/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986095675, 5035-42/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737233?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31949/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734958?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frida Kvande Hansen | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29675/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734718?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matias Mæhre | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29435/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969154072, 5035-268/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737226?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31942/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734956?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pernille Børholm | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29673/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734715?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Forø | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29432/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984140231, 5035-246/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737225?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31941/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734953?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Rømo | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29670/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734704?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tuva Skjervold | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29421/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976011228, 5035-188/ 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737231?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31947/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734949?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Ringseth | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29666/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734687?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nardos Amare | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29404/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990932069, 5035-66/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737230?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31946/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734938?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marion Stordalsvold | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29655/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734643?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Hauge Kvisvik | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29360/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913053656, 5035-285/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737229?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31945/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734930?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emely Louise Thuen Bjerknes | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29647/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734628?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: David Werstad Nyheim | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29345/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969185881, 5035-264/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737228?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31944/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734928?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Gjeldnes | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29645/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734294?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: David Linkus | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 29011/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969642255, 5035-326/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737220?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31936/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734860?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lea Rakstang | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29577/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734291?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selemun Haileab | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 29008/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971386355, 5035-221/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737217?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31933/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734854?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: David Jonathan Brüggemann | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29571/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734286?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Tyholt | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 29003/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 993803790, 5035-246/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737240?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31956/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734838?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: simona Cappuccio | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29555/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734272?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Jakob Grøttum Skogmo | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28989/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925395404, 5035-85/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737242?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31958/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734777?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Aasarød | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29494/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734263?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katja Bremseth | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28980/2022 | Bydrift og infrastruktur Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/662230?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Roar Østerås og Hege Neslin | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 9743/2021 | Forradal skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 918427023, 5035-220/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737202?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31918/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734774?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Aasarød | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29491/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734247?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Marie Richter | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28964/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969178710, 5035-72/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737199?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31915/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734749?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edith Ingrid Pettersen | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29466/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734225?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonathan Bergh | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28942/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920563597, 5035-59/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737206?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31922/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734748?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Røhme | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29465/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734214?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randolf Eriksen | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28931/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 928608034, 5035-64/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737216?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31932/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734739?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Christian Blom | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29456/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734181?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Madelen Skjærvø | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28898/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987616466, 5035-331/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737215?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31931/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734737?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Solbjørg Myge | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29454/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734159?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oscar Sebastian Sederholm Hoff | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28876/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974488949, 5035-122/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737214?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31930/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734734?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Rennan | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29451/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734153?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laura Skaland Gustad | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28870/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971217596, 5035-23/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737211?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31927/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734733?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Overrein | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29450/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733521?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Welde | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28238/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 990469237, 5035-254/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737208?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31924/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734730?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole-Christian Sætre Torheim | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29447/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733504?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: jonathan bremset | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28221/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 911721783, 5035-80/ 7 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737218?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31934/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734697?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Elvrum | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29414/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733492?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tiril Buan Børstad | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28209/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 989769073, 5035-119/ 20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737207?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31923/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734685?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid E. L. Kvaal | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29402/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732779?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teodor Johnsen Gajdasevic | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27496/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987676744, 5035-45/ 14 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737213?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31929/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734609?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mille Tidemann | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29326/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732775?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tuva Søraunet | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27492/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 974216353, 5035-18/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737212?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31928/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734601?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Hestø Ness | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29318/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732769?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adrian Isachsen-Hagen | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27486/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 991574832, 5035-278/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737205?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31921/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734581?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Amalie Schei Brovold | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29298/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732768?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod bårsaune | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27485/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999513093, 5035-196/ 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737204?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31920/2022 | Areal og miljø Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag, 25.04.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736898?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31614/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734277?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Amdal | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28994/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732746?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Kjeldsand | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27463/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741219?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thino Hwarang | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 35933/2022 | Velferd Klage på behandling av sak - 1-277 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738396?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Moa | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33112/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996473619, 5035-188/ 17 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737203?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31919/2022 | Areal og miljø Protokoll - Kontrollutvalgets møte 25.03.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735497?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30214/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734180?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Molde | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28897/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732733?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Horten Jespersen | Journaldato: 26.03.2022 | RegistryNumber: 27450/2022 | Bydrift og infrastruktur Bekreftelse på bestilling og avbestilling av torgplass http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/656268?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Petter Haugseth | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 3783/2021 | HR og digitalisering Klage på vedtak Havna Panorama 1-277 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738392?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tea Johanne Røsten | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33108/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738446?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uche Christopher Ossai | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33162/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 983460321, 5035-242/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737197?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31913/2022 | Areal og miljø Klage på parkeringsgebyr http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736929?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ståle Røe | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31645/2022 | Veg/park/idrett Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734122?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Aasberg | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28839/2022 | Velferd Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag, 25.04.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732943?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27660/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732732?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Nora Einvik | Journaldato: 26.03.2022 | RegistryNumber: 27449/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737911?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrun Christine Fløtre | Journaldato: 17.04.2022 | RegistryNumber: 32627/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 999316492, 5035-247/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737196?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31912/2022 | Areal og miljø Klage på vedtak - Havna Panorama http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736921?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Ivar Richstad m.fl. | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31637/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734094?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Klette | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28811/2022 | Velferd Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb ? - st. ref. (4475547753) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732723?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Elise Sparby | Journaldato: 26.03.2022 | RegistryNumber: 27440/2022 | Bydrift og infrastruktur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985214190, 5035-251/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737241?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31957/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737252?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ikram Mohammed Abdulle | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31968/2022 | Velferd Klage på vedtak Havna panorama plan ID 1-277 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736896?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Tiller | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31612/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734013?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Skei Sjøberg | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28730/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 973059408, 5035-8/ 7 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737239?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31955/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734936?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tea Knudsen | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29653/2022 | Velferd Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733979?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin-Hege Evensen | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28696/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998048095, 5035-269/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737238?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31954/2022 | Areal og miljø Klage på plansak 1-277 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736437?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Avelsgaard | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 31154/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734727?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Idar Brandsæter Moen | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29444/2022 | Velferd Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733918?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elina Rødal | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28635/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924509260, 5035-91/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737236?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31952/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734717?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nardos Amare | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 29434/2022 | Velferd Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733869?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Charlotte Eriksen | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28586/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 914555507, 5035-49/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737235?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31951/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733798?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Ove Møllevik | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28515/2022 | Velferd Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734194?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marwa Alzeidan | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28911/2022 | Velferd Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738594?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Synøve Engberg | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33310/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 998384184, 5035-183/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737175?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31891/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733514?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Brattgjerd Rennan | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28231/2022 | Velferd Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732988?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Rønning Valstadsve | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27705/2022 | Velferd Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738591?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jacob Mæle | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33307/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981874994, 5035-93/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737174?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31890/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733503?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Kristine Moen | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28220/2022 | Velferd Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732832?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Skjærvik | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27549/2022 | Velferd Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738589?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Rotvold | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33305/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979546823, 5035-305/ 11 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737188?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31904/2022 | Areal og miljø Melding om avvik - 1959 A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/704126?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: DATATILSYNET | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 51627/2021 | Utredning og strategi Underskrevet husleiekontrakt - Leil. H0202 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733998?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Chris Bahemuka | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28715/2022 | Bygg Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733409?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreea Dancu | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28126/2022 | Velferd Søknad og CV - HELSEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461706156) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732801?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Måsøval Antonsen | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27518/2022 | Velferd Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738583?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maiken Snekkestad | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33299/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 986395202, 5035-52/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737187?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31903/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733399?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aase Marie Almås Eggen | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 28116/2022 | Velferd Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741316?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alma Lea Mari Almestad | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 36030/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738582?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Lund-Tangen | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33298/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 919166835, 5035-196/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737182?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31898/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733240?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Øhlund Johansen | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 27957/2022 | Velferd Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741262?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Dullum Reum | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 35976/2022 | Forebyggende virksomhet Stjørdal kommunes valg av medlem til oppnevningsutvalg jfr. Konfliktrådsloven § 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/641309?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konfliktrådet Trøndelag avd. Trondheim, v/Ingeborg Rye Skogseth | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 45517/2020 | HR og digitalisering Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738576?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Husby Bjerkås | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33292/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969640341, 5035-63/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737181?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31897/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733064?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Xia Espenakk Lageraaen | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 27781/2022 | Velferd Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741240?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Ydstines Slungård | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 35954/2022 | Forebyggende virksomhet Pliktig tilknytning avløp eiendommen 194/2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621074?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ivar Øfsti | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 25280/2020 | Vann/avløp Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738554?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Toverød | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33270/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969293692, 5035-309/ 6 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737179?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31895/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733040?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Auran Christensen | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27757/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741337?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Bollandsås | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 36051/2022 | Velferd Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741222?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaled Alzeidan | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 35936/2022 | Forebyggende virksomhet Minikonkurranse 1 stk tjenestebil Meråker http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/661961?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 9474/2021 | Værnesregionen Lønn, Regnskap, Innkjøp Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738533?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Hodne | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33249/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976007794, 5035-184/ 5 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737178?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31894/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733038?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frida Sneeggen | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27755/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741327?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jill Beate Antonsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 36041/2022 | Velferd Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741218?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thino Hwarang | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 35932/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738513?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emil Persgård | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33229/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969470551, 5035-120/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737177?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31893/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Støttekontakter - Tjenesteområde Velferd - st. ref. (4399623596) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736862?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aksel Huseby | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 31578/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732778?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Ivar Wæhre | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27495/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741305?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grethe Larsen | Journaldato: 28.05.2022 | RegistryNumber: 36019/2022 | Velferd Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741184?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia Rebeca Indset Borrego | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 35898/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738504?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Kari Stenseth | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33220/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976705424, 5035-232/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737184?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31900/2022 | Areal og miljø Trekking av klage http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735198?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDALS-BLINK FOTBALL | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29915/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Støttekontakter - Tjenesteområde Velferd - st. ref. (4399623596) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734933?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tea Knudsen | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29650/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732774?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Larsen | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27491/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741230?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Larsen | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 35944/2022 | Velferd Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741139?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Johanne Auset | Journaldato: 01.05.2022 | RegistryNumber: 35853/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738503?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINA BERGUM | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33219/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 971386444, 5035-277/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737189?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31905/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732771?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christin Aas | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27488/2022 | Velferd Søknad og CV - Støttekontakter - Tjenesteområde Velferd - st. ref. (4399623596) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732735?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Nora Einvik | Journaldato: 26.03.2022 | RegistryNumber: 27452/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741229?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Margrethe Fagerli | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 35943/2022 | Velferd Avbestilling av torgplass 30.04.22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741130?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 35844/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740892?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elena Reitås | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 35607/2022 | Forebyggende virksomhet Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/660700?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Stigen Okkenhaug | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 8214/2021 | Forradal skole Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738471?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Jensen | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33187/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995693380, 5035-70/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737183?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31899/2022 | Areal og miljø Underskrevet husleiekontrakt leil 201 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735324?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zakaria Ahmad Qaysoun | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30041/2022 | Bygg Anmodning om å få beholde garasje http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733192?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Birger Haugnes | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 27909/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732750?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Kristian Skagestad | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27467/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741223?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Galina Nygaard | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 35937/2022 | Velferd Svar på søknad om leie av torgplass 27.04.22 - 30.04.22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741126?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foreningen Greenpeace Norden | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 35840/2022 | HR og digitalisering Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/660685?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Idar Beitland | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 8199/2021 | Forradal skole Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738593?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: David Eide Brandsæter | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33309/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738468?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Bente Krogstadmo | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33184/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913584228, 5035-180/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737173?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31889/2022 | Areal og miljø 5035/99/1040/0/0 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 99/1040 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736806?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE AS | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 31522/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732749?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emil Holden Hoem | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27466/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741178?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Johnsen | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 35892/2022 | Velferd Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738465?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Rømuld | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33181/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738209?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vanja Fornes | Journaldato: 18.04.2022 | RegistryNumber: 32925/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 893511172, 5035-333/ 12 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737172?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31888/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732748?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Fossøy | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27465/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741162?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Margrethe Skjørland | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 35876/2022 | Velferd Familiemekling - refusjonskrav 01.01.21 - 30.04.21 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/674666?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bufetat, Fakturamottak DFØ | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 22172/2021 | Etat omsorg Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738463?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Skjøstad Tynes | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33179/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 970580743, 5035-179/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737176?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31892/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736918?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Haave Forsberg | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31634/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732743?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Fresvig | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27460/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741078?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Krogstadholm | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 35793/2022 | Velferd Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738458?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Bjørnstad | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33174/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 991730079, 5035-113/ 39 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737171?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31887/2022 | Areal og miljø Forespørsel om støtte til besøkssenter for verneområdene knyttet til forvaltningsknutepunktet ved 705 Senteret i Tydal http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736824?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 31540/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735401?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Cecilie Bekkelund | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30118/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732742?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Hanne Hansen | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27459/2022 | Velferd Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740375?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rikke Eggan | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 35091/2022 | Velferd Fossliåsen 24 m.fl. Gjennomføringsplan 100/92 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738716?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS Arkitektur og Plan Bergen | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 33432/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738346?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anke Sommer-Lilleenget | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 33062/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 920691609, 5035-311/ 3 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737162?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31878/2022 | Areal og miljø Oversendelse av protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan 23.03.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735403?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 30120/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735113?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Idar Brandsæter Moen | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29830/2022 | Forebyggende virksomhet Purring - Utbetalingsanmodning driftstilskudd Stiklestad nasjonale kultursenter as 2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/733922?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28639/2022 | Kultur og næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732727?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Andre Berstad | Journaldato: 26.03.2022 | RegistryNumber: 27444/2022 | Velferd 290422 Timeplan uke 18 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741127?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lånke skole | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 35841/2022 | Enhet Barn og ungdom Søknad om leie av torgplass - 10.05.2022 - 10.05.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740713?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: NARDO OG MELHUS BILINVEST AS | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 35428/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738324?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Uglem | Journaldato: 18.04.2022 | RegistryNumber: 33040/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996661148, 5035-149/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737161?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31877/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735032?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hajra Arshad | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29749/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734991?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Mølnås | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29708/2022 | Velferd 107/441 - Kjøpmannsgata 8A, 8B og 8C - Tildeling av vegadresser og bruksenhetsnummer - vedtak http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732688?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSGRUPPEN AS m.fl. | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 27405/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732726?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aleksandra Granheim | Journaldato: 26.03.2022 | RegistryNumber: 27443/2022 | Velferd Ukeplan uke 17 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740838?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lånke skole | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 35553/2022 | Enhet Barn og ungdom Søknad om leie av torgplass - 18.06.2022 - 18.06.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740423?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL BILFORENING | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 35139/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738307?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Hoem Vaseng | Journaldato: 18.04.2022 | RegistryNumber: 33023/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 924449047, 5035-197/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737160?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31876/2022 | Areal og miljø Samlede journalposter (Ref=36r54a, SakId=373660) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735182?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29899/2022 | Boligtjenesten Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734981?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudrun Jenny Haugnes | Journaldato: 03.04.2022 | RegistryNumber: 29698/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734939?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Bakken | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29656/2022 | Velferd 107/441- Kjøpmannsgata 8, 7500 Stjørdal - Oppføring av kontor - og leilighetsbygg - Igangsettingstillatelse resterende arbeider http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/731876?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVANSIA AS | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 26593/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4497319685) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732724?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mali Liberg Hønnås | Journaldato: 26.03.2022 | RegistryNumber: 27441/2022 | Velferd Plan uke 16 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740823?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lånke skole | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 35538/2022 | Enhet Barn og ungdom Søknad om leie av torgplass - 11.06.2022 - 11.06.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740421?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL BILFORENING | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 35137/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738298?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Petersen | Journaldato: 18.04.2022 | RegistryNumber: 33014/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 985624992, 5035-138/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737159?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31875/2022 | Areal og miljø Referat fra samarbeidsmøte 30.03.22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736907?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bukkspranget gårds- og naturbarnehage | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31623/2022 | Enhet Barn og ungdom Etterlyser kontakt - Ydstines næringsareal plan-ID 1-266 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736801?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 31517/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734935?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tea Knudsen | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 29652/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734236?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Line Skatland Moen | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 28953/2022 | Velferd Søknad og CV - BARNEHAGEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461716856) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741279?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sanna Dalåmo | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 35993/2022 | Velferd Søknad om leie av torgplass - 11.06.2022 - 11.06.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740247?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL-MERÅKER HØRSELLAG | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 34963/2022 | HR og digitalisering 210422 Skolemøte http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738488?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 33204/2022 | Enhet Barn og ungdom Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738290?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Martine Flønes | Journaldato: 18.04.2022 | RegistryNumber: 33006/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917256357, 5035-313/ 7 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737158?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31874/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - PERSONELL TIL SKOLE OG SFO - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461720649) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732991?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronja Bolland Langolf | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27708/2022 | Velferd Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732831?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Skjærvik | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27548/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - BARNEHAGEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461716856) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741245?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Reitan Buvarp | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 35959/2022 | Velferd Søknad om leie av torgplass - 01.06.2022 - 01.06.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740243?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 34959/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738282?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Velva-Viken | Journaldato: 18.04.2022 | RegistryNumber: 32998/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 996276279, 5035-38/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737157?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31873/2022 | Areal og miljø Dialog og timeplan for uke 14 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736797?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lånke skole | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 31513/2022 | Enhet Barn og ungdom Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732818?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaisa Haugen | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 27535/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - BARNEHAGEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461716856) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741189?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Borseth Saasen | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 35903/2022 | Velferd Søknad om leie av torgplass - 11.06.2022 - 11.06.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740240?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: LÅNKE MUSIKKFORENING | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 34956/2022 | HR og digitalisering Støtte til private barnehager for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp- Maurtua barnehage- vår 2020 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614995?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maurtua barnehage AS | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 19201/2020 | Sektor barnehage 3-048 - Tilbakemelding på forslag til reguleringsplan for Øvre Arnstadåsen boligområde til 1.gangs behandling http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/657369?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 4883/2021 | Areal og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737643?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Dyrdal | Journaldato: 16.04.2022 | RegistryNumber: 32359/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912376354, 5035-218/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737166?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31882/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - SOMMERVIKARER - Helse og omsorg - st. ref. (4464747178) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732777?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim gimse | Journaldato: 27.03.2022 | RegistryNumber: 27494/2022 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - BARNEHAGEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461716856) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741182?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Opheim Olsen | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 35896/2022 | Velferd Øymoen - Veisletta. Referat byggemøte nr. 23 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740212?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Halle AS m.fl. | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 34928/2022 | Vann/avløp 5035 - 15, 2 - Vassbygdveien 747 - Melding om overnatting - 28.04.2022 - 29.04.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/739208?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Ingunn Steinvik | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 33924/2022 | Værnesregionen brann- og redningstjeneste Søknad om leie av torgplass - 11.06.2022 - 11.06.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/739244?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: LÅNKE MUSIKKFORENING | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 33960/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737624?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hellen Arney Nyambache-Eggan | Journaldato: 16.04.2022 | RegistryNumber: 32340/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976391144, 5035-190/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737165?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31881/2022 | Areal og miljø Samarbeidsmøte - Innkalling 04.05.22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736485?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lånke skole | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 31202/2022 | Værnesregionen PPT Søknad og CV - Sommerjobb SFO - st. ref. (4515898101) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741204?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Celina Skogan Baysal | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 35918/2022 | Velferd Søknad og CV - BARNEHAGEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461716856) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741166?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Daniel Lambach | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 35880/2022 | Velferd 5035 - 15, 2 - Vassbygdveien 747 - Melding om overnatting - 28.04.2022 - 29.04.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738903?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Ingunn Steinvik | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 33619/2022 | Værnesregionen brann- og redningstjeneste Søknad og CV - Pedagogisk leder eller barnehagelærer - generell utlysning - st. ref. (4497787637) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738590?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Margrethe Skjørland | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33306/2022 | Sektor barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969155133, 5035-257/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737170?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31886/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737119?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martina Thiery Aresvik | Journaldato: 13.04.2022 | RegistryNumber: 31835/2022 | Skjelstadmark barnehage Søknad om leie av torgplass - 27.04.2022 - 30.04.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737029?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 31745/2022 | HR og digitalisering Samlede journalposter (Ref=69aabq, SakId=333892) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735193?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29910/2022 | Boligtjenesten Søknad og CV - Sommerjobb SFO - st. ref. (4515898101) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741202?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Ovesen Brænne | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 35916/2022 | Velferd Søknad og CV - BARNEHAGEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461716856) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741155?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Margrethe Skjørland | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 35869/2022 | Velferd 5035 - Vassbygda - Melding om overnatting - 17.06.2022 - 19.06.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738631?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Sæther | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 33347/2022 | Værnesregionen brann- og redningstjeneste Søknad og CV - Pedagogisk leder eller barnehagelærer - generell utlysning - st. ref. (4497787637) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738588?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Kristine Olsen | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33304/2022 | Sektor barnehage Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987652632, 5035-323/ 7 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737169?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31885/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737109?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Catrine Unsgaard | Journaldato: 13.04.2022 | RegistryNumber: 31825/2022 | Skjelstadmark barnehage Ukeplan og epost i uke 13 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735159?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lånke skole | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29876/2022 | Enhet Barn og ungdom Øymoen - Veisletta. Referat byggemøte nr. 22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732698?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Halle AS m.fl. | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 27415/2022 | Vann/avløp Søknad og CV - Medarbeidere til nyopprettet enhet - "Lillemoen" - st. ref. (4526286400) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741355?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohammed Sleiman | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 36069/2022 | Bo- og miljøtjenesten Søknad og CV - Sommerjobb SFO - st. ref. (4515898101) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741200?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linnea Trælnes Danielsen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 35914/2022 | Velferd Svar på mottatt henvisning http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/740768?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD-TRØNDELAG HF | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 35483/2022 | Enhet Barn og ungdom Søknad og CV - Pedagogisk leder eller barnehagelærer - generell utlysning - st. ref. (4497787637) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738585?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mailin Kiste | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33301/2022 | Sektor barnehage Søknad og CV - BARNEHAGEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461716856) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738525?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Olaussen Nilsen | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33241/2022 | Velferd Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 980974146, 5035-270/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737168?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31884/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737106?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Therese Julseth | Journaldato: 13.04.2022 | RegistryNumber: 31822/2022 | Skjelstadmark barnehage 5035 - Vassbygda - Melding om overnatting - 17.06.2022 - 19.06.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/734965?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Sæther | Journaldato: 02.04.2022 | RegistryNumber: 29682/2022 | Værnesregionen brann- og redningstjeneste Svar varsel om prisendring http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732933?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lyerco/ Staples Advantage | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 27650/2022 | Værnesregionen Lønn, Regnskap, Innkjøp Søknad om leie av torgplass - 30.04.2022 - 30.04.2022 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/732702?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 27419/2022 | HR og digitalisering Søknad og CV - Medarbeidere til nyopprettet enhet - "Lillemoen" - st. ref. (4526286400) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741354?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nicklas Vikan | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 36068/2022 | Bo- og miljøtjenesten Søknad og CV - Sommerjobb SFO - st. ref. (4515898101) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/741198?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harry Aakre Kolstad | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 35912/2022 | Velferd Søknad og CV - Pedagogisk leder eller barnehagelærer - generell utlysning - st. ref. (4497787637) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738579?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maiken Snekkestad | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33295/2022 | Sektor barnehage Prestmoen Kulturpark - Klage på vedtak http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/738493?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRESTMOEN KULTURPARK v/Kurt Berg | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 33209/2022 | Areal og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969641275, 5035-183/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/737186?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 31902/2022 | Areal og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/Miljøveileder - st. ref. (4497740073) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736893?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Terese Dahlkvist | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 31609/2022 | Skjelstadmark barnehage Anmodning om opplysninger fra familieteamet http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/736836?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Værnesregionen | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 31552/2022 | Enhet Barn og ungdom Søknad og CV - BARNEHAGEPERSONELL - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4461716856) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:443/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/735121?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Thomassen | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 29838/2022 | Velferd