eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
41511/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Prosjekt elveforbedring i Stjørdalselva EPHORTESTJ
35096/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Pålegg om separering av avløp og utkobling av slamavskiller - klage EPHORTESTJ
42460/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Byggesøknad - tilbygg bolig Monika Eriksen EPHORTESTJ
42442/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Per Ove Monsen EPHORTESTJ
42467/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Redegjørelse søknad Torgeir Stensholm EPHORTESTJ
42410/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Danuel Okbamicael Hailemariam EPHORTESTJ
38203/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport nr. 2 - 2019 - Kommunale byggeprosjekt EPHORTESTJ
41491/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 179/13 - Stormyra næringsområde, 7517 Hell - klage over midlertidig boligbrakkerigg EPHORTESTJ
41501/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Mikroplast fra dekkslitasje på E14 til Stjørdalselva EPHORTESTJ
38233/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 101/16 - Remyrv 115 - avslag på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bestemmelse 2.1.2 - utforming av ny bebyggelse - klagebehandling. EPHORTESTJ
12484/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 179/1 - Hjelset, 7517 Hell - behandling av søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i KPA for godkjenning av allerede oppført veg EPHORTESTJ
42558/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om videreutdanning - høst 2019 og vår 2020 - Marit Røkke Marit Røkke EPHORTESTJ
42559/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om videreutdanning - høst 2019 og vår 2020 - Mette Beathe Grøtte Mette Beathe Grøtte EPHORTESTJ
42577/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen - 64/1 PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
42589/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Lånke sone - t.o.m. 31.12.20 - Kanjana Torgersen Kanjana Torgersen EPHORTESTJ
42580/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse datert 17.09.19 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
42581/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Stjørdal kulturskole - t.o.m. 31.07.20 - Hedda Skaug Salberg Hedda Skaug Salberg EPHORTESTJ
42583/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Purring - Rammeavtale og tjenesteoversikt UNINETT AS EPHORTESTJ
42586/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Stjørdal Kulturskole - t.o.m. 31.07.20 - Anders John Olof Hoglert Anders John Olof Hoglert EPHORTESTJ
42588/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester - Anders John Olof Hoglert Anders John Olof Hoglert EPHORTESTJ
42600/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 49/9 Varsel om oppmålingsforretning Harry Steinvikaune EPHORTESTJ
42612/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Devrim Boyaci EPHORTESTJ
42606/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Elisabeth F Johnsen EPHORTESTJ
42610/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Elisabeth F Johnsen EPHORTESTJ
42611/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson - st. ref. (4130689082) Andrea Hattrem EPHORTESTJ
42613/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Hanna Dyrli EPHORTESTJ
37283/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 1-279 Evja Nord 1. gangsbehandling av forslag til reguleringsplan EPHORTESTJ
37155/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 102/130 - Remyrv 44, 7506 Stjørdal - Endret plassering av garasje - Klagebehandling EPHORTESTJ
42436/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad ***** EPHORTESTJ
42440/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Byggesøknad Arne Kristian Fredriksen EPHORTESTJ
41712/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 179/1 Hjelset - Oppføring av våningshus nr. 3 EPHORTESTJ
41685/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 179/1, 179/13 og 179/10, Stormyra, 7517 Hell - klage over avslag på dispensasjon EPHORTESTJ
41714/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Skoler, idrettsanlegg og grøntstruktur i Stjørdal sentrum - planprogram EPHORTESTJ
42530/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Brit Irene Opem EPHORTESTJ
36572/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 276/3 Torget - deling og dispensasjon EPHORTESTJ
40838/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 179/1 - Stormyra, 7517 Hell - dispensasjon fra detaljplankrav, industriformål og rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg i reguleringsplan for opparbeidelse av parkeringsplass EPHORTESTJ
22763/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling HKH - Hurtig kartlegging handling EPHORTESTJ
38483/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 84/382 - Engesg 1 - dispensasjon fra kommuneplanens best. 2.1.2 vedr. antall boenheter pr. daa og reguleringsplanens påførte byggegrense mot veg for å kunne oppføre ny boenhet som tilbygg til enebolig. EPHORTESTJ
31412/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 94/378 - Dullumsv 42, 7509 Stjørdal - Dispensasjon fra regulert utnyttingsgrad for oppføring av tilbygg til garasje, takoverbygg inngang sokkel og terrasse EPHORTESTJ
29438/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Sak angående søknad om drifts- og kapital tilskudd til Flora Montesorri barnehage EPHORTESTJ
41996/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Stjørdal EPHORTESTJ
42058/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Tilgjengelighet for skolehelsetjeneste og åpningstid HFU EPHORTESTJ
42471/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Siv Mona Stadsvik EPHORTESTJ
42473/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Siv O Bjørngaard Nakling EPHORTESTJ
42484/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Augustin Sandy EPHORTESTJ
42445/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til 10 % økning av stilling - 01.08.19 - 31.07.20 - Beate Brurok Moen Beate Brurok Moen EPHORTESTJ
42454/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om klarlegging av eksisterende grense Ahmed Merhi Saleem EPHORTESTJ
42462/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4013489927) Siv Mona Stadsvik EPHORTESTJ
42465/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oversendelse av nabovarsel - 108/96 Statens vegvesen Region Midt Steinkjer kontorsted EPHORTESTJ
42516/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=8lX1e0, SakId=147070) ***** EPHORTESTJ
42517/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=8e5krp, SakId=254955) ***** EPHORTESTJ
42518/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale som støttekontakt i perioden 18.02.19 - 19.08.19 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
42452/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tiltaksplan for forurenset grunn - Trondheim lufthavn - Helitrans RAMBØLL AS EPHORTESTJ
42456/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Siv Mona Stadsvik EPHORTESTJ
42493/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Siv Mona Stadsvik EPHORTESTJ
42494/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør - st. ref. (4130457109) Janicke Tony Kvaale EPHORTESTJ
42509/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Værnesregionen DMS - 12.09.19 - 11.08.20 - Håkon Jørgen Grosvold Håkon Jørgen Grosvold EPHORTESTJ
42510/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Charlotte Tro EPHORTESTJ
45590/2018 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 1-250 - Storvika og omegn 2. gangsbehandling av reguleringsplan EPHORTESTJ
42470/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Line B Landsem Røstad EPHORTESTJ
42475/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tinglyst melding til tinglysing - 99/566 STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
42477/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
42478/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Augustin Sandy EPHORTESTJ
42479/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet erklæring ledningsarbeider Marius Kristian Stokke EPHORTESTJ
42482/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - søknad om fellingstillatelse for elg Vidar Kvittem EPHORTESTJ
42486/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
42490/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til 3,4% økning av stilling - 12.08.19 - Lena Cecilie Steig Lena Cecilie Steig EPHORTESTJ
42487/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til 66,2% økning av stilling - 16.09.19 - Synne Hilanmo Synne Hilanmo EPHORTESTJ
42489/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til økning av stilling - 12.08.19 - Eva Cecilie Berg Normann Eva Cecilie Berg Normann EPHORTESTJ
42496/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson - st. ref. (4130689082) Janicke Tony Kvaale EPHORTESTJ
42514/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=8lX1e0, SakId=147070) ***** EPHORTESTJ
42520/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale 01.09.19 - 31.08.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
42522/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=r9wpea, SakId=281009) ***** EPHORTESTJ
42531/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til 0,2% økning av stilling - 16.09.19 - Randi Hofstad Randi Irene Hofstad EPHORTESTJ
42532/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Emilie Haugan EPHORTESTJ
42533/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Takker ja til 3,1% økning av stilling - 16.09.19 - Isabel Kristoffersen Isabel A Kristoffersen EPHORTESTJ
42534/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Familieveileder - st. ref. (4130703637) Henriette Stormo Hyldmo EPHORTESTJ
42537/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Halsen sone/Hjemmetjenesten -12.10.19 - 29.02.20 - Ida berg Ida Berg EPHORTESTJ
42538/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Politiattest datert 11.09.19 Andrea Hammer Sætnan EPHORTESTJ
42539/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Svar på nabovarsel - Byggegrense - Fv. 6788 - Påbygg / tilbygg Statens vegvesen EPHORTESTJ
42521/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=p3w4bb, SakId=257740) ***** EPHORTESTJ
42523/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Byggesøknad - Oppføring av drivhus / hagestue Kjell-Erik Hammer EPHORTESTJ
42524/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale 01.09.19 - 31.08.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
42527/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=8ew694, SakId=244055) ***** EPHORTESTJ
42528/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder kommunale bygg - st. ref. (4107504580) May-kristin Hagen EPHORTESTJ
42548/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Vedtak - godkjenning av finansiell sikkerhet - farlig avfall - Reppesmarka - Veglo AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
42554/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet kontrakt om videreutdanning - høst 2019 og vår 2020 - Linn Sørli Vassås Linn Sørli Vassås EPHORTESTJ
42542/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Værnesregionen DMS - 02.09.19 - 01.08.20 - Evy Iren Sætnan Skjei Evy Iren Sætran Skjei EPHORTESTJ
42546/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Melding om avvik - Avslutting av sak DATATILSYNET EPHORTESTJ
42547/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Melding om avvik - Avslutting av sak DATATILSYNET EPHORTESTJ
42556/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Underskrevet kontrakt om videreutdanning - høst 2019 og vår 2020 - Kristian Rise Torset Kristian Rise Torset EPHORTESTJ
42566/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen - 64/1 PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
42570/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Forlengelse av leiekontrakt for tomt mellom Stjørdal kommune - Equinor ASA - til signering EQUINOR ASA EPHORTESTJ
42572/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Ronja Rasmussen Pia Zola Helen Vikaune EPHORTESTJ
42590/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring Kanjana Torgersen EPHORTESTJ
42157/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Høring - Besøksstrategi for Skarvan, Roltdalen og Sylan høst 2019 EPHORTESTJ
37445/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 102/988 Fosslia Hageby - felt B3-K og B3-L - leilighetsbygg - klage over gebyr for byggesaksbehandling EPHORTESTJ
37483/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 3-048 Øvre Arnstadåsen boligområde Saksframlegg Adkomstløsning EPHORTESTJ
33902/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 155/19 - Sortasvegen 56 - Søknad om dispensasjon fra krav i kommuneplanens punkt 4.2.2 til antall boenheter og maks BRA for bebyggelse i LNFR-områder EPHORTESTJ
42592/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Politiattest datert 10.09.19 Kanjana Torgersen EPHORTESTJ
37009/2019 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtak om ekspropriasjon av veirett over eiendommen gnr/bnr 63/2 EPHORTESTJ
42574/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr Henning P Patricksson EPHORTESTJ
42575/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr Henning P Patricksson EPHORTESTJ
42585/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring Hedda Skaug Salberg EPHORTESTJ
42540/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Uttalelse skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
42434/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Anmodning om ferdigattest VARMEFORUM MONTASJE AS EPHORTESTJ
42409/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad fra Stjørdals-Blink orientering om tilskudd STJØRDALS-BLINK ORIENTERING EPHORTESTJ
42549/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Skade den 13.08.19 ***** EPHORTESTJ
42419/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Parkering for busspasasjerer i Øyvegen Cecilie Imbsen EPHORTESTJ
42425/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bemerkning fra Innherred Renovasjon datert 16.09.19 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESTJ
42428/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av 6,5 % stilling som musikk - og kulturskolelærer ves Kulturskolen - Ronny Wold Sletthagen Ronny Wold Sletthagen EPHORTESTJ
42433/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Fosslia omsorgssenter - 01.07.19 - 31.07.20 - Marion Stordalsvold Marion Stordalsvold EPHORTESTJ
42437/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester - Anna Sterud Hellandsvik Anna Sterud Hellandsvik EPHORTESTJ
42439/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedrørende min jobbsituasjon i Stjørdal kommune ***** EPHORTESTJ
42446/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Korreksjon ansvarsrett Jon Loar Fiskvik EPHORTESTJ
42388/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Katrine Selven EPHORTESTJ
42354/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Liv Arna Gundersen EPHORTESTJ
42205/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Karine Johanne Morgan EPHORTESTJ
42191/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon Lars Blomlie m.fl. EPHORTESTJ
42206/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ida Kristine Johnsen EPHORTESTJ
42310/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Avslutting regress GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTESTJ
42297/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon Ella Grøtte Viken EPHORTESTJ
42345/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold Mohammed Khalaf Sleiman EPHORTESTJ
42223/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatlese BYGG-KON AS EPHORTESTJ
42240/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad ***** EPHORTESTJ
42253/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad ***** EPHORTESTJ
42224/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson - st. ref. (4130689082) Cindy Maria Alstad EPHORTESTJ
42225/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Oppnevning av tilsynsfører - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
42228/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Familieveileder - st. ref. (4130703637) Cindy Maria Alstad EPHORTESTJ
42229/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
42255/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Sandra Pedersen EPHORTESTJ
42181/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTESTJ
42183/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør - st. ref. (4130457109) Tone Grønnesby EPHORTESTJ
42185/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson - st. ref. (4130689082) Tone Grønnesby EPHORTESTJ
42193/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Sportsbaren - 26.12.19 - 31.12.19 Roar Nygård EPHORTESTJ
42190/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatele Håvard Eide sivilarkitekt EPHORTESTJ
42198/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter tilsyn fyringsanlegg Thore Wold EPHORTESTJ
42215/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn NORGESHUS AS EPHORTESTJ
42220/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) ulver i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
42249/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Byggesøknad - tilbygg Mats Arne Lundberg EPHORTESTJ
42211/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om utvidet arbeidsperiode - 31.08.19 - 30.11.19 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESTJ
42217/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forenklet søknad om igjenfylling av areal Odd Arne Klevan EPHORTESTJ
42219/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Åsgrendv 158 - 151 - 02.09.19 - 30.09.19 OKKENHAUG ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
42236/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Maria Morais Vestnes EPHORTESTJ
42245/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søkeplikt Rune Magnar Haugen EPHORTESTJ
42248/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Åsgrendv 150 - Godkjent søknad OKKENHAUG ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
42319/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Henvendelse til Enhet barn og ungdom Stokkan ungdomsskole EPHORTESTJ
42333/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av byggetillatelse til brakkerigg BANE NOR SF EPHORTESTJ
42277/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Jorun Marianne Grønning EPHORTESTJ
42283/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak STATENS VEGVESEN EPHORTESTJ
42323/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Avslag på sykepenger fra 04.09.19 NAV Værnes EPHORTESTJ
42284/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Cecilie Magnussen Brun EPHORTESTJ
42285/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Sandra Pedersen EPHORTESTJ
42287/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev 101/236 - Røyksoppvegen 12 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg KRINGEN RØR AS EPHORTESTJ
42288/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev 101/236 - Røyksoppvegen 14 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg KRINGEN RØR AS EPHORTESTJ
42291/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev 101/236 - Røyksoppvegen 20 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg KRINGEN RØR AS EPHORTESTJ
42293/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Fjernvarme helsehus - Godkjent ferdigmelding ARNE HERNES AS EPHORTESTJ
42294/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Sjøgata - Godkjent ferdigmelding BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
42296/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Tiurvegen - Godkjent ferdigmelding BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
42204/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Spørsmål angående oppføring av terrasse Reidun Martine Rømo EPHORTESTJ
42208/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Stig.meadal EPHORTESTJ
42311/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Ordrebekreftelse NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS EPHORTESTJ
42391/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn - ***** ***** ***** DPS Stjørdal EPHORTESTJ
42392/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Skjelstadmark barnehage - 01.09.19 - 31.07.20 - Marte Kyllo Fossum Marte Kyllo Fossum EPHORTESTJ
42402/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Marthe Victoria Husby Skrogstad EPHORTESTJ
42406/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson - st. ref. (4130689082) Kate Kopperud Grime EPHORTESTJ
42374/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Synne Merete Mæle EPHORTESTJ
42381/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i PPT-mappe - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
42389/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn - ***** ***** ***** PP-tjenesten for videregående opplæring i Nord Trøndelag, avd. Verdal EPHORTESTJ
42390/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om lokal godkjenning i henhold til erklært ansvarsrett LEIN-NILSSEN AS EPHORTESTJ
42393/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Purring på henvendelse angående brenning av avfall ved Remyra Kjell Arild Skogan EPHORTESTJ
42400/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 96/27 - Stokkanvegen 51 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 23.08.2019 Gunnar Aksel Børseth EPHORTESTJ
42401/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Familieveileder - st. ref. (4130703637) monica sagen EPHORTESTJ
42403/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Lone Vollan EPHORTESTJ
42404/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Charlotte Parelius Tro EPHORTESTJ
42405/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev 38/4 - Myravegen 15 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg KENNETH A.V. HILAN EPHORTESTJ
42342/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Søknad med svar om leie at torgplass - 07.09.19 Jon Sveinar Fløttum EPHORTESTJ
42343/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege Værnesregionen DMS - st. ref. (4129375913) Jan Elvsèn EPHORTESTJ
42344/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege Værnesregionen DMS - st. ref. (4129375913) Jan Elvsèn EPHORTESTJ
42355/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Anmerkning til nabovarsel Jan Frode Holltrø EPHORTESTJ
42356/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Bård Foss By EPHORTESTJ
42363/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Takker ja til 7,8 % økning av stilling som hjelpepleier - 16.09.19 - Irene Bonslet Irene Bonslet EPHORTESTJ
42369/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Tove Nevermo EPHORTESTJ
42281/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Familieveileder - st. ref. (4130703637) Veronica Holmberg EPHORTESTJ
42289/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev 101/236 - Røyksoppvegen 16 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg KRINGEN RØR AS EPHORTESTJ
42290/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev 101/236 - Røyksoppvegen 18 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg KRINGEN RØR AS EPHORTESTJ
42308/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Søknad med svar om leie av torgplass - 16.09.19 Eldbjørg Grendal EPHORTESTJ
42312/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
42317/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Henvisning til Enhet barn og ungdom Stokkan ungdomsskole EPHORTESTJ
42300/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Godkjenning av søknad KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTESTJ
42309/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Forslag til kandidat av kulturprisen 2019 Arne Magnar Hammerhaug m.fl. EPHORTESTJ
42313/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
42298/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Stokkmoveien - Godkjent ferdigmelding BRØDR HALLE AS EPHORTESTJ
42299/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - gatelys Aunveien - Godkjent søknad BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
42301/2019 20190916 16.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Gevinglia trekking fra kum - godkjent ferdigmelding BN ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
42357/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege Værnesregionen DMS - st. ref. (4129375913) Idil Mohamed - Adur EPHORTESTJ
42366/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av permisjon Kirsti Ellingsen EPHORTESTJ
42367/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder kommunale bygg - st. ref. (4107504580) Renate Dybvik Nilsen EPHORTESTJ
42164/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=w95per) ***** EPHORTESTJ
42165/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson - st. ref. (4130689082) Dorothea Ripnes EPHORTESTJ
42166/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4130442110) Ausra Kochaite EPHORTESTJ
42167/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Andreea Dancu EPHORTESTJ
42168/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - pedagogiske ledere/barnehagelærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113712672) Anne Andersen EPHORTESTJ
42169/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Familieveileder - st. ref. (4130703637) karoline Thoresen EPHORTESTJ
42170/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - pedagogiske ledere/barnehagelærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113712672) Antonie Buan-Fossum EPHORTESTJ
42171/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=84waw8) Terje Sundet EPHORTESTJ
42172/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=93ebw5) ***** EPHORTESTJ
42176/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pQ95We) ***** EPHORTESTJ
42175/2019 20190915 15.09.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pQ95We) ***** EPHORTESTJ
42159/2019 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Eli Sofie Teigen EPHORTESTJ
42160/2019 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - pedagogiske ledere/barnehagelærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113712672) Eli Sofie Teigen EPHORTESTJ
42161/2019 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Familieveileder - st. ref. (4130703637) mohamed karim EPHORTESTJ
42162/2019 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
42163/2019 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Familieveileder - st. ref. (4130703637) Kristin Rangø Pedersen EPHORTESTJ
42156/2019 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege Værnesregionen DMS - st. ref. (4129375913) YOUSSEF DIBAJE EPHORTESTJ
42155/2019 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson - st. ref. (4130689082) Rachel Kvarme EPHORTESTJ
42158/2019 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Astrid Talgø EPHORTESTJ
42089/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Tina Thyholt EPHORTESTJ
42025/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Institusjon og demensomsorg EPHORTESTJ
42152/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4130442110) Tonje Grytdal EPHORTESTJ
42153/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Ida Kristine Johnsen EPHORTESTJ
42154/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4130442110) Mari Kristine Trane EPHORTESTJ
42133/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Josef Kucera EPHORTESTJ
42137/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterkning av fosterhjem - 06.09.19 - 31.12.19 - ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESTJ
42140/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterkning av fosterhjem - 01.09.19 - 31.12.19 - ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESTJ
42148/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=5q43bw) ***** EPHORTESTJ
42132/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Underskrevet avstandserklæring NORCONSULT AS EPHORTESTJ
41997/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Linn-Alice Ludvigsen EPHORTESTJ
42074/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst tinglyst STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
42111/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Anmodning om bekreftelse - søknad om midlertidig brukstillatelse NORGESHUS AS EPHORTESTJ
42114/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Laila Winther Fossum EPHORTESTJ
42118/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
42123/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS EPHORTESTJ
42135/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Monika Krausova EPHORTESTJ
42143/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
42115/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom - grensejustering Joachim Valan Gladsø EPHORTESTJ
42116/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kim Kjenner EPHORTESTJ
42129/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Utlevering av matrikkelopplysninger - Leksdal skyte - og øvingsfelt FORSVARSBYGG EPHORTESTJ
42102/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterkning av fosterhjem - 01.09.19 - 31.12.19 - ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESTJ
42136/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterkning av fosterhjem - 06.09.19 - 31.12.19 - ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESTJ
42138/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterkning av fosterhjem - 01.09.19 - 31.12.19 - ***** ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESTJ
42150/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
42067/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Familieveileder - st. ref. (4130703637) Line Breiseth EPHORTESTJ
42069/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Revidert tilsagnsbrev 2019 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
42090/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Kim Ruud Kjenner EPHORTESTJ
42093/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Igangsettingstillatelse for resterende arbeider Stjørdal kommune EPHORTESTJ
42105/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Hegra barneskole SFO - 13.09.19 - 31.07.20 - Ida Marie Børseth Ida Marie Børseth EPHORTESTJ
42066/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Vedtak klage skoleskyss - Tove Lise Husbyn Pettersen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
42075/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Takker ja til 7,75% økning av stilling - 17.08.19 - 12.06.20 - Ivar Moen Ivar Moen EPHORTESTJ
42086/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedlegg til journalpost nr. 4 Tina J Vikan Gylland EPHORTESTJ
42088/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 84/219 - Melding om endring av ansvarsrett S.A.K. AS EPHORTESTJ
42091/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Arig Arur EPHORTESTJ
42094/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Stillingsutvidelse aml § 14-4a Eirik Arnstad Halstadtrø EPHORTESTJ
42020/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling ved Hegra barneskole - 04.09.19 - 31.07.20 - Sara Dølvik Husbyn Sara Dølvik Husbyn EPHORTESTJ
42022/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Anmodning om uttalelse NTE NETT AS EPHORTESTJ
42023/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Spørsmål om siste navneendring Knut Arve Nilsen EPHORTESTJ
42024/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Institusjon og demensomsorg EPHORTESTJ
42026/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Klage på kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av parseller fra Stokkan østre og Lundaasan - 96/1 - 15/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
42027/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Svar vedrørende utbytting av septiktank Aud Buan EPHORTESTJ
42051/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Arig Arur EPHORTESTJ
42060/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester - Maria Movinkel Maria Movinkel EPHORTESTJ
42000/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Melding om overnatting - 27.09.19 - 29.09.19 Jo Sigurd Barlien EPHORTESTJ
42005/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Johan Carlsson EPHORTESTJ
42013/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Krav om økning av stilling jamfør AML § 14-4a Ohnmar Nyan EPHORTESTJ
42037/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev 108/79 - INGEN ADRESSE - Mangel ved melding om utført vann- og avløpsarbeid Brødr. Halle AS m.fl. EPHORTESTJ
42039/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 108/79 - INGEN ADRESSE - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Brødr. Halle AS EPHORTESTJ
42044/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Referat fra møte 04.09.19 Konfliktrådet Trøndelag EPHORTESTJ
42064/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Redegjørelse eiendomsgrense Jon Birger Skanke EPHORTESTJ
42015/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTESTJ
42019/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Særskilt lokal godkjenning - Melhus VVS AS STEINVIK BYGG AS EPHORTESTJ
42021/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Stokkan ungdomsskole - 01.09.19 - 31.07.21 - Karen Fiskvik Karen Fiskvik EPHORTESTJ
42031/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Monteringskort Biovac Minirenseanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESTJ
42052/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Tor Buan EPHORTESTJ
42053/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Kanseller sak Brødr. Halle AS EPHORTESTJ
41999/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Registrering av ildsted Arvid Osvald Pedersen EPHORTESTJ
42002/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kari-Anne Leren EPHORTESTJ
41974/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 285/3 - Skjelstadmarkvegen 95 - lagerbygning - ferdigattest. Terje Skogan EPHORTESTJ
41985/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsretter BRØDRENE HOFSTAD AS EPHORTESTJ
41998/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Skatval barnehage - t.o.m. 31.07.20 - Kari-Anne Leren Kari-Anne Leren EPHORTESTJ
42016/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev OKS-tjenester STEINVIK BYGG AS EPHORTESTJ
42032/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Barnevern EPHORTESTJ
42004/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Randi Helene Lange EPHORTESTJ
42073/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som assistent - Haraldreina skole - 01.09.19 - Ann Sissel Vennatrø Hansen Ann S Vennatrø Hansen EPHORTESTJ
42083/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler/kontaktperson - st. ref. (4130689082) Emina Ilic EPHORTESTJ
42084/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 84/99 - Melding om endring av ansvarsrett S.A.K. AS EPHORTESTJ
42092/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om ett-trinns søknadsbehandling Hans Ingolf Rønning EPHORTESTJ
42100/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 94/217 - Feltspatvegen 36 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg STJØRDAL RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESTJ
42101/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om ett-trinns søknadsbehandling BYGGNORD AS EPHORTESTJ
42034/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Barnevern EPHORTESTJ
42035/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse DMS EPHORTESTJ
42038/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 108/202 - Underhaugvegen 28a - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Brødr. Halle AS EPHORTESTJ
42046/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev 108/202 - Underhaugvegen 28a - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Brødr. Halle AS m.fl. EPHORTESTJ
42047/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Aktivitør - st. ref. (4130457109) Emina Ilic EPHORTESTJ
42048/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev 108/79 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Brødr. Halle AS m.fl. EPHORTESTJ
42054/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Kanseller sak Erling Arnfinn Kvål AS EPHORTESTJ
42056/2019 20190913 13.09.2019 Utgående brev Kanseller sak Erling Arnfinn Kvål AS EPHORTESTJ
42080/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev 84/167 - Melding om endring av ansvarsrett S.A.K. AS EPHORTESTJ
42063/2019 20190913 13.09.2019 Inngående brev Retting av matrikkelen Yngve Rismark EPHORTESTJ
41757/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Imre Hastad Ida Hoås Hastad EPHORTESTJ
41745/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Plassering av avfallsdunker Stefan Einar Aune EPHORTESTJ
41737/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Innspill til nabovarsel fra 95/18 SAMEIET HJELSENG TERRASSE EPHORTESTJ
41741/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Endring i foreldrepengeperiode Jeanette B Guldseth EPHORTESTJ
41758/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak TJENESTESERVICE AS EPHORTESTJ
41943/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 26.09.19 - 26.01.20 - Evvy Merethe Ydstines Evvy Merethe Ydstines EPHORTESTJ
41945/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Skatval samfunnshus TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
41947/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Bjørklund forsamlingshus TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
41891/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Samarbeidsmøte oppstart Stokkan ungdomsskole Stokkan ungdomsskole EPHORTESTJ
41931/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Spillemidler 71027 Skjelstad ballplass - Sluttutbetaling Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
41932/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til 2,9 % og 23 % økning av stilling - Mari Ulseth Mari Ulseth EPHORTESTJ
41935/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Nettstasjon 96060 - Fornes - Melding om foreleggingspliktig tiltak ID 26229 på 223/1 NTE NETT AS EPHORTESTJ
41939/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til 72,2 % økning av stilling - Rakel Bjerkås Rakel Bjerkås EPHORTESTJ
41942/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse INNO-HUS AS EPHORTESTJ
41920/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Etterspørsel av svar på dokumentasjon - underskrifter Silje K Leirvik-Marsh EPHORTESTJ
41922/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til 3,1 % økning av stilling - 16.09.19 - Emilie Haugan Emilie Haugan EPHORTESTJ
41923/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd MILJØDIREKTORATET EPHORTESTJ
41924/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Politiattest datert 04.09.19 Synne Merete Mæle EPHORTESTJ
41930/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41934/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til 13,5 % økning av stilling - Gjertrud Sørensen Gjertrud Sørensen EPHORTESTJ
41941/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.10.19 - 30.09.21 - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41963/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Malen Elisabeth Bergli Johansen Hammer EPHORTESTJ
41964/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4013489927) Malen Elisabeth Bergli Johansen Hammer EPHORTESTJ
41967/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur JON EILERT SÆTRAN EPHORTESTJ
41970/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Lena Blikø EPHORTESTJ
41893/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Samarbeidsmøte oppstart Stokkan ungdomsskole Stokkan ungdomsskole EPHORTESTJ
41816/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESTJ
41819/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Politiattest datert 17.06.19 Gunn Hedvig Engebretsen EPHORTESTJ
41823/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Eli Rimul EPHORTESTJ
41828/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre - 01.09.19 - 31.08.21 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41833/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Svarrapport - prøve tatt den 02.07.19 St.Olavs HF avdeling for klinisk farmakologi EPHORTESTJ
41850/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Anna Venæs EPHORTESTJ
41852/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til 0,1% økning av stilling - Grete Sutterø Grete Sutterø EPHORTESTJ
41858/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med oppsett av levegg Maud Haugen EPHORTESTJ
41860/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til 3,1 % økning av stilling - Sara Lindbak Sara Lindbak EPHORTESTJ
41792/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester May Stene Fossheim EPHORTESTJ
41796/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Bekreftelse avslutning av tiltak Reidar Holmvik Tingstad EPHORTESTJ
41925/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om økning av stilling - Marianne Angelica Måseide Marianne Angelica Måseidvåg EPHORTESTJ
41772/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Krav om matrikkelføring av ny grense STATENS VEGVESEN EPHORTESTJ
41811/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Informasjon om sporarbeider september og oktober 2019 - Meråkerbanen BANE NOR SF EPHORTESTJ
41822/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Politiattest datert 04.09.19 ***** EPHORTESTJ
41824/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vitnemål og attester - tjenestebevis Marit Hoven Viklund EPHORTESTJ
41826/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding om jordfeil NTE NETT AS EPHORTESTJ
41846/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Rania Miro EPHORTESTJ
41827/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Manglende søknad om sykepenger NAV Værnes EPHORTESTJ
41830/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 31.08.19 - 31.08.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41832/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Svarrapport - prøve tatt den 27.08.19 St.Olavs HF avdeling for klinisk farmakologi EPHORTESTJ
41834/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Stjørdal kulturskole - t.o.m. 31.07.20 - Yngve Hasnes Yngve Hasnes EPHORTESTJ
41835/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Svarrapport - prøve tatt den 25.06.19 St.Olavs HF avdeling for klinisk farmakologi EPHORTESTJ
41844/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Skatval legesenter - 01.09.19 - 31.12.20 - Christell Rabben Christell Rabben EPHORTESTJ
41878/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRØNDELAG PIPESENTER AS EPHORTESTJ
41972/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) ADEM GOZUBUYUK EPHORTESTJ
41971/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=OdjLm1) ***** EPHORTESTJ
41961/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Malen Elisabeth Bergli Johansen Hammer EPHORTESTJ
41765/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
41783/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 68/228 ARKPLAN AS EPHORTESTJ
41752/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Retting av opplysninger i matrikkelen Arvid Ulseth EPHORTESTJ
41755/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Sondre Heimstad Arild Heimstad EPHORTESTJ
41756/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Prestmoen Kulturpark - 13.09.19 - 15.09.19 Kurt Berg EPHORTESTJ
41759/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Mats Jacobsen EPHORTESTJ
41760/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
41763/2019 20190912 12.09.2019 Utgående brev 82/153 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid Tverås Maskin og Transport AS m.fl. EPHORTESTJ
41764/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilsvar på henvendelse Statens vegvesen EPHORTESTJ
41768/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kim Ruben Våge EPHORTESTJ
41769/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Siv-Anita Bjørgum EPHORTESTJ
41888/2019 20190912 12.09.2019 Inngående brev Purring på svar SOLBERGET VELFORENING EPHORTESTJ
41557/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Haraldreina skole - 01.09.19 - 31.07.20 - Runar Haugteig Runar Haugteig EPHORTESTJ
41570/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Henvisning til enhet barn og unge ***** EPHORTESTJ
41584/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Merethe Gylland Fornes EPHORTESTJ
41585/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Oppnevning av settefylkesmann KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESTJ
41590/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Attest Berit Bjerkaas EPHORTESTJ
41517/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Runar Haugteig EPHORTESTJ
41527/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Status inntekt Flyktningestjenesten v/Thomas Bogdan EPHORTESTJ
41531/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Silje Stavnås EPHORTESTJ
41522/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn SELBUHUS AS EPHORTESTJ
41513/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Stein Roger Hagen EPHORTESTJ
41521/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Norsk Gjenvinning AS - tillatelse til behandling av klorparafinvinduer FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
41538/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Krav om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
41542/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Lønnskrav - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41529/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=w98e89) ***** EPHORTESTJ
41537/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Behandling av klage - Retting av opplysninger i matrikkelen - 346/1/16 og 144 - Kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
41689/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Regnskap v/Mona Austad TRonhus EPHORTESTJ
41523/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Supplering til søknad SELBUHUS AS EPHORTESTJ
41525/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Prestmoen kulturpark - 13.09.19 - 14.09.19 STJØRDAL ARRANGEMENT AS EPHORTESTJ
41617/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring Anne Sætnan EPHORTESTJ
41631/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Berit Bjerkaas EPHORTESTJ
41563/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Melding om ny ansvarsrett HENT AS EPHORTESTJ
41565/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Henvisning til enhet barn og unge ***** EPHORTESTJ
41568/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Staus inntekt Flyktningetjenesten v/Oddrun Selstø Harnes EPHORTESTJ
41606/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Opprettholdelse av klage VALSTAD BOLIGUTVIKLING AS EPHORTESTJ
41554/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 162/64 AF DECOM AS EPHORTESTJ
41607/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om leie av jord Kjell Anders Gisetstad EPHORTESTJ
41610/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Spørsmål om vedtak ***** EPHORTESTJ
41612/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Mangel på gatelys på brua i Elvåsveien Jørgen Korstad EPHORTESTJ
41614/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Lånke sone - 03.09.19 - 31.12.20 - Anne Sætnan Anne Sætnan EPHORTESTJ
41615/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Offentlig ettersyn -reguleringsplan for 2-071 Lånke - Hjelseth vannbehandlingsanlegg DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTESTJ
41618/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Hegra sone - 01.10.19 - 31.08.20 - Cecilie Magnussen Brun Cecilie Brun EPHORTESTJ
41622/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Avtaler til signering UNINETT AS EPHORTESTJ
41721/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Elise Eikrem Rindarøy EPHORTESTJ
41722/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113691612) Anette Hoseth Meberg EPHORTESTJ
41684/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedrørende overnattingstilbud ORICA NORWAY AS EPHORTESTJ
41703/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Søknad med svar om leie av torgplass - 07.09.19 EFEKT-SERVICE SOL EPHORTESTJ
41643/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra skatteoppkreveren SKATTEOPPKREVEREN I STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
41656/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra skatteoppkreveren SKATTEOPPKREVEREN I STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
41668/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41676/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Familie som ønsker å bli vurdert som mulig fosterhjem gjennom PRIDE opplæringsprogram for fosterforeldre BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESTJ
41627/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Svar på nabovarsel - riving av bygg BANE NOR SF EPHORTESTJ
41632/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til rådgiving for nye bønder John Magne Hembre EPHORTESTJ
41635/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra skatteoppkreveren SKATTEOPPKREVEREN I STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
41636/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra skatteoppkreveren SKATTEOPPKREVEREN I STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
41638/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra skatteoppkreveren SKATTEOPPKREVEREN I STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
41639/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling - vernepleier Hegra sone - 20.11.19 - Merete Vingen Merete Vingen EPHORTESTJ
41640/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra skatteoppkreveren SKATTEOPPKREVEREN I STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
41649/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vitnemål Tina Thyholt EPHORTESTJ
41686/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Regnskap v/Mona Austad TRonhus EPHORTESTJ
41690/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Hell Catering 28.09.19 HELL CATERING AS EPHORTESTJ
41691/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Radioteknisk vurdering ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
41693/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse SIV.ING LANGØY EPHORTESTJ
41694/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Regnskap v/Mona Austad Tronhus EPHORTESTJ
41695/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Regnskap v/Mona Austad Tronhus EPHORTESTJ
41696/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Regnskap v/Mona Austad Tronhus EPHORTESTJ
41700/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Regnskap v/Mona Austad Tronhus EPHORTESTJ
41701/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Nav v/ Tore Dahl EPHORTESTJ
41646/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra skatteoppkreveren SKATTEOPPKREVEREN I STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
41648/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Påminnelse - innsendelse av refusjonskrav NAV Trøndelag Arbeidslivssenter avd Steinkjer EPHORTESTJ
41651/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Svarrapport etter prøve tatt 02.09.19 ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTESTJ
41655/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden NAV Værnes EPHORTESTJ
41658/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Politiattest datert 26.08.19 Marit Holiløkk Skjervold EPHORTESTJ
41660/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om sykepenger NAV Værnes EPHORTESTJ
41663/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41671/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41672/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41673/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41616/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Skjelstadmark skole - 20.08.19 - 31.07.20 - Trine Borsethaug Fossen Trine Borsethaug Fossen EPHORTESTJ
41662/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41667/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41669/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41674/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Håvard Sand EPHORTESTJ
41675/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Lena Hermstad EPHORTESTJ
41677/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
41588/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Avtaler for signering UNINETT AS EPHORTESTJ
41595/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Tilslutningserklæring Arbeidsklær - Selbu kommune SELBU KOMMUNE/VR Innkjøp EPHORTESTJ
41600/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterket fosterhjem 23.08.19 - 31.12.19 - ***** ***** Bufetat EPHORTESTJ
41681/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse Startlån Mona Tronhus Austad EPHORTESTJ
41698/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
41620/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Cecilie Magnussen Brun EPHORTESTJ
41623/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41625/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Supplerende informasjon i forbindelse med grenseoppgangen av 80/28 John Eric Stoeckert EPHORTESTJ
41630/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse fra skatteoppkreveren SKATTEOPPKREVEREN I STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
41692/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Underretning om avsluttet etterutdanning Siv Johnsen Eriksen EPHORTESTJ
41699/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Regnskap v/Mona Austad Tronhus EPHORTESTJ
41702/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Regnskap v/Mona Tronhus EPHORTESTJ
41715/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Sunniva Vikøren EPHORTESTJ
41723/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Anette Hoseth Meberg EPHORTESTJ
41597/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Registrering av ildtsed VARMEFORUM MONTASJE AS EPHORTESTJ
41191/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Nina Kristine Løland Øien EPHORTESTJ
41297/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Gisele Bajeneza EPHORTESTJ
41366/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse datert 10.09.19 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
41368/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 102/6 - Sigurd Jarls Veg 37 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Olav Vennatrø AS m.fl. EPHORTESTJ
41375/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Høring om lov om Eldreombudet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTESTJ
41386/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Angående refusjonsgarantier for spesialundervisning FAGERHAUG INTERNATIONAL SCHOOL AS EPHORTESTJ
41395/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - Uttalelse til varsel om utvidet planområde FV 705 Bjørgmyra - Frigården - ny gang- og sykkelveg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
41399/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Utvikling av Stjørdal stasjon: Jernbanens arealbehov - Bekreftelse på møteinnkalling BANE NOR SF EPHORTESTJ
41437/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilsagn om lønnstilskudd NAV Værnes EPHORTESTJ
41439/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 10.01.20 - 14.04.20 - Ina Cathrin Kartum Ina Cathrin Kartum EPHORTESTJ
41442/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lønnskrav - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41445/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Nabovarsel Håvard Dahlen EPHORTESTJ
41426/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Botidsfordeling ved delt bosted Jorunn Charlotte Fleischer m.fl. EPHORTESTJ
41433/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lønnskrav - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41450/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Heidi Gilde EPHORTESTJ
41457/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Nina - test besvarelse av digitalt brev ikke u.off Nina Fossbakken EPHORTESTJ
41458/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Test u.off dok - Svarer med nei Nina Fossbakken EPHORTESTJ
41459/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.09.19 - 31.08.20 - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
41275/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 102/6 - Sigurd Jarls Veg 37 - Mangel ved søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Olav Vennatrø AS m.fl. EPHORTESTJ
41277/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 102/1181 - Hulderv 43 - oppfølging av vedtak på avslag på søknad om dispensasjon Mari Åm EPHORTESTJ
41279/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad fra Stjørdals-Blink turngruppe om tilskudd Stjørdals-Blink turngruppe EPHORTESTJ
41339/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Utredningsrapport HELSE NORD-TRØNDELAG HF EPHORTESTJ
41360/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 102/6 - Sigurd Jarls Veg 37 - Mangel ved søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Olav Vennatrø AS m.fl. EPHORTESTJ
41361/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev 102/6 - Sigurd Jarls Veg 37 - Revidert søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Olav Vennatrø AS EPHORTESTJ
41376/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 39/7 Jostein Myhr EPHORTESTJ
41336/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Feilsortering i container for matavfall ved Ole Vigs gate 36 A-B INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESTJ
41340/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 19.09.19 NAV Værnes EPHORTESTJ
41352/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Olaf Bjørnar Fossen EPHORTESTJ
41410/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Redegjørelse kvikkleiresoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESTJ
41482/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Anmodning om tilbakemelding på skade KLP SKADEFORSIKRING AS EPHORTESTJ
41489/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Skade den 03.07.19 ***** EPHORTESTJ
41493/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport NY-BO DRIFT AS EPHORTESTJ
41503/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 78/15 - Bergssvevegen 78 - Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid Tverås Maskin og Transport AS m.fl. EPHORTESTJ
41295/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Ingrid Bergo Aarvik EPHORTESTJ
41316/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - tillatelse til behandling av klorparafinvinduer FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
41326/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ole Walnum EPHORTESTJ
41349/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon - 23.09.19 - 15.05.20 Maiken Nilsson Holberg EPHORTESTJ
41423/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til nydyrking HEMBRE GÅRD EPHORTESTJ
41290/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ida Sofie Nevermo Jenssen EPHORTESTJ
41292/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Marte Katrine Johansen EPHORTESTJ
41296/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar til utkast til rapport - Reealleen Revisjon Midt-Norge SA EPHORTESTJ
41310/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev 102/6 - Sigurd Jarls Veg 37 - Revidert søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Olav Vennatrø AS EPHORTESTJ
41287/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker nei til ansettelse Julie Klæbo Nordgård EPHORTESTJ
41289/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ida Sofie Nevermo Jenssen EPHORTESTJ
41293/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Heidi Moen EPHORTESTJ
41462/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon søknad redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
41463/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Takker ja til 20% midlertidig økning av stilling 01.08.19 - 31.12.19 - Ingrid Solberg Pettersen Ingrid Solberg Pettersen EPHORTESTJ