eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
33321/2021 20210724 24.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007802 Lisebth Holten Hanstad EPHORTESTJ
33322/2021 20210724 24.07.2021 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist (Ref=3634k5, SakId=377288) ***** EPHORTESTJ
33320/2021 20210724 24.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4414518112) Syed Moiz Hasnain EPHORTESTJ
33323/2021 20210724 24.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4414518112) Aini Rauf EPHORTESTJ
33324/2021 20210724 24.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Sunniva Raaen Opgård EPHORTESTJ
33325/2021 20210724 24.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4414518112) Are Skarstein Kolberg EPHORTESTJ
23259/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Referat fra oppfølgingssamtale 30.04.2021 ***** EPHORTESTJ
23475/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
24082/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Takker ja til avtale om vikar på tilkalling - Fosslia skole - Guro Rinseth - 01.05.2021-31.07.2023 Guro Ringseth EPHORTESTJ
22973/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Svar på innsynskrav Green Advisers AS EPHORTESTJ
23945/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Driftstilskudd dans og teater 2021 STJØRDAL SENIORDANS EPHORTESTJ
21811/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Henvendelse til enhet barn og ungdom ***** EPHORTESTJ
33318/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Søknad om bruksendring Thushan Jeevaratnam EPHORTESTJ
23077/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
33307/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon for riving, og eller en vanlig byggesaksmelding Arthur Bergan EPHORTESTJ
33308/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra familieteamet i medhold av lov om barneverntjenester Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
33309/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Avtale mellom WaterLogic Norge AS og Stjørdal kommune - Værnesregionen PPT WATERLOGIC NORGE AS EPHORTESTJ
33316/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon Therese Rebbestad EPHORTESTJ
33304/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Ettersending av tjenestebevis Lea Emelie Solli EPHORTESTJ
33311/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 84/90 Kristin Elisabeth Mellbye EPHORTESTJ
33315/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007449 Eva Bjerkli Nilsen EPHORTESTJ
33305/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon ansiennitetsberegning Therese Rebbestad EPHORTESTJ
33306/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 274/21 - Søknad om rammetillatelse - Garasje og igangsettingstillatelse for deler av tiltaket MARTIN VINGE GRENDAL EPHORTESTJ
33310/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Godkjenning - Tvang i omsorgstiltak - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
24883/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Tilbakemelding fra Famileteamet ***** EPHORTESTJ
28532/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Tildeling av midler fra Egmont-fondet ***** EPHORTESTJ
28530/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Søknad o midler/fond Saniteten ***** EPHORTESTJ
33292/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 84/99 - Nordregata 8 - Ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
33294/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 166/217 - Johan Gevings Veg 12 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
33295/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 166/218 - Johan Gevings Veg 14 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
33291/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 84/167 - Ole Vigs Gate 5 - Ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
33293/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 166/216 - Johan Gevings Veg 10 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
33296/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 166/219 - Johan Gevings Veg 16 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
32119/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om heving av leieforhold på grunn av mislighold ***** EPHORTESTJ
32085/2021 20210722 22.07.2021 Internt notat 216/1 - Kilnes - utbygging av stabbur - innhenting av landbruksfaglig uttalelse Knut Krokann EPHORTESTJ
19630/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Møteinnkalling SU/SMU møte 12.05.2021 Gunhild Sætren m.fl. EPHORTESTJ
32096/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Driftstilskudd idrett 2021 - Innvilget MALVIK OG STJØRDAL SEILFORENING m.fl. EPHORTESTJ
32057/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tillatelse til bygging av enkel og midlertidig driftsveg Ole Andreas Lerfald EPHORTESTJ
20639/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 295/1 Godkjenning av plan for nydyrking OLE A LERFALD EPHORTESTJ
32084/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 349/1 - Vigdvatna 20 - Tildeling av vegadresse - vedtak STATSKOG SF m.fl. EPHORTESTJ
32092/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 95/22 - Hjelsenglia 16 - riving av drivhus og dokkestue og oppføring av bod - vurdering av planforhold og søknadsplikt Trine Lill Johansen EPHORTESTJ
19609/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Dialogmøte 1, 27/4-21 ***** EPHORTESTJ
32768/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Kjetil Kvaal EPHORTESTJ
32790/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Linda Kristin Lilleklev EPHORTESTJ
19605/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 05.06.2021 - 05.06.2021 INDUSTRI- OG NÆRINGSPARTIET EPHORTESTJ
19626/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Personalsamtale 27.04.21 ***** EPHORTESTJ
19594/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilsagnsbrev kompensasjonsmidler Austkil Gård Ole T Hofstad Austkil gård Ole T Hofstad EPHORTESTJ
19599/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Serveringsbevilling - Stokke gård adventure AS STOKKE GÅRD ADVENTURE AS EPHORTESTJ
32770/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev VA - sanering Juløyvegen og Trøengata. Byggemøte nr. 6. FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
19721/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd - manglende info HELL STORBAND EPHORTESTJ
19732/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Forsendelse refusjonskrav til Bufetat 1.kvartal 2021, del 2 BUFetat regnion Midt EPHORTESTJ
19763/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Dispensasjonssøknad - gnr. 162, bnr. 19 i Stjørdal Stjørdal kommune v/Areal EPHORTESTJ
32623/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 82/88 - Sutterøygata 9 - Tilbygg - Igangsettingstillatelse RAMBØLL NORGE AS EPHORTESTJ
32645/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 284/52 - Smievegen 5 - Oppføring av takoverbygg - Tillatelse til tiltak Svein Åge Nesbø EPHORTESTJ
32845/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Ellisiv Høilo Johansen EPHORTESTJ
19726/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 75,1% fast stilling som sykepleier ved Hegra bosenter og hjemmetjeneste - 07.04.21 - Hilde Johnsen Raaen Hilde Johnsen Raaen EPHORTESTJ
19728/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som sykepleier ved Hegra bosenter og hjemmetjeneste Hilde Johnsen Raaen EPHORTESTJ
19730/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Forsendelse refusjonskrav til Bufetat 1.kvartal 2021 BUFetat region Midt EPHORTESTJ
32233/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Lydia Brørs Sætereng EPHORTESTJ
32364/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Påminnelse om kontroll - Produksjonstilskudd i jordbruket HOSETHMOEN GÅRD John Ole Klausen EPHORTESTJ
32108/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Vedr felling av trær Nina Bergmann m.fl. EPHORTESTJ
32176/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 500/1 - EV 6 - Riksv - Anlegg av avkjørsel - Ny vurdering ACCIONA CONSTRUCCION S.A. m.fl. EPHORTESTJ
19744/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev VA - sanering Juløyvegen og Trøengata. Byggemøte nr. 1. FROSTA ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
32152/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 95/92 - Hjelsengtrøa 8 B - oppføring av takoverbygg over terrasse som tilbygg til bolig - mangler ved søknaden Lene Sæther Sandblost EPHORTESTJ
32156/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 2-072 - E6 Helltunnelen - Tilbakemelding vedrørende støyskjerming på østre del av Hellstranda ACCIONA CONSTRUCCION S.A. m.fl. EPHORTESTJ
32146/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 194/1 - Romsjøv, 7519 Elvarli - oppføring av mast for mobilkommunikasjon - høring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESTJ
32118/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tillatelse til bygging av enkel og midlertidig driftsveg MEÅDAL STIG ARVE EPHORTESTJ
19656/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad tilskudd YGGDRASIL TEATER AS EPHORTESTJ
32147/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tillatelse til bygging av enkel og midlertidig driftsveg Ole Teodor Hofstad m.fl. EPHORTESTJ
32796/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Henrik Jakobsen Furan EPHORTESTJ
19383/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTESTJ
33131/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 20.07.2021 - 20.07.2021 HELSEPARTIET EPHORTESTJ
33053/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Gnr 112 bnr 27 - Varsel om oppmålingsforretning Rinnan Ole Rasmus m.fl. EPHORTESTJ
33097/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 99/1 - Nedre Stokkanveg - Fradeling av grunneiendom - Tillatelse til tiltak Per Joar Spjøtvoll EPHORTESTJ
33050/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 216/1 - Kilnes - oppføring av tilbygg til stabbur - orientering om videre saksgang MARTIN VINGE GRENDAL EPHORTESTJ
33104/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 28.07.2021 - 06.08.2021 PARTIET DE KRISTNE STJØRDAL EPHORTESTJ
33127/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 313/43 - Åstjønnvegen 121 - Oppføring av garasje - Tillatelse til tiltak Odd Even Fossen EPHORTESTJ
33278/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Uttalelse fra Politiet TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
32969/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 281/13 - Skjelstadmarkvegen, 7520 Hegra - nybygg enebolig og garasje - tillatelse til tiltak. WIKSTRØM PLAN OG PROSJEKTERING AS EPHORTESTJ
17965/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oppsigelse av oppdrag ***** EPHORTESTJ
32943/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 220/17 Matrikkelbrev etter sammenslåing Einar Reinert Rønning EPHORTESTJ
32984/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Ber om utsettelse av klagefrist Truls Bergmann EPHORTESTJ
33015/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATTEETATEN EPHORTESTJ
32958/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 63/21, 63/23, 63/25, 63/26 og 63/28 Matrikkelbrev for tinglyste grunneiendommer Jostein Opheim EPHORTESTJ
33019/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Daniela Stephanie Leyton Hermosilla Daniela Stephanie Leyton Hermosilla EPHORTESTJ
33035/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 204/104 Egenerklæring om konsesjonsfrihet -matrikkelført Svein Helge Dybvad EPHORTESTJ
33034/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Thomas A. Sims-Søberg Thomas A Sims-Søberg EPHORTESTJ
33044/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Omsetningsgebyr salg/skjenking - 2020 ARVE JØRSTAD AS m.fl. EPHORTESTJ
33255/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4414518112) Bayram Hamdemir EPHORTESTJ
33135/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Ad søknad om beregning av lønnsansiennitet Maribel Antolin Conopio Høvde EPHORTESTJ
33277/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Uttalelse fra Skatteetaten SKATTEETATEN EPHORTESTJ
33279/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket tinglysing EPHORTESTJ
33083/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 228/41 - Elvevegen 14 - Rehabilitering av skorstein - Ferdigattest VARMEFORUM AS EPHORTESTJ
33094/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 107/418 - Øyanveien 44 - Behov for godkjente VA-planer S.A.K. AS EPHORTESTJ
33102/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 202/26 - Ytteråsvegen 359 - Oppføring av garasje - Tillatelse til tiltak MARTIN VINGE GRENDAL EPHORTESTJ
33117/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 07.08.2021 - 07.08.2021 PENSJONISTPARTIET I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33118/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Trafikksituasjon i Hovslagerveien EIERSEKSJONSSAMEIET HUSBYVEIEN 11 EPHORTESTJ
33119/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Trafikksikkerhet og fart i Hulderveien Kjell-Inge Kristiansen EPHORTESTJ
33134/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 107/352 - Innherresv 69 B - svar på spørsmål og riving av garasje Craig Robin Furunes EPHORTESTJ
33137/2021 20210722 22.07.2021 Internt notat 334/1 - Mellomriksvegen 2986 - Ber om landbruksfaglig vurdering i forbindelse med oppføring av redskapsbod som tilbygg til driftsbygning Knut Krokann EPHORTESTJ
20235/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Ber om uttalelse - Glad kafe og bar AS - Servering- og skjenkebevilling TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. EPHORTESTJ
32568/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 102/215 - Husbyvegen 37 - Bruksendring fra næring til bolig - Tillatelse til tiltak Fredrik Holmen EPHORTESTJ
19742/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Viktoriia Yuryeva EPHORTESTJ
32604/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 94/368 - Dullumsgryta 19 - Oppføring av støttemur - Tillatelse til tiltak Ola Raaum EPHORTESTJ
20197/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Matrikkelføring utført - sak 20-108527RFA-JTRD NERSVEA Narve Bremset m.fl. EPHORTESTJ
20252/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) STOPP ISLAMISERINGEN AV NORGE (SIAN) EPHORTESTJ
26918/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Skjenkebevilling - Stokke gård Adventure AS STOKKE GÅRD ADVENTURE AS EPHORTESTJ
19736/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Midlertidig ansettelse som lege i Stjørdal kommune 01.07.21 - 31.12.21 Kristian Berg-Pettersen EPHORTESTJ
20172/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Matrikkelføring utført - sak 20-108527RFA-JTRD NERSVEA Heidi Fosmo m.fl. EPHORTESTJ
20244/2021 20210722 22.07.2021 Internt notat Ber om uttalelse - Glad kafe og bar AS - Kjøpmannsgata 34 Thomas Sivertsen EPHORTESTJ
26934/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Skjenkebevilling - Glad kafe og bar AS GLAD KAFE' OG BAR AS EPHORTESTJ
33298/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Evelyn Andersen EPHORTESTJ
33300/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol - OPPLEVELSER FOR LIVET KAY MORTEN MYRBEKK OPPLEVELSER FOR LIVET KAY MORTEN MYRBEKK EPHORTESTJ
33275/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007894 Hilde Jønsson EPHORTESTJ
33282/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tilleggsinformasjon Mia Therese Knutsen EPHORTESTJ
33290/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007581 Therese Rebbestad EPHORTESTJ
33266/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Signert takker ja til ansettelse - RefID 10077881007788 Eirik Hegre EPHORTESTJ
33256/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Javed Khan EPHORTESTJ
33284/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - - HJELSENG GÅRD AS EPHORTESTJ
33260/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Rapport etter skjenkekontroll 16.07.2021 AVARN SECURITY AS EPHORTESTJ
33265/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Signert takker ja til ansettelse - RefID 1007701 Maria Therese Bui Auran EPHORTESTJ
33261/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Brit Hammer EPHORTESTJ
33263/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Signert takker ja til ansettelse - RefID 1007381 Rakel Eriksen EPHORTESTJ
33264/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 2021-0069 - Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Storflor Nordre KJELBERGNES EINAR SIGURD EPHORTESTJ
33273/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 2021-0086 - Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Salong mini AS SALONG MINI AS EPHORTESTJ
33281/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=9kar58, SakId=381889) ***** EPHORTESTJ
33301/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Ina Osen Kollen EPHORTESTJ
33270/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Signert takker ja til ansettelse - RefID 1007772 Wenche Sekse EPHORTESTJ
19483/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll SLETTVOLD SAU EPHORTESTJ
19469/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll ALMLITRØA HÅVARD FOSSBAKK EPHORTESTJ
19481/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll TOR BUAN EPHORTESTJ
19484/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll LOGOS EXPLORE DE DAMAS LOUIS CHRISTIAN MARIE DE DAMAS D'ANLEZY EPHORTESTJ
32877/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 70/22 og 70/27 Matrikkelbrev etter oppmålingsforretning Arvid Østbø m.fl. EPHORTESTJ
32888/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 94/427 Oppretting av ny grunneiendom Kartverket tinglysing EPHORTESTJ
32939/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32961/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 94/12 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - matrikkelført Asbjørn Håkon Smørvik EPHORTESTJ
32977/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse - forlengelse av engasjement Rakel Halle EPHORTESTJ
32899/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oversendelse av signert avtale vedr. erstatning gravearbeider. Petter Nordland EPHORTESTJ
32892/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 2/6 - Langsteinvegen 270 - riving av fritidsbolig og bod - tillatelse til tiltak HÆHRE ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
16557/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Innstilling og vedtak sendt alle søkere Alle søkere EPHORTESTJ
32979/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Jannike Klæbo Nordgård EPHORTESTJ
32932/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32994/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 158/11 - Dyvasvegen 32 - igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg og fasadeendring av bolig MYRAN SNEKKERI AS EPHORTESTJ
33009/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATTEETATEN EPHORTESTJ
33039/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 1-210 F - Husbyåsen - detaljregulering Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTESTJ
33040/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 28/2 og 27/1 Avtale om erverv av grunn - matrikkelført NYE VEIER AS EPHORTESTJ
32220/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Lillian Røstvold EPHORTESTJ
32744/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud - Vikar på tilkalling 21.08.21-28.02.22 Sunniva Raaen Opgård EPHORTESTJ
32843/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Avtale om erstatning etter gravearbeider på eiendommen gnr. 32 bnr. 1. Petter Nordland EPHORTESTJ
32802/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Anne Mari Hagen EPHORTESTJ
32090/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Kristin Skoglund Kristin Skoglund EPHORTESTJ
32082/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Brit Kari Stokhaug Thronæs Brit Kari Stokhaug Thronæs EPHORTESTJ
26194/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Vitnemål - Kjeldrun Undlien Kjeldrun Undlien EPHORTESTJ
26139/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Underskrevet individuell avtale om privat praksis i fysioterapi Adrian K Wahlborg EPHORTESTJ
26161/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 105/15 - Kirkev 11A og 11B - Nybygg tomannsbolig - Klage oversendes for uttalelse ARKPLAN AS EPHORTESTJ
20040/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 102/1176 - Hulderv 33 - Oppføring av platting og drivhus - Kommunens vurdering av søknadsplikt Marit Snerting m.fl. EPHORTESTJ
19504/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Avtale vikar på tilkalling Marthe Andrea Westöö EPHORTESTJ
19479/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 5035- 244/9- Skjelstadmark oppvekstsenter - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
19527/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 108/95 - naboliste Hege Vikaune EPHORTESTJ
29849/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Marte Kartum EPHORTESTJ
7346/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Lena Rønning Lena Rønning EPHORTESTJ
19588/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 84/207 - Mellomvegen 22 - bruksendring i bestående bolig - foreløpig svar Aare Roolaht EPHORTESTJ
19596/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Arbeidsutprøving NAV Stjørdal EPHORTESTJ
19598/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 99/46 Matrikkelbrev Salberg Stig Bjarne m.fl. EPHORTESTJ
19715/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 105/204 - Lillemovegen 8 A - Vedrørende søknad om oppføring av garasje PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
19704/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 99/1045 Krav om sammenslåing av matrikkelenhet Solveig Kirsti Grudt m.fl. EPHORTESTJ
31573/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Naima Adan Abdi EPHORTESTJ
31543/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Perly Gølin Hofstad Perly Gølin Hofstad EPHORTESTJ
31549/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Sissel Anita Ramjohn Håve Sissel Anita Ramjohn Håve EPHORTESTJ
19759/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 144/16 144/17 Matrikkelbrev Yngve Bjørnstad Norbotten m.fl. EPHORTESTJ
16755/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Referat fra møte 25.05.2021 Stjørdal kommune v/skolehelsetjeneste Ailin Thams (helsesykepleier) m.fl. EPHORTESTJ
31306/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Linda Klemetsen Rømo Linda Klemetsen Rømo EPHORTESTJ
9480/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Tilbud Nardo og Melhus Bilinvest - Minikonkurranse 1 stk tjenestebil Meråker Nardo og Melhus Bilinvest EPHORTESTJ
31544/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Unni Selina Kløften EPHORTESTJ
19323/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Ansettelse individuell fastlegehjemmel Kjersti Foros Ulriksen Kjersti Foros Ulriksen EPHORTESTJ
30555/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Ida Hoås Myrvang EPHORTESTJ
19297/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 220/3 Sørkil søndre - deling og dispensasjon - tilleggsareal til 220/29 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESTJ
29853/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Susanne Helene Våtvik EPHORTESTJ
30437/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Rune Hyldmo EPHORTESTJ
26815/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Stortingsvalget 2021, Halsen stemmekrets, oppnevning av stemmestyre. Arve Børstad m.fl. EPHORTESTJ
25695/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Samtale 28/5-2021 ***** EPHORTESTJ
25605/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Trafikksikkerhetstiltak på kommunal veg - Prestegårdsvegen Hegra Styret i Prestegårdsfeltet v/ Rachel Johansen EPHORTESTJ
25593/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Anmodning om kantstein i Krogstads veg Leif Ekren EPHORTESTJ
25656/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 01.01.2022 - 30.12.2022 Amjad Hassan Ahmed EPHORTESTJ
25651/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilskudd 2021 - trenger info før utbetaling Sagatun Grendahus v/Jon Jullum EPHORTESTJ
25603/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som vikar på tilkalling som assistent i perioden 02.06.21 -31.03.22 ved psykisk helse og rus Sigrid Vada Grønlie EPHORTESTJ
25606/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Parkering Stokmovegen Arild Fredrik Gundersen EPHORTESTJ
25589/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Melding om tiltak på eiendommen 83/20 AF DECOM AS EPHORTESTJ
33223/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Mirarman Khavari EPHORTESTJ
33227/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev 99/115, Heggelia 4B, Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Utvidelse av terrasse S.A.K. AS EPHORTESTJ
33228/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev 113/82 - Søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse - Nybygg enebolig S.A.K. AS EPHORTESTJ
33229/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Vitnemål og attester - Therese Rebbestad Therese Rebbestad EPHORTESTJ
33230/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Oddvar Krogstad EPHORTESTJ
33234/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Alternativ torgplass 07.08.21 og 28.08.21 Partiet de kristne EPHORTESTJ
33235/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Alternativ torgplass 07.08.21 Pensjonistpartiet i Trøndelag EPHORTESTJ
33226/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd til mentor NAV tiltak Trøndelag avd Trondheim EPHORTESTJ
33240/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Værnesregionen brann og redningstjeneste - endring av 110-regioner NAMSOS KOMMUNE EPHORTESTJ
33248/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass - 21.07.2021 - 22.07.2021 LIVERTEN AS EPHORTESTJ
33249/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev 2021-0085 - Kommunal kompensasjonsordning - G Johnsen AS - Søknad om støtte G JOHNSEN AS EPHORTESTJ
33232/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon ODDVAR KROGSTAD EPHORTESTJ
33233/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Alternativ torgplass 07.08.21 STJØRDAL ARBEIDERPARTI EPHORTESTJ
11985/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Klage ang henvendelsesmåte Covid 19 vaksinering ***** EPHORTESTJ
25679/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på varsel mot Værnesregionen Barnevernstjeneste INDERØY KOMMUNE EPHORTESTJ
25696/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Feilparkering ved DMS Lena Iren Horie EPHORTESTJ
20165/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold, til søknad om spesialistfornyelse Bente Aamodt EPHORTESTJ
20225/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Bekymringsmelding med vedlegg ***** EPHORTESTJ
20218/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 5034 - 49/189 - Mellomriksvegen 6614 - rehabilitering skorstein - søknad må sendes Meråker kommune Finn Roger Gylland EPHORTESTJ
26601/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 219/12 - egenerklæring om konsesjonsfrihet AKTIV STJØRDAL AS EPHORTESTJ
19374/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 5035 - 111/32 - Haraldreina skole - branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
33237/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID Therese Rebbestad EPHORTESTJ
33225/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Registrering av ny bruker - Flatval Hanne - KVISLABAKKEN SKOLE Korstad Preben EPHORTESTJ
25774/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling på Rekrutteringsprosjekt landbruk STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
25770/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Oppføring av veggreklame - Behov for godkjennelse fra fylkeskommunen etter veglovens § 33 STJØRDAL INTERMAT AS EPHORTESTJ
23280/2020 20210720 20.07.2021 Utgående brev Ansettelseskontrakt - ferievikar 22.06-16.08.20 etter oppsatt tjenesteplan Amra Krasnic EPHORTESTJ
28603/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Rapportering kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020, aktivitetsrapport og økonomirapport oversendt 18.05.2021 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTESTJ
42009/2014 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenningsbrev - Heidenreich Stjørdal Heidenreich m.fl. EPHORTESTJ
6485/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding 29.10.18 ***** EPHORTESTJ
31961/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Jordleieavtale for landbrukseiendommen gnr/bnr 62/3 Stian Indergaard EPHORTESTJ
6615/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Møtereferat 25.04.17 ***** EPHORTESTJ
33037/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33031/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Tom R.O. Utseth Tom Robert Ottem Utseth EPHORTESTJ
33051/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 14.08.2021 - 14.08.2021 Siv Sætran EPHORTESTJ
33057/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 13.08.2021 - 14.08.2021 OPERA TRØNDELAG SA EPHORTESTJ
33062/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 22.07.2021 - 22.07.2021 DEMOKRATENE STJØRDAL LOKALLAG EPHORTESTJ
33154/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Ellisiv Høilo Johansen EPHORTESTJ
33190/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Sektor areal og miljø EPHORTESTJ
33193/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass - 21.07.2021 - 24.07.2021 PARTIET DE KRISTNE STJØRDAL EPHORTESTJ
33194/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Enhetsleder Veg/park/idrett - st. ref. (4399305748) Sebastian Busko EPHORTESTJ
33203/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Jannike Klæbo Nordgård EPHORTESTJ
33147/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Svar på spørsmål og riving av garasje - Spesifikasjoner Craig Robin Furunes EPHORTESTJ
33149/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan WIKSTRØM PLAN OG PROSJEKTERING AS EPHORTESTJ
33207/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Egenerklæring for opplæring i smittevern Ma Arizbeth Garcia Juarez EPHORTESTJ
33146/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Stjørdal Motorshow - Pyrotekniske effekter i Stjørdalshallen - 04. September NORTH STAR FIREWORKS AS EPHORTESTJ
33159/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007863 Renate Levik EPHORTESTJ
33161/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007863 Renate Levik EPHORTESTJ
33142/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021, sendt 20.07.2021 Skatteetaten EPHORTESTJ
33148/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Ettersending av fullmakt ifm oppmålingsforretning Øyvind Kjeldstad Gylland EPHORTESTJ
33155/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007802 Lisebth Holten Hanstad EPHORTESTJ
33166/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev 2021-0084 - Kommunal kompensasjonsordning - Ole-Petter Rønsåsbjørg - Søknad om støtte OLE-PETTER RØNSÅSBJØRG EPHORTESTJ
33158/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=b89kb5, SakId=379257) ***** EPHORTESTJ
33167/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=b89kb5, SakId=379257) ***** EPHORTESTJ
33171/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Støyvoll - Dialog om utforming ACCIONA CONSTRUCCION S.A. EPHORTESTJ
33175/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=b89kb5, SakId=379257) ***** EPHORTESTJ
33186/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Signert oppdragsavtale - 30.06.21 - 30.06.22 - Mette Sneeggen - kl. 3761 Mette Sneeggen EPHORTESTJ
33187/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Signert oppdragsavtale - 02.08.21 - 08.08.21 - Mette Sneeggen - kl. 3761 Mette Sneeggen EPHORTESTJ
33189/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
33191/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Hedda Lauvås Aasen EPHORTESTJ
33192/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4414518112) karina cybulska EPHORTESTJ
32559/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev 107/410 - Michelets vei 85 - Oppføring av garasje/lagerbygg - Ferdigattest Agroquip AS EPHORTESTJ
32570/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev 105/204 - Lillemovegen 8 A - Oppføring av garasje - Tillatelse til tiltak PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
32565/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev 83/129 - Strandvegen 9 - Hotell - Ferdigattest OMEGA AREAL AS EPHORTESTJ
33195/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007876 Elin Trollebø EPHORTESTJ
33196/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4414518112) Baris Parlatangiller EPHORTESTJ
33197/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=erb399, SakId=391502) ***** EPHORTESTJ
33222/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 976011228 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33156/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ellisiv Høilo Johansen EPHORTESTJ
33160/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Signert takker ja til ansettelse - RefID 1007670 Julie Raaen EPHORTESTJ
33163/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=486839, SakId=388959) ***** EPHORTESTJ
33165/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Innvilget driftstilskudd - ettersendelse av nødvendige dokumenter Stjørdal Paraidrettslag v/ Vigdis Skjerve Haarberg EPHORTESTJ
33169/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Uttalelse fra luftfartstilsynet datert 20.07.21 LUFTFARTSTILSYNET EPHORTESTJ
33173/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Alternativplass 07.08.21 - Stjørdal arbeiderparti STJØRDAL ARBEIDERPARTI EPHORTESTJ
33174/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Alternativplass 07.08.21 og 28.08.21 - Partiet de kristne PARTIET DE KRISTNE STJØRDAL EPHORTESTJ
33176/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tilsvar Kirkevegen 6 - søknad om å få revet vernet bygning Bente Iren Lervaag Welland EPHORTESTJ
33179/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev 46/3 - Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Torben Kaspersen EPHORTESTJ
33180/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Norolf Steinar Øverkil EPHORTESTJ
30737/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Bodil Gulbrandsen EPHORTESTJ
32736/2018 20210720 20.07.2021 Utgående brev Søknad om støtte til klimasatsing i kommunene - 2018 Miljødirektoratet EPHORTESTJ
52190/2020 20210720 20.07.2021 Utgående brev Uttalelse fra Ungdomskontakten ***** EPHORTESTJ
32739/2018 20210720 20.07.2021 Utgående brev Søknad om støtte til klimasatsing i kommunene - 2018 Miljødirektoratet EPHORTESTJ
52928/2020 20210720 20.07.2021 Inngående brev DPIA - behandling av personopplysninger Stjørdal helsestasjon og skolehelsetjeneste og VR EPHORTESTJ
33007/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev 97/210 - Stokkanv 57 - Riving av bolig og oppføring av leilighetsbygg - ferdigattest. MYRAN SNEKKERI AS EPHORTESTJ
33178/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest HEGRA BYGG AS EPHORTESTJ
32997/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Påminnelse om kontroll - Produksjonstilskudd i jordbruket HÅVARD HAMMER EPHORTESTJ
28850/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Søknad om omdisponering av tildelt tilskudd kompetanse og innovasjon 2020 Statsforvalter i Trøndelag EPHORTESTJ
31960/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Vedr søknad om serveringsbevilling - manglende dokumentasjon BURGER MANIA ABDULRAHMAN FAISAL ALMELLI EPHORTESTJ
31988/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Tillatelse til bygging av enkel og midlertidig driftsveg Morten Sjømo EPHORTESTJ
31936/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Tilbud om engasjement på pensjonistvilkår Olaus Dalsplass EPHORTESTJ
32010/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 82/109 - Storvikav 11 - Dispensasjon fra plan- og bygningsloven Jan Westgaard EPHORTESTJ
31998/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Ida Sørnes EPHORTESTJ
32026/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1007629 Mirwais Tawakoli EPHORTESTJ
32067/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 101/261 Sameiet Kantarellvegen 19 - Søknad om seksjonering - vedtak HUSBYÅSEN UTBYGGINGSSELSKAP AS EPHORTESTJ
32629/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 351/1 - Flaksjøvegen 440 - nybygg hytte - tillatelse til tiltak Roger Bjerken EPHORTESTJ
32183/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 162/10 - Øyvegen 20 - tomannsbolig og garasje - tillatelse til tiltak BULLS AS EPHORTESTJ
32192/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 107/335 - Innherredsv 14 - tilbygg til garasje - ferdigattest. Kristian Kålås EPHORTESTJ
32144/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 101/238 - Sameiet Kantarellvegen 17 - Søknad om seksjonering - vedtak HUSBYÅSEN UTBYGGINGSSELSKAP AS EPHORTESTJ
32137/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 188/8 - Nytt vedtak om reetablering av kantsone Morten Engan EPHORTESTJ
31894/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Tilbud - vikar på tilkalling 05.07.21-28.02.22 Silje Bechmann EPHORTESTJ
32803/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Burger Mania Abdulrahman Faisal Almelli - Serveringsbevilling Trøndelag politidistrikt m.fl. EPHORTESTJ
32805/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 102/778 - Husbyfaret 8 - fradeling av tomt til formål kontor/forretning - behov for supplering av søknaden TAST EIENDOM AS m.fl. EPHORTESTJ
32338/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 82/109 - Storvikav 11 - Dispensasjon fra plan- og bygningsloven Jan Westgaard EPHORTESTJ
32298/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 102/130 - Remyrv 44, 7506 Stjørdal - Vurdering av høydeplassering adkomstvei Øyvind Leistad m.fl. EPHORTESTJ
32822/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Ellen Høiby EPHORTESTJ
31972/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 195/7 - Selbuvegen 880 - Tildeling av vegadresse - vedtak John Thyholt EPHORTESTJ
31974/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Liv Kari Kjøsnes EPHORTESTJ
31992/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Martha Grenne Holen EPHORTESTJ
31877/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Tillatelse til bygging av enkel og midlertidig driftsveg Gry Fornes EPHORTESTJ
31890/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Kari Flokkmann EPHORTESTJ
31805/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 99/1046 - Skolegata 19 A, B og C - Tildeling av vegadresser - vedtak RØROS EIENDOM AS EPHORTESTJ
31848/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om saksgang ved skademelding ***** EPHORTESTJ
33085/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Suspensjon ***** EPHORTESTJ
33086/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Plass på torget den 28.08.21 STJØRDAL SENTERPARTI EPHORTESTJ
33089/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev MUA og plantegning MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
31414/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 155/21 - Åsgrendvegen 129 og 131, 7517 Hell - tillatelse til etablering av minirenseanlegg for ny bolig inneholdende to boenheter. Lene Størseth Berge EPHORTESTJ
33111/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 256/13 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33124/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007883 Magnus Laugtug EPHORTESTJ
33126/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert takker nei til ansettelse - RefID 1006800 Lena Marie Reitan EPHORTESTJ
33128/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert takker ja til ansettelse - RefID 1006871 Ann Merethe Skulbørstad EPHORTESTJ
33132/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av midlertidig stilling ved Stjørdal bosenter - Per Morten Petersen Per Morten Petersen EPHORTESTJ
33139/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad / rekvisisjon - Klarlegging av eksisterende grense (forskrift § 36) BRAGE RØKKE EPHORTESTJ
33140/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Anne Britt Høgden EPHORTESTJ
33081/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass - 07.08.2021 - 07.08.2021 PENSJONISTPARTIET I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33092/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Oppsigelse og svar - Dyngeland Veréna Solbakken - Ref-ID 1007766 Dyngeland Veréna Solbakken EPHORTESTJ
33130/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning av egenandel til Skogsatsing Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33120/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1007881 Maribel Hoevde EPHORTESTJ
33122/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass - 20.07.2021 - 20.07.2021 HELSEPARTIET EPHORTESTJ
33125/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert takker ja til ansettelse - RefID 1006586 Louise Meiltoft Pedersen EPHORTESTJ
33098/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Analyseresultater 2021 - Langhalstjønna, Fosstjønna, Steinfjellgrenda og Makromveien SGS ANALYTICS NORWAY AS EPHORTESTJ
33136/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Vedr. 21-00469-11 - Utbetaling av integreringstilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTESTJ
33123/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gudmund Oddvar Østerås EPHORTESTJ
33129/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Rassikring ved skolen i Forradal - Bakkeplanering Gudmund Oddvar Østerås EPHORTESTJ
33121/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Oppdaterte plantegninger MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
33113/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 256/13 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33116/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Avvisningsvedtak frist feil/mangel utløpt (Ref=5a6bkk, SakId=380677) ***** EPHORTESTJ
33109/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 256/13 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33110/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.06.21 - 30.09.21 - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33095/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av nav NAV Værnes EPHORTESTJ
33103/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon - 05.08.21 - 11.05.22 Marthe Amundstuen EPHORTESTJ
33084/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte 16.7.21 ***** EPHORTESTJ
33087/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte 16.7.21 ***** EPHORTESTJ
33133/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Til signering - Erklæring om endring av festegrunn STJØRDALS-BLINK FOTBALL m.fl. EPHORTESTJ
33141/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Tjenesteområde Velferd - st. ref. (4399623596) Dina Aune EPHORTESTJ
32532/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 69/17 - Fiskvikaunv 29 - fritidsbolig - rammetillatelse. Øyvind Løkeberg EPHORTESTJ
32557/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 119/5 Hammer østre - riving av trønderlån - utsatt frist til å avgi uttalelse fra regional sektormyndighet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
32560/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 96/95 - Stokkanvegen 42 - bruksendring av stabbur - utsatt frist til å avgi uttalelse fra regional sektormyndighet TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
32238/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 162/10 - Øyvegen 20A og 20B - Tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel Terje Skulbørstad m.fl. EPHORTESTJ
32245/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 129/1 - Mellomriksvegen 489 - Tildeling av vegadresse - vedtak Iver Kristoffer Berri EPHORTESTJ
32290/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 108/162 - Prestmovegen 63 - tilbygg bolig og dispensasjon fra reguleringsplan - tillatelse til tiltak PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
32760/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 84/72 Matrikkelbrev for seksjonert eiendom Roger Lillebo EPHORTESTJ
32737/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev 102/988 - Fosslia Hageby - delingstillatelse for 14 boligtomter i delfelt B1b og B1c STJØRDAL UTBYGGING AS EPHORTESTJ
32738/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon til driftsplanområdene og jegere om hjorteviltjakta 2021 Per Robert Steinvikaunet m.fl. EPHORTESTJ
33080/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Klage på karantenehotell Gils Matthiasson EPHORTESTJ
33082/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Materialer til branncelle mot vest Espen Holten Åsaunet EPHORTESTJ
33099/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendom STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR EPHORTESTJ
32279/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Mia Theres Løvtangen Bratås Mia T Løvtangen Bratås EPHORTESTJ
32287/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om tilsynsavgift for salgssteder som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater BUTIKKDRIFT MÆHRE AS m.fl. EPHORTESTJ
33072/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd AUNSVEA NABOLAG EPHORTESTJ
33073/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=839556, SakId=391341) ***** EPHORTESTJ
33074/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Kristin Lian Gresseth EPHORTESTJ
33069/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Inger Marie Berg EPHORTESTJ
33071/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007739 Emilian Tuiphimai Løvik EPHORTESTJ
33070/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Omsetningsgebyr salg/skjenking - 2020 AUSTKIL GÅRD OLE T. HOFSTAD EPHORTESTJ
33076/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass - 28.07.2021 - 06.08.2021 PARTIET DE KRISTNE STJØRDAL EPHORTESTJ
33075/2021 20210718 18.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kjetil Kvaal EPHORTESTJ
33065/2021 20210717 17.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Ragne Jansdatter Strand EPHORTESTJ
33064/2021 20210717 17.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Mia Knutsen EPHORTESTJ
33067/2021 20210717 17.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007816 Andreas Bakken EPHORTESTJ
33066/2021 20210717 17.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007603 Mette Hermstad EPHORTESTJ
32978/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev 102/670 - Ole Vigs Gate 34 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg Brødr. Halle AS EPHORTESTJ
32007/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 97/10 - Bjørnhaugen 21 A - Oppsett av nytt bygg og riving av eksisterende bygg - Vedrørende oppført støttemur INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTESTJ
31996/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 99/675 - Solduggmyra 1 - bruksendring av kjellerrom fra tilleggsdel til hoveddel - ferdigattest TAKST-FORUM TRØNDELAG AS EPHORTESTJ
31947/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 5032-50/18 - Uglemoene 4 - B. Langseth - Branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn - Tilsynsrapport B LANGSETH EIENDOM AS EPHORTESTJ
32689/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 205/37 Matrikkelbrev for ny grunneiendom Per Hembre EPHORTESTJ
32647/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32651/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 07.08.2021 - 07.08.2021 STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
32659/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 102/988 Fosslia Hageby - henvendelse i forbindelse med oppføring av nytt bygg. S.A.K. AS EPHORTESTJ
32702/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 102/419 - Halvor Bachkes gate 23 - bruksendring av boder i kjeller til soverom - godkjent tiltak Gandi Dahir Dhuhulow EPHORTESTJ
32703/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 287/9 Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom -matrikkelført MEGLERHUSET NYLANDER AS avd Stjørdal EPHORTESTJ
32705/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig 70% stilling, renhold-Samai Sainam Samai Sainam EPHORTESTJ
32716/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 196/21 - Kvålv 158, 7519 Elvarli - garasje - tillatelse til tiltak. Arild Kvaal EPHORTESTJ
32706/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 31.07.2021 - 11.09.2021 STJØRDAL ARBEIDERPARTI EPHORTESTJ
32728/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 220/31 Matrikkelbrev for ny grunneiendom Anders Holm m.fl. EPHORTESTJ
32734/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Ad søknad om fastsetting av ansiennitetsdato - Andreas Berge Andreas Berge EPHORTESTJ
32648/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 162/513 - Måssåhatten 6 - oppføring av tilbygg til bolig med tilhørende dispensasjonssøknad - behov for suppleringer CHRISTIAN MORSETH EPHORTESTJ
32640/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Kommunalt gravearbeid, utbedring av plen. Ståle Kotte EPHORTESTJ
32642/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 97/214 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - matrikkelført MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTESTJ
32653/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 99/325 - Sandskoggata 10 - Basseng - ferdigattest. Jørn Valen EPHORTESTJ
32663/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 95/92 - Hjelsengtrøa 8 B - oppføring av takoverbygg over terrasse - godkjent tiltak Lene Sæther Sandblost EPHORTESTJ
32664/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Vikar på tilkalling 30.08.21-28.02.22 Thea Wostryck EPHORTESTJ
32670/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 30.07.2021 - 30.07.2021 STJØRDAL HØYRE EPHORTESTJ
30102/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 36/6 - Oppfylling av overskuddsmasse på dyrkamark Gunnar Ovidth EPHORTESTJ
32655/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 02.09.2021 - 03.09.2021 FAGFORBUNDET STJØRDAL AVDELING 216 EPHORTESTJ
32679/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 270/57 - Hyllveien 10 - oppføring av takoverbygg over terrasse i tilknytning til bolig og forstøtningsmur langs tomtegrense - ferdigattest WIKSTRØM PLAN OG PROSJEKTERING AS EPHORTESTJ
31968/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Flytteoppfordring ***** EPHORTESTJ
31159/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Kari Tangstad EPHORTESTJ
31554/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Liv Ingunn Steinvik EPHORTESTJ
31377/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Elisabeth Rølvåg Halsan Elisabeth Rølvåg Halsan EPHORTESTJ
31316/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Salome Bremset EPHORTESTJ
31322/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitetsdato Mari Hofstad EPHORTESTJ
32981/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Vedr parkeringsgebyr Merethe Elise Mikkelsen EPHORTESTJ
33012/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Taushetserklæring Leyton Hermosilla Daniela Stephanie EPHORTESTJ
31973/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Flytteoppfordring ***** EPHORTESTJ
31950/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Vedtak om endring hos bevillingshaver - ny daglig leder - Forsvaret Værnes Velferdskantine COMPASS GROUP NORGE AS EPHORTESTJ
31872/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31903/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Tilbud Vikar på tilkalling for Andreas Berge 12.07.2021 - 30.09.2022 ved Psykisk helse og rus. Andreas Berge EPHORTESTJ
31943/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra bevilling i perioden 23.07 - 26.07.21 ERSGARD AS EPHORTESTJ
31979/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Aase Kristoffersen Aase Kristoffersen EPHORTESTJ
31963/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Etterlysning av dokumentasjon WALBERG SELSKAPSMAT AS EPHORTESTJ
31970/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Ad søknad om fastsetting av ansiennitetsdato - Merry Nuguse Sereke Merry Nuguse Sereke EPHORTESTJ
31971/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 105/34 - Kjøpmannsg 22, 7500 Stjørdal - Oppføring av nybygg tilbygg hotell - Midlertidig brukstillatelse ARC Arkitekter AS EPHORTESTJ
33063/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn Tore Løkke A/S EPHORTESTJ
33056/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1007874 Mohammed Labwam EPHORTESTJ
33058/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007863 Renate Levik EPHORTESTJ
33060/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Vigselsbok - vielse 16.07.21 ***** EPHORTESTJ
31625/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Odd Roger Dullum EPHORTESTJ
32972/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=e35k88, SakId=383044) ***** EPHORTESTJ
32973/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=e35k88, SakId=383044) ***** EPHORTESTJ
32974/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=e35k88, SakId=383044) ***** EPHORTESTJ
32975/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendommen Auran søndre - Stjørdal 72/4 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
32976/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendommen Vold og Arnstad - Rykkesaunet - Stjørdal 341/15 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33061/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007876 Elin Trollebø EPHORTESTJ
33055/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Psykolog, Engasjement, Forebygging og mestring - st. ref. (4411865814) Marthe Schillinger EPHORTESTJ
33045/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Astrid Elisabeth Langset Kvaal m.fl. EPHORTESTJ
33047/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007870 Ewa Brozek EPHORTESTJ
33048/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Oppsigelse og svar - Mossing Maiken Hilstad - Ref-ID 1007872 Mossing Maiken Hilstad EPHORTESTJ
33023/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID STJ234-1007704 Håkon Auran Christensen EPHORTESTJ
33017/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass - 22.07.2021 - 22.07.2021 DEMOKRATENE STJØRDAL LOKALLAG EPHORTESTJ
33018/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 10077881007788 Eirik Hegre EPHORTESTJ
33008/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID Håkon Auran Christensen EPHORTESTJ
32991/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon - erklæring om ansvarsrett og avstandserklæring WIKSTRØM PLAN OG PROSJEKTERING AS EPHORTESTJ
33014/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Politiattest - Daniela Stephanie Leyton Hermosilla Leyton Hermosilla Daniela Stephanie EPHORTESTJ
33011/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Avtale om bruk av elektronisk kommunikasjon - Daniela Leyton Leyton Hermosilla Daniela Stephanie EPHORTESTJ
32982/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Svein Helge Dybvad EPHORTESTJ
31397/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Svar på Søknad om tilskudd STJØRDAL KUNSTFORENING EPHORTESTJ
33059/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Vigselsbok - vielse 16.07.21 ***** EPHORTESTJ
32985/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om støtte til drift av Hegra festning 2021 Hegra festnings venner EPHORTESTJ
32986/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Vedrørende søknad om oppføring av garasje - ansvarsrett for selvbygger PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
32987/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold Trøndelag politidistrikt EPHORTESTJ
32992/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Kopi av brev - Tilbud om omstillingstilskudd INNOVASJON NORGE EPHORTESTJ
32995/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Kopi av brev - Klage på avgift Karl Johan Eidsvik EPHORTESTJ
33046/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Varmeforum AS EPHORTESTJ
33041/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Anne Mari Hagen EPHORTESTJ
33052/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ellen Høiby EPHORTESTJ
32980/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Ber om utsettelse av klagefrist Truls Bergmann EPHORTESTJ
32983/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Vedr kontonummer på parkeringsbot Merethe Elise Mikkelsen EPHORTESTJ
32988/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Ber om å få utstedt tjenestebevis Oda J Pedersen Bremseth EPHORTESTJ
32996/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Uttalelse fra mattilsynet datert 09.07.21 MATTILSYNET EPHORTESTJ
33038/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbaketrekking av anmodning om ny behandling av innsyn på Orkesterplassen Gølin Irene Kringen EPHORTESTJ
32998/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
32729/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 21.08.2021 - 11.09.2021 STJØRDAL SENTERPARTI EPHORTESTJ
33043/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=6e896q, SakId=391264) ***** EPHORTESTJ
32862/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak MARTIN VINGE GRENDAL EPHORTESTJ
32839/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Riving av garasje Craig Robin Furunes EPHORTESTJ
32840/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest S.A.K. AS EPHORTESTJ
32836/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969154072, 5035-268/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
32838/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner FOLKEHELSEINSTITUTTET EPHORTESTJ
32841/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Lillian Røstvold EPHORTESTJ
32853/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=ere9a6, SakId=385502) ***** EPHORTESTJ
32857/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Oppsigelse og svar - Bakken Maja Kildal - Ref-ID 1007770 Bakken Maja Kildal EPHORTESTJ
32859/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=ere9a6, SakId=385502) ***** EPHORTESTJ
32842/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om rammetillatelse S.A.K. AS EPHORTESTJ
32960/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007854 June Thorstensen EPHORTESTJ
32962/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e35k88, SakId=383044) ***** EPHORTESTJ
32965/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1007852 Gunn Engebretsen EPHORTESTJ
32944/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Vitnemål og attester Sadiyo Mohamed Jaama EPHORTESTJ
32945/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007840 Victoria Christin Vels Poulsen EPHORTESTJ
32947/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Til signering - Avtale om overdragelse av rett til justering av merverdiavgift og utbyggingsavtale KJØPMANNSGATA 8 AS m.fl. EPHORTESTJ
32949/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Lønnskrav - ***** ***** Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
32954/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Sykepenger - Melding om vedtak NAV Værnes EPHORTESTJ
32955/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kopi av underskrevet leieavtale - Halsen barneskole SIEMENS FINANCIAL SERVICES EPHORTESTJ
32957/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kopi av underskrevet leieavtale - Værnesregionen lønn/regnskap SIEMENS FINANCIAL SERVICES EPHORTESTJ
32970/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007784 Jannicke Klæbo Nordgård EPHORTESTJ
32971/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007276 Ann-Sofie D. Gundersen EPHORTESTJ
32950/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Silje Strand Berg EPHORTESTJ
32951/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007616 Maia Frisk Remman EPHORTESTJ
32967/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1007693 Ida Lægran EPHORTESTJ
32936/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5ae45q, SakId=382277) ***** EPHORTESTJ
32926/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Signert avtale mellom Scandic Hell og Stjørdal kommune - Hotelltjenester 2021 SCANDIC HOTELS AS EPHORTESTJ
32928/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.09.21 - 31.08.22 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32891/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Jørn Einar Skrødal EPHORTESTJ
32897/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kostnadsutvikling for drift og forvaltning av brukerutstyr tilknyttet nødnett 2022-2025 HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF EPHORTESTJ
32909/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
32878/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet praksisavtale - En som lytter Julie Hamre Lyseng EPHORTESTJ
32879/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet praksisavtale - En som lytter Fanny Børke Hallquist EPHORTESTJ
32880/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet praksisavtale - En som lytter Helene Antonsen EPHORTESTJ
32881/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Fosterhjemavtalen - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32882/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Avtale mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32885/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 21.06.21 - 20.06.22 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32887/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Thomas Korssjøen Hiberg EPHORTESTJ
32867/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Purring på svar - Klage på rot og forsøpling Sameiet Rosenlund v/ Rune Køyen EPHORTESTJ
32870/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Hjelsengtrøa 14 Søknad om ferdigattest 95/82 BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESTJ
32872/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol - EINBERGET AS EINBERGET AS EPHORTESTJ
32873/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Rapport etter bekymringsmeldinger Mattilsynet EPHORTESTJ
32874/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) ragnhild granås EPHORTESTJ
32875/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1007844 Ragnhild Granås EPHORTESTJ
32876/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Klage på vedtak i søknad om bygging av landbruksvei - Klagebehandling STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
32893/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Kristoffer Fordal EPHORTESTJ
32889/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Guro C Kvernrød Holm EPHORTESTJ
32895/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag - sidebekk til Leksa - Brennmoen i Stjørdal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
32898/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 04.06.21 Bukkspranget gårds- og naturbarnehage EPHORTESTJ
32901/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 20.08.21 - 20.06.22 - Sebastian E Mathisen Sebastian E Mathisen EPHORTESTJ
32904/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kopi av brev - Veiledning - Avslutning av sak DATATILSYNET EPHORTESTJ
32906/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underretning til klager TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
32894/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Firmaattest - Burger Mania BURGER MANIA ABDULRAHMAN FAISAL ALMELLI EPHORTESTJ
32890/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Mathias Berg EPHORTESTJ
32942/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Hallan Maskin og Transport AS - Garanti SPAREBANK 1 SMN EPHORTESTJ
32946/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - leil 212 Birger Arnstad EPHORTESTJ
32948/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei Lars Einar Berg EPHORTESTJ
32966/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 333/43 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
32940/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Lars Sveinung Settemsdal m.fl. EPHORTESTJ
32941/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om ett-trinns søknadsbehandling Odd Even Fossen EPHORTESTJ