eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
43689/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev 40/128 - INGEN ADRESSE - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Brødr. Halle AS EPHORTESTJ
42842/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Lillian Øian Johnsen EPHORTESTJ
41949/2021 20211021 21.10.2021 Saksframlegg/innstilling Fosslia fjellhall, rehabilitering – Gjennomføring og kostnader EPHORTESTJ
43169/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Birgit Pauline Eide EPHORTESTJ
43219/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Åshild Fiskvik Bye Åshild Fiskvik Bye EPHORTESTJ
43209/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oppsigelse etter utløpt husleiekontrakt Scolastique Touanga EPHORTESTJ
43270/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Janne Johansen Janne Johansen EPHORTESTJ
43274/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
41555/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev 156/7 og 13 Bergly - deling og dispensasjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESTJ
41556/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Anke Sommer-Lilleenget Anke Sommer-Lilleenget EPHORTESTJ
41869/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Ellen Aarbu Ellen Aarbu EPHORTESTJ
41610/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Evelyn Elisabeth Andersen Evelyn Elisabeth Andersen EPHORTESTJ
43779/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Oppfølgning av fastlegeordningen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
41436/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Vedlegg til bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
41437/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev 228/135 og 228/137 - Sammenslåing av matrikkelenheter - tinglysing BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESTJ
41438/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Bekymringsmelding til Værnesregionen Barneverntjeneste Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
34872/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Støtte til Gnist barnehage Husbyåsen for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp - høst 2021 Gnist barnehage, Husbyåsen EPHORTESTJ
42205/2021 20211021 21.10.2021 Saksframlegg/innstilling Tilbakemelding ikke iverksatte kommunestyrevedtak 01.01.2019 - 31.12.2020 EPHORTESTJ
43655/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Korrigering av søknad OLE JØRGEN BØRSETH OKKELBERG EPHORTESTJ
43657/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Spørsmål til søknad om motorferdsel Mads Ole Kringen EPHORTESTJ
43659/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43660/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over Kongrosletta naturreservat STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43671/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over Kongrosletta naturreservat Ole Sivert Schiefloe EPHORTESTJ
43734/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.09.21 - 30.06.22 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43740/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.09.21 - 28.02.22 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43296/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Varsel om prisendring Stapels Solutions Norway AS EPHORTESTJ
41605/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Åse Aspås Haugen Åse Aspås Haugen EPHORTESTJ
43229/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev 5035 - 102/10 - Yrkesv 2 - DMS - Branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn - Rapport Ann Sissel Wangberg Helgesen EPHORTESTJ
43250/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev 209/4 - Sunndalsv 1161 - Oppføring av sykkelskur - Anmodning om høringsuttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESTJ
43284/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding på foreldreveiledning ***** EPHORTESTJ
43279/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 119/26 Tore Haugen m.fl. EPHORTESTJ
43235/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Melding om brudd på fastlegeforskriften §21 annet ledd ***** EPHORTESTJ
43245/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 97-51 Torje Saur m.fl. EPHORTESTJ
43239/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd VARNES VOKAL EPHORTESTJ
43063/2021 20211021 21.10.2021 Saksframlegg/innstilling Innspill til Miljøpakkens langsiktige tiltaksplan 2022-2029 EPHORTESTJ
43283/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Endring av læretid Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
43304/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Konstituering som enhetsleder - korrigering Siv Mona Solli EPHORTESTJ
41716/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Maria Spets Nyberget Maria Spets Nyberget EPHORTESTJ
43325/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev 72/4 Varsel om oppmålingsforretning Unni Petrine Røkke m.fl. EPHORTESTJ
43701/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Tildeling av funksjon som koordinator/fagansvarlig ved Stjørdal kulturskole - Aalberg Hanne Konstad Landrø Karsten Selseth EPHORTESTJ
43654/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011250 Brit Elise Martinsen EPHORTESTJ
43698/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over Kongrosletta naturreservat STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43700/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over Kongrosletta naturreservat STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43703/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over Kongrosletta naturreservat Øystein Bitnes EPHORTESTJ
43705/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over Kongrosletta naturreservat STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43769/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011150 Tora Kristine Moum Gresseth EPHORTESTJ
43784/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev IN-ordning TOBB BOLIGBYGG AS EPHORTESTJ
43690/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011296 Farzana Ramzani EPHORTESTJ
43695/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010784 Runar Hauge EPHORTESTJ
43720/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Siv Lillian Wognild EPHORTESTJ
43723/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse - nedgravd oljetank Sigbjørn Stokke EPHORTESTJ
43726/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.09.21 - 30.06.22 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43733/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon i forbindelse med branntilsyn STENDI AS EPHORTESTJ
43743/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Byggesøknad Jan Westgaard EPHORTESTJ
43746/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Heving av lærekontrakt - kompetansebevis TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
43717/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ida Kristin Wognild EPHORTESTJ
43753/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011083 Ingeborg Wahl EPHORTESTJ
43820/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011296 Farzana Ramzani EPHORTESTJ
43799/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse av boplikt Simen Skaug Salberg EPHORTESTJ
43800/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
42167/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev 2/11 - Langsteinv 13, 7510 Skatval - Oppføring av trafostasjon - Tillatelse til tiltak BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESTJ
31955/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Marte Kartum Marte Kartum EPHORTESTJ
43814/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Samarbeidsmøte 21.10.21 Stjørdal kommune EPHORTESTJ
43783/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Supplerende dokumentasjon MARTIN VINGE GRENDAL EPHORTESTJ
41385/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Hilde Jorun Myhre Jønsson Hilde Jorun Myhre Jønsson EPHORTESTJ
41443/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev 228/135 - Odd Håves veg 22, 7520 Hegra - Oppføring av nybygg enebolig - Ferdigattest Byggmester Iver R. Gresseth A/S m.fl. EPHORTESTJ
34800/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Støtte til Aglo barnehage, sentrum - for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp - høst 2021 AGLO BARNEHAGE SENTRUM EPHORTESTJ
34866/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Støtte til Læringsverkstedet Geitspranget naturbarnehage for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp- Høst 2021 Geitspranget naturbarnehage EPHORTESTJ
34832/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Støtte til Bukkspranget gårds- og naturbarnehage for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp Bukkspranget gårds- og naturbarnehage EPHORTESTJ
34848/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Støtte til Espira Stjørdal barnehage for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp- høst 2021 Espira Stjørdal AS EPHORTESTJ
43736/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr Leif Gunnar Johansen EPHORTESTJ
43744/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til statsråden - Møteforespørsel vedr forslag til statsbudsjett og forslag om umiddelbart opphør av forsøksordningen SIO INDRE ØSTFOLD KOMMUNE v/ Saxe Frøshaug EPHORTESTJ
43774/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Rapport fra befaring 19. oktober 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43782/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011318 Thomas Johannessen EPHORTESTJ
43803/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5arbak, SakId=353321) ***** EPHORTESTJ
43806/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE - st. ref. (4438390386) Malin Rolseth Skolmli EPHORTESTJ
43819/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling - Helse- og omsorgstjenester - 2021 - st. ref. (4399085661) Elise Ulriksen EPHORTESTJ
43793/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011318 Thomas Johannessen EPHORTESTJ
43794/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010469 Julie Margrete Prestmo EPHORTESTJ
43797/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Søknad om ny serveringsbevilling etter eierskifte/overdragelse ISS FACILITY SERVICES AS EPHORTESTJ
43810/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE - st. ref. (4438390386) Lisa Mari Moen EPHORTESTJ
43812/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE - st. ref. (4438390386) Karine Morgan EPHORTESTJ
40528/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Nina Gilhuus Johansen EPHORTESTJ
43234/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding ***** EPHORTESTJ
43786/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om fradeling ØVERLANDSGT. 4 AS EPHORTESTJ
35065/2021 20211021 21.10.2021 Utgående brev Støtte til Medbroen gårdsbarnehage for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp - Høst 2021 Medbroen gårdsbarnehage EPHORTESTJ
43656/2021 20211021 21.10.2021 Inngående brev Godkjente VA-planer S.A.K. AS EPHORTESTJ
43448/2021 20211020 20.10.2021 Saksframlegg/innstilling Høring på skoleruta 2023-2024 EPHORTESTJ
41872/2021 20211020 20.10.2021 Saksframlegg/innstilling 90/3 Mæla nedre østre - deling og dispensasjon EPHORTESTJ
43119/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling som assistent i 21,2% stilling ved psykisk helse og rus i perioden 01.11.21 -31.12.21 Per Ove Monsen EPHORTESTJ
43124/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev 254/15 - Bulandsvegen 704 - installering av stålskorstein i hytte - tillatelse til tiltak STJØRDAL TAK & SKORSTEIN FINN ROGER GYLLAND EPHORTESTJ
43135/2021 20211020 20.10.2021 Saksframlegg/innstilling 1-268 - Kvislabakken - B3 Nesset - Klage på vedtak EPHORTESTJ
43132/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev 204/77 - Ytteråsvegen 691 - rehabilitering av skorstein i hytte - tillatelse til tiltak STJØRDAL TAK & SKORSTEIN FINN ROGER GYLLAND EPHORTESTJ
43147/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev 64/156 - Selbuvegen 74 - Selbuskogen skisenter - Melding om overnatting - 23-10-2021 - 24-10-2021 Linda Kristin Lilleklev EPHORTESTJ
43143/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Møtereferat 29.09.21 ***** EPHORTESTJ
43158/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Vedtak om heving av bompengeavgifter på Sundalsvegen SUNDALSVEGEN SAMEIE EPHORTESTJ
43148/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev 284/123 - Hegra kirke - Melding om overnatting - 30-10-2021 - 31-10-2021 Ragnhild Ljøkjell EPHORTESTJ
43157/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Litjtrøa, Vassbygda - Melding om overnatting - 27-10-2021 - 28-10-2021 Maiken Isachsen-Hagen EPHORTESTJ
43159/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Litjtrøa skihytte, Vassbygda - Melding om overnatting - 28-10-2021 - 29-10-2021 Jørn Humstad EPHORTESTJ
43162/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Therese Rebbestad EPHORTESTJ
43643/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011013 Miguel Borrego EPHORTESTJ
43644/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Marthe Kiltvik EPHORTESTJ
43647/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Julie Dyrseth EPHORTESTJ
43585/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Nora Hjelseng Bårsaune EPHORTESTJ
43635/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Sigrid Johansen EPHORTESTJ
43649/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Camilla Næss EPHORTESTJ
43651/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Thomas Johannessen EPHORTESTJ
43652/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Lise Venæs Viken EPHORTESTJ
43549/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Underskrevet grunnrettsavtale for etablering av fiberkabelanlegg - 88/2 og 32/9 NTE ELEKTRO AS EPHORTESTJ
43551/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5b4w4p, SakId=397349) ***** EPHORTESTJ
43554/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale som støttekontakt i perioden 01.09.21 - 31.08.23 - Maria Ramirez Svartbekk Maria Ramirez Svartbekk EPHORTESTJ
43561/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Innkalling til møte i oppfølgingsteam - 20.10.2021 KONFLIKTRÅDENE EPHORTESTJ
43565/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Innkalling til møte i oppfølgingsteam - 20.10.2021 KONFLIKTRÅDENE EPHORTESTJ
43566/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - DLE-140708 TENSIO TN AS EPHORTESTJ
43567/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for deling av eiendommen Vinnan nedre - Stjørdal 76/4 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43535/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Tonie Margethe Dahl EPHORTESTJ
43578/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pq93qe, SakId=393712) ***** EPHORTESTJ
43579/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Kent Ande Gresdahl EPHORTESTJ
43580/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR EPHORTESTJ
43516/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra søknadsfrist OLAV TVERÅS EPHORTESTJ
43523/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Informasjon - Avvikling av forsøksordning Statlig finansiering av omsorgstjenestene Kommunesektorens organisasjon EPHORTESTJ
43527/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=99b4k8, SakId=393705) ***** EPHORTESTJ
43528/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Bjørn Ivar Svingen EPHORTESTJ
43531/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Krav om lønnsforhandlinger ***** EPHORTESTJ
43504/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag datert 20.10.21 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43509/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Takform krever søknad om dispensasjon PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
43492/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Jørgen Hafsmo EPHORTESTJ
43493/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Ad tilbud om stilling som sykepleier Nina Gilhuus Johansen EPHORTESTJ
43534/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Emilie Hjønnevåg Markhus EPHORTESTJ
43497/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Registrert bruker i Ks Folkeregister - Larsen Marit Olaug Opheim Larsen Marit Olaug Opheim EPHORTESTJ
43541/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Oppsigelse og svar - Bakheim Bernt Olaf - Ref-ID 1011063 Bakheim Bernt Olaf EPHORTESTJ
43542/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011031 Tifow Nado Mukhtar EPHORTESTJ
43543/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om ett-trinns søknadsbehandling Brødrene Hofstad EPHORTESTJ
43560/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Innkalling til møte i oppfølgingsteam - 20.10.2021 KONFLIKTRÅDENE EPHORTESTJ
43562/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - DLE-140707 TENSIO TN AS EPHORTESTJ
43569/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Oversendelse av endring av søknad STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
42293/2021 20211020 20.10.2021 Internt notat Ansettelseskontrakt - Tina Winum Anne Mari Grønseth EPHORTESTJ
43558/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Forespørsel om godkjente VA-planer S.A.K. AS EPHORTESTJ
42086/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev 5034-46/6 - Teveltunet - Branntilsyn 2021 - Dokumenttilsyn - Tilsynsrapport TEVELDAL TURISTGÅRD AS EPHORTESTJ
43617/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - 04-11-2021 - 04-11-2021 NORD STUDENTSAMSKIPNAD EPHORTESTJ
43630/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011257 Glaudenia Sagen EPHORTESTJ
43634/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011257 Glaudenia Sagen EPHORTESTJ
43636/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Emma Valstad EPHORTESTJ
43640/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID STJ234-1009898 Lene E. K. Munkeby EPHORTESTJ
43641/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-11-2021 01-05-2022 Johan Støre EPHORTESTJ
43642/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE - st. ref. (4438390386) Shqipe Gela EPHORTESTJ
43646/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Astrid Riseth Andersen EPHORTESTJ
43650/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Heidi Jannie Iversen EPHORTESTJ
43653/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Mari Thesen EPHORTESTJ
43599/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011240 Andreas Ellingsen Holm EPHORTESTJ
43604/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=5b5aaq, SakId=399777) ***** EPHORTESTJ
43605/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=rea3ka, SakId=387409) ***** EPHORTESTJ
43609/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Anmodning om innsyn i overformynderimappe - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43610/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bekymringsmelding angående uthus ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43614/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - 02-11-2021 - 02-11-2021 NORD STUDENTSAMSKIPNAD EPHORTESTJ
43638/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011265 ida Ulvin EPHORTESTJ
43621/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding fra politiet vedr situasjon og skjenkekontroll - ***** ***** ***** ***** Trøndelag politidistrikt v/ Arne Henrik Ulvin EPHORTESTJ
43632/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011189 Erlend Ola Volden Lauvås EPHORTESTJ
43633/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011240 Andreas Ellingsen Holm EPHORTESTJ
43637/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011177 Ewa Katarzyna Brozek EPHORTESTJ
43639/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Henrik Lindland EPHORTESTJ
43645/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011154 Ronja Hägglund EPHORTESTJ
41383/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Eva Maalø Eva Kjeøy Maalø EPHORTESTJ
41384/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Eline Ringen Hernes Eline Ringen Hernes EPHORTESTJ
41717/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Andrea Fleischer EPHORTESTJ
42846/2021 20211020 20.10.2021 Saksframlegg/innstilling 77/18 - Skardstrøvegen 50, 7510 Skatval - dispensasjon fra kommuneplanens formål LNFR for nåværende spredt fritidsbebyggelse for å kunne fradele tomt til boligformål. EPHORTESTJ
36287/2021 20211020 20.10.2021 Saksframlegg/innstilling 99/368 - Yrkesvegen - Søknad om dispensasjon fra krav i KPA til inntrukket tredjeetasje og ytre gesimshøyde EPHORTESTJ
43530/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Nye areal i søknad Ola Fiskvik EPHORTESTJ
43502/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Per Steinar J Brevik EPHORTESTJ
40826/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Hege Kristine Sprauten Rapp Hege K Sprauten Rapp EPHORTESTJ
43570/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Endring av søknad Terje Vik EPHORTESTJ
43581/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Oversendelse av plantegning Ellen Sofie Pedersen EPHORTESTJ
42085/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Mari Berg Hammer EPHORTESTJ
41231/2021 20211020 20.10.2021 Saksframlegg/innstilling Temasak KPA - tilbakeføre areal fra utbyggingsformål til LNFR EPHORTESTJ
43512/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Svar på spørsmål til søknad Harald Bakken EPHORTESTJ
43526/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 969181800 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
43537/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass - 27-11-2021 - 27-11-2021 LO I STJØRDAL OG MERÅKER EPHORTESTJ
43548/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - gjennomføringsplan og ansvarsrett S.A.K. AS EPHORTESTJ
43552/2021 20211020 20.10.2021 Utgående brev 107/398 - Wessels Veg 63 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS m.fl. EPHORTESTJ
43553/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev DLE-140705 - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg TENSIO TN AS EPHORTESTJ
43555/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Tina Anette Dahlen Winum EPHORTESTJ
43557/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest OK.BYGG AS EPHORTESTJ
43481/2021 20211020 20.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID STJ234-1009898 Lene E. K. Munkeby EPHORTESTJ
42540/2021 20211020 20.10.2021 Saksframlegg/innstilling 96/92 - Stokkanvegen - oppføring av ny bolig - dispensasjon fra planbestemmelser til kommuneplanens arealdel - uteoppholdsareal og utnyttingsgrad EPHORTESTJ
43478/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev 84/456 - Kvislabakkvegen 18 - Søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg AURHEIM VVS AS EPHORTESTJ
43479/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev 84/456 - Kvislabakkvegen 18 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg AURHEIM VVS AS EPHORTESTJ
43480/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev 107/267 - Sigurd Jarls Veg 50 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg AURHEIM VVS AS EPHORTESTJ
43083/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTESTJ
42650/2021 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling Kostnadsutviklingen i NAV Værnes - Rapport for 01.07.2019-31.08.2021 EPHORTESTJ
41199/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Lillemoen - Reguleringsendring John Arve og Venche Aasan m.fl. EPHORTESTJ
42324/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 97/133 - Stokkbekkg 13 - takoverbygg og levegg - tillatelse til tiltak. Stein Larsen EPHORTESTJ
43482/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Lillian Øian Johnsen EPHORTESTJ
43484/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Martine Øvergård Engan EPHORTESTJ
43485/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Norunn Kvistad Dengerud EPHORTESTJ
43487/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Thea Akseth Ulriksen EPHORTESTJ
43488/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Camilla Wesche Reberg EPHORTESTJ
43489/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Astrid Birgitta Sörbom EPHORTESTJ
43490/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Heidrun Bye-Ystad Rønning Steensgaard EPHORTESTJ
43491/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE - st. ref. (4438390386) Målfrid Kolbrek EPHORTESTJ
43486/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Mari Welde Gjønnes EPHORTESTJ
43338/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 101/16 - Remyrvegen 115 - Godkjenning av melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg OKS-TJENESTER AS m.fl. EPHORTESTJ
43346/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass - 21-10-2021 - 21-10-2021 STJØRDAL FRP EPHORTESTJ
43090/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Gunnar Edvin Rostad EPHORTESTJ
43092/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 14/2 - Buan Nedre Østre - deling og dispensasjon FÆREN REINBEITEDISTRIKT m.fl. EPHORTESTJ
43096/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Linn Therese Granås Brattgjerd Linn Therese Granås Brattgjerd EPHORTESTJ
43099/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 275/14 - Ulstadvegen 188 - utvidelse av vannreservoar for Ulstadvatnet Vasslag SA - høring av regionale sektormyndigheter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESTJ
43089/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Gaute Fornes EPHORTESTJ
43086/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Alf Brurok EPHORTESTJ
43066/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Marte Kartum Marte Kartum EPHORTESTJ
43067/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling som sosionom 100% stilling i perioden 29.10.21 - 12.12.21 ved psykisk helse og rus Linn-Kristin Eidem EPHORTESTJ
43068/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 251/1 Varsel om oppmålingsforretning Anne Lise Lie m.fl. EPHORTESTJ
43335/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Ricardo Remy Kahegezo EPHORTESTJ
43337/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011028 Larsen Toril Hell EPHORTESTJ
43345/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vitnemål og attester - Ane Horten Ane Horten EPHORTESTJ
43055/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Helge Olav Juliussen EPHORTESTJ
43056/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Helge Vik EPHORTESTJ
43057/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Toril Rønsåsbjørg EPHORTESTJ
43059/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Lene Næsbø EPHORTESTJ
43310/2021 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling Bjørkbakken hoppanlegg - interkommunal avtale EPHORTESTJ
43047/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Ei Ei Chaw Ei Ei Chaw EPHORTESTJ
43058/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Tor Vik EPHORTESTJ
43071/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling som miljøterapeut i 57,5% stilling i perioden 25.10.21 - 31.12.21 ved psykisk helse og rus Amalie Johansen EPHORTESTJ
43045/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Margrete Stenstad Nilsen EPHORTESTJ
43030/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Ida Hoås Myrvang Ida Hoås Myrvang EPHORTESTJ
43031/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 105/13 - Kirkevegen 2 - oppføring av tilbygg til kombinert bolig- og forretningsbygg - midlertidig brukstillatelse for boligenhet i 2. etasje S.A.K. AS EPHORTESTJ
43033/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Jorulf Holiløkk Jorulf Holiløkk EPHORTESTJ
43042/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato Hans-Kristian Karlsen EPHORTESTJ
43025/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato Markus Børholm EPHORTESTJ
43038/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 102/295 - Øverlands gate 2A og 2B - Tildeling av vegadresser - vedtak ØVERLANDSGT. 4 AS EPHORTESTJ
43039/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Rolf Håkon Nilssen Rolf Håkon Nilssen EPHORTESTJ
43087/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark – snøscootertransport Kjell Rønsåsbjørg EPHORTESTJ
39638/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Partsliste Torje Saur m.fl. EPHORTESTJ
43357/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Joar Ekren EPHORTESTJ
43359/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - nytt kapittel om menneskehandel HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
43360/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Fastsetting av lønnsansiennitetsdato - Mari Berg Hammer Mari Berg Hammer EPHORTESTJ
43044/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Nye oppsatte timer ***** EPHORTESTJ
42886/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 213/1 Sonen nedre - konsesjon AKTIV STJØRDAL AS m.fl. EPHORTESTJ
42958/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Tone Maria Von De Jung Grüning Tone Maria Von De Jung Grüning EPHORTESTJ
42969/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 157/19 - 156/19 - Røddesvegen 73 - fasadeendring på bestående bolig - ferdigattest TIMBERBYGG AS EPHORTESTJ
42973/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 91/30 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Håvard Grendal EPHORTESTJ
43368/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Ny eier av Gnist barnehager NORLANDIA PRESCHOOLS AS EPHORTESTJ
43378/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Henvisning PMTO Værnesregionen PPT EPHORTESTJ
40063/2021 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling Sak angående forhåndstilsagn om tilskudd til Flora Montesorri barnehage AS EPHORTESTJ
42908/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** EPHORTESTJ
41292/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Lea Marie Håve Lea Marie Håve EPHORTESTJ
42868/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Bekjempelse av fremmede arter – rapport 2021 UTiNA AS EPHORTESTJ
42977/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Anders Borsethaug Anders Borsethaug EPHORTESTJ
42982/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Overføring til nytt tjenestested - VI2030 Ingvild Kjesbu EPHORTESTJ
42986/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 333/108 - Florløftvegen 141 - Tildeling av vegadresse - vedtak Bjørge Storflor EPHORTESTJ
43002/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 22/2, 22/12 Varsel om oppmålingsforretning Henrik Valstad m.fl. EPHORTESTJ
42992/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 275/14 - Ulstadvegen 188 - vannreservoar for Ulstadvatnet Vasslag - dispensasjonsbehov fra kommuneplanens arealdel GB-ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
42996/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 102/899 - J P Holans gate 25 og 27 - Reparasjon av brannskille - Ferdigattest MIDT- NORGE SKADESERVICE AS EPHORTESTJ
42934/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Guro Ringseth Guro Ringseth EPHORTESTJ
42940/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** EPHORTESTJ
42944/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Informasjon om saksgang etter skademelding ***** EPHORTESTJ
42952/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 263/1 Myran - deling og dispensasjon - behandling av søknaden avsluttes Torstein Jørgen Myran EPHORTESTJ
42931/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Informasjon om saksgang etter skademelding ***** EPHORTESTJ
42885/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Svar på høring av søknad om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon – Meråker gjenvinningsstasjon – Innherred Renovasjon – Meråker kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
42871/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Bekjempelse av fremmede arter i Stjørdal kommune 2021 – rapport STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
40310/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 99/3 og 99/30 - Kjøpmannsg 33 - 35, 7500 Stjørdal - Oppføring av nytt bolig - og forretningsbygg - Igangsettingstillatelse utv. vann og avløp, grunnarbeider, fundamenter og bærende betongkonstruksjoner (IG2) ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
42877/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 70/43 - Fiskvikhagen 34, 7510 Skatval - Rehabilitering av skorstein - Ferdigattest STJØRDAL TAK & SKORSTEIN FINN ROGER GYLLAND EPHORTESTJ
42935/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Klage på parkeringsgebyr Lars-Johan Kaspersen Storstad EPHORTESTJ
39642/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Protokoll Arve Solum m.fl. EPHORTESTJ
41301/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Birthe Levik EPHORTESTJ
43477/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Registrering av ildsted Geir Eriksen EPHORTESTJ
41099/2021 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling 96/95 - Stokkanvegen 42 - bruksendring av stabbur til overnattingsformål - dispensasjon fra formål i reguleringsplan EPHORTESTJ
41126/2021 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling 2. tertial 2021. Økonomirapport inklusive finansforvaltning EPHORTESTJ
43451/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pwar83, SakId=377012) ***** EPHORTESTJ
43453/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Oppsigelse og svar - Vennatrø Anne Kristin - Ref-ID 1011182 Vennatrø Anne Kristin EPHORTESTJ
43455/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011177 Ewa Katarzyna Brozek EPHORTESTJ
43468/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunens uttalelse datert 19.10.21 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
43473/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Veileder for regionale miljøtilskot til jordbruket i Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43427/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om brudd på fastlegeforskriften §21 annet ledd ***** EPHORTESTJ
43449/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pwar83, SakId=377012) ***** EPHORTESTJ
43458/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Psykisk helse og rus EPHORTESTJ
43464/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Modifisert tunneltversnitt T9,5 - Offentlig høring Statens vegvesen EPHORTESTJ
43336/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Henvisning familieteam Stjørdal helsestasjon EPHORTESTJ
43413/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011166 Hedda Bremset EPHORTESTJ
43356/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Trøndelag tingrett - domstol for hele Trøndelag TRØNDELAG TINGRETT EPHORTESTJ
43390/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011150 Tora Kristine Moum Gresseth EPHORTESTJ
43398/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2021 og behov for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43408/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-12-2021 01-05-2022 Jens Torbjørn KRINGEN EPHORTESTJ
43411/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - endringstillatelse - Innherredsvegen 57 B - eiendommen 107/38 - kommunes vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43351/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
43377/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=pwar83, SakId=377012) ***** EPHORTESTJ
43381/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Underretning til klager TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
43384/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Amalie Haugen EPHORTESTJ
43387/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vergefullmakt ***** EPHORTESTJ
43349/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Attest - Janne Johansen Janne Johansen EPHORTESTJ
43385/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
43386/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
43389/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknadsskjema for fastsetting av lønnsansiennitet Linda Seifert EPHORTESTJ
43393/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011154 Ronja Hägglund EPHORTESTJ
43400/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011155 Ingrid Molvig Hyttnes EPHORTESTJ
43352/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2021 MEDBROEN DRIFT AS EPHORTESTJ
43354/2021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Underskrevet avtale - samarbeid vedrørende digitalisering TRONDHEIM KOMMUNE DigiTrøndelag EPHORTESTJ
42395/2021 20211019 19.10.2021 Utgående brev 081021 Sluttrapport ***** EPHORTESTJ
43213/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Angående søknad om motorferdsel Harald Bakken EPHORTESTJ
43215/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43276/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Registrering av ildsted Ragnar Olsen EPHORTESTJ
43286/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Registrering av ildsted Ivar Haugan EPHORTESTJ
43294/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon S.A.K. AS EPHORTESTJ
43218/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011083 Ingeborg Wahl EPHORTESTJ
43259/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Nasjonal rammeplan for SFO Ann Kristin Geving EPHORTESTJ
43262/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2021 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43275/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011103 Kristina Elise Lefstad EPHORTESTJ
43225/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1010840 Hannah Karin Einan Skavhaug EPHORTESTJ
43210/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Cathrine Hattmyr EPHORTESTJ
43211/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Cathrine Hattmyr EPHORTESTJ
43214/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om snøscootertransport over Kongrosletta naturreservat - Arve Haugen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43224/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1010845 Hannah Karin Einan Skavhaug EPHORTESTJ
43257/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=b8bwq5, SakId=383457) ***** EPHORTESTJ
43258/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Anne-Lise Huus Waagen EPHORTESTJ
43267/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=er4k96, SakId=399544) ***** EPHORTESTJ
43244/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010845 Hannah Karin Einan Skavhaug EPHORTESTJ
43247/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID STJ159-1009843 Angesom Woldemichael EPHORTESTJ
43249/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=qbpwp4, SakId=398542) ***** EPHORTESTJ
43252/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=83qrkr, SakId=394727) ***** EPHORTESTJ
43312/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43313/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Mia Helene Albrigtsen Vibece Thyholdt EPHORTESTJ
43314/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev til kommunene for frikjøp til kompetansenettverk for innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal sektor - 2021 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTESTJ
43315/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID STJ234-1009898 Lene E. K. Munkeby EPHORTESTJ
43316/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-12-2021 31-03-2022 Børge Odden EPHORTESTJ
43278/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Kopi av brev - Tillatelse til å utbedre/endre avkjørsel kryss FV705 til Stormyrvegen Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
43308/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underskrevet avtale - Atea Collaboration Tjenester ATEA AS EPHORTESTJ
43281/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=b8bwq5, SakId=383457) ***** EPHORTESTJ
43282/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=kberrw, SakId=379525) ***** EPHORTESTJ
43285/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Henvisning til enhet barn og unge Værnesregionen EPHORTESTJ
43293/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Oppsigelse og svar - Ellingsen Irene May Lis - Ref-ID 1011106 Ellingsen Irene May Lis EPHORTESTJ
43303/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underskrevet avtale - Procon digital kommunevert PROCON DIGITAL AS EPHORTESTJ
43305/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2019 - Kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
43318/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr Arve Skive EPHORTESTJ
43226/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering, 969181800 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
43261/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID STJ159-1009843 Angesom Woldemichael EPHORTESTJ
43292/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd 2020 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
43297/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding branntilsyn Værnesregionen Distriktsmedisinske senter EPHORTESTJ
43299/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr 7 NORCONSULT AS EPHORTESTJ
43300/2021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underskrevet tilleggsavtale for bruk av sterk autentisering i Feide UNINETT AS EPHORTESTJ
43311/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Innvilgelse av ekstra ved bosetting av person med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 3 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTESTJ
43322/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse PLAN- OG BYGGSIKRING AS EPHORTESTJ
43324/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Frida Aune EPHORTESTJ
43326/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=r69pr6, SakId=366109) ***** EPHORTESTJ
43327/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Tjenesteområde Velferd - st. ref. (4399623596) Edel Austvik EPHORTESTJ
43334/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Anne Dia Storler EPHORTESTJ
43291/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Klage ang vann i veibanen Ingrid Mjøsund Bakken EPHORTESTJ
43301/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Rapport etter skjenkekontroll 08.10.2021 AVARN SECURITY AS EPHORTESTJ
43302/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling AF DECOM AS EPHORTESTJ
43332/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Uttalelse fra NVE datert 18.10.21 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESTJ
43321/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Michelle Høybakken EPHORTESTJ
43330/2021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Roger Svendsen EPHORTESTJ
43187/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Kristine Nygård EPHORTESTJ
43192/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4422042584) Sissel Moen EPHORTESTJ
43194/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Frida Moen Lillebudal EPHORTESTJ
43196/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Emillie Therese Thingstad EPHORTESTJ
43205/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4434424541) Ida Ovidth EPHORTESTJ
43206/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Ivana Elin Galvez Husøy EPHORTESTJ
43207/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Kirsti Merete Tronsmo EPHORTESTJ
43199/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-01-2022 01-05-2022 Øystein Bitnes EPHORTESTJ
43203/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010897 Mia Røkke Holm EPHORTESTJ
43204/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4434424541) Roar Bævre EPHORTESTJ
43208/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Louise Mjønes Wullum EPHORTESTJ
43185/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - 27-11-2021 - 28-11-2021 Lisa Asmervik EPHORTESTJ
43193/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Elise Støen EPHORTESTJ
43198/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Sigrid Vik EPHORTESTJ
43200/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad / rekvisisjon - Fradeling av grunneiendom Torstein Jørgen Myran EPHORTESTJ
43186/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Martine Heir EPHORTESTJ
43197/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Registrering av ildsted Christoffer Rabben EPHORTESTJ
43188/2021 20211017 17.10.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Brit Hammer EPHORTESTJ
43178/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Thea Johnsen Berglund EPHORTESTJ
43183/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011044 Stian Vist Solbakken EPHORTESTJ
43174/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010602 Maria Beitland EPHORTESTJ
43177/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-12-2021 15-05-2022 Steinar Risberg EPHORTESTJ
43179/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-12-2021 01-05-2022 Jan Olav Trønsdal EPHORTESTJ
43184/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011044 Stian Vist Solbakken EPHORTESTJ
43181/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=pqr843, SakId=399440) ***** EPHORTESTJ
43182/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4434424541) Robin Westgaard EPHORTESTJ
43176/2021 20211016 16.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd LISA FREMSTAD EPHORTESTJ
42737/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 1-210 F - Husbyåsen B12 - detaljregulering Annicken Bistrup Heuch/Erlend Østerås m.fl. EPHORTESTJ
42724/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 102/439 - Øverlandsgate 23 - Fradeling av tomt til boligformål og dispensasjon kommuneplanens arealdel planbest. 2.1.6 boligfortetting BF3 - høring av sektormyndigheter. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESTJ
42744/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar angående oppsigelse av leieforhold Mahammed Abdulle Qasim EPHORTESTJ
42714/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
42719/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 1-210 F - Husbyåsen B12 - detaljregulering Stjørdalens Blad EPHORTESTJ
42693/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev KV 5775 til eiendommen 228/49 - Søknad om Endret eller utvidet bruk av avkjørsel RUNAR MUNKHAUG EPHORTESTJ
42688/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Individuell utviklingsplan 2021/2022 STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BARNEHAGE EPHORTESTJ
42689/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Overføring til nytt tjenestested - VI2030 Lillian Hernes EPHORTESTJ
42691/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 108/210 - Notenget 5 - riving av eldre bebyggelse og oppføring av enebolig - midlertidig brukstillatelse. SIV.ING LANGØY EPHORTESTJ
42705/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 108/1 Nedre Stjørdal prestegård - konsesjon NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA EPHORTESTJ
41306/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Kari-Anne Leren EPHORTESTJ
43171/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Malin Komperud Beck EPHORTESTJ
43172/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4436416036) Malin Komperud Beck EPHORTESTJ
43173/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 05-11-2021 05-05-2022 Nils Evjen EPHORTESTJ
43131/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2021 - Stipend til minoritetsspråklige lærere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESTJ
43150/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011051 Flor Eriksen EPHORTESTJ
43153/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4434424541) Kristoffer Olufsen Stålby EPHORTESTJ
43156/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4435962363) Hege Kirkeby EPHORTESTJ
43166/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-11-2021 01-05-2022 Oddmund Hyldmo EPHORTESTJ
43170/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-01-2022 01-05-2022 Julie Margrete Langli EPHORTESTJ
43152/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43154/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-12-2021 31-05-0202 Øyvind Lien EPHORTESTJ
43160/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Vitnemål og attester - Elina Karpinska Elina Karpinska EPHORTESTJ
43163/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Ettersendt dokumentasjons til søknad om motorferdsel Ole Sivert Schiefloe EPHORTESTJ
43164/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til rådgiving for nye bønder Terje Bidtnes EPHORTESTJ
43167/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Vassbygdvegen 407 Søknad om ferdigattest 91/17 WUTTUDAL ADRIAN RØDDE EPHORTESTJ
43144/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Biovac serviceavtale ved eierskifte BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESTJ
43129/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Falkenborg EPHORTESTJ
43122/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) Frank Haugvik EPHORTESTJ
43127/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger i medhold av lov om barneverntjenester Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
43128/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
43130/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 99/134 PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
43145/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2021 - Lærerspesialistfunksjon 2021 - 1. semester UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESTJ
43146/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom Brit Hofstad EPHORTESTJ
43168/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider og assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4422046868) Samer Katbi EPHORTESTJ
43149/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2021 - Lærerspesialistutdanning 2021-kullet, 1. semester UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESTJ
43133/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010629 Husbyn Torunn Lund EPHORTESTJ
43136/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ernæringsfysiolog - st. ref. (4423365147) Kristin Klingenberg EPHORTESTJ
43137/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011039 Henriette Kolset EPHORTESTJ
43138/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen datert 15.10.21 Statens vegvesen EPHORTESTJ
43139/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-01-2022 01-05-2022 Mads Ole Kringen EPHORTESTJ
43140/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan - Trøndelag HELSE STAVANGER HF EPHORTESTJ
43141/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011051 Flor Eriksen EPHORTESTJ
43142/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av renovasjonsgebyr INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESTJ
41197/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på Søknad om tilskudd LITJBYN VEL EPHORTESTJ
41846/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gnr./bnr. 155/1 – Ny frist for opprydding Bjørn Gjervan EPHORTESTJ
40995/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Sluttutbetaling kommunal andel spillemidler - klubbhus - Stjørdal jeger- og fiskerforening Stjørdal jeger- og fiskerforening EPHORTESTJ
42228/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 102/1258 Fosslia Hageby - felt B3-L - nybygg leilighetsbygg - igangsettingstillatelse for resterende deler av tiltaket - del 2. S.A.K. AS EPHORTESTJ
43126/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
39925/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 1-268 - Kvislabakken - B3 Nesset - detaljregulering Stjørdalens Blad EPHORTESTJ
39927/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Kari-Anne Leren EPHORTESTJ
43114/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) sahra Abubakar EPHORTESTJ
43115/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=rep9qa, SakId=399337) ***** EPHORTESTJ
43116/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på 251/1 Varsel om oppmålingsforretning Frank Rune Lie EPHORTESTJ
43117/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Trondheim kommune - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 - Igangsatt planarbeid og høring av forslag til planprogram TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESTJ
43118/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi av brev - Søknad om forlengelse av tidligere fattet vedtak INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESTJ
40255/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Marthe Wangberg Trymer EPHORTESTJ
40055/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Mohamed Ben Khemaies Boudabbous Mohamed Ben Khemaies Boudabbous EPHORTESTJ
42780/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 102/1244 - egenerklæring om konsesjonsfrihet MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTESTJ
42782/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Vedtak om heving av bompengesatser på Fauskåsvegen FAUSKÅSVEIEN SKOGSVEIFORENING EPHORTESTJ
42785/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 95/22 - Hjelsenglia 16 - oppføring av bod - dispensasjon fra reguleringsplan Trine Lill Johansen m.fl. EPHORTESTJ
42775/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd forsterket forsterhjem 2. halvår - ***** BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESTJ
42791/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Melding om arrangement data lan - Selbuhallen - 14.10.- 17.10.2021 Ingebrigt S Reinsborg EPHORTESTJ
41216/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse Christian Marius Hasfjord EPHORTESTJ
41195/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på Søknad om tilskudd fra kontingentkassa ***** EPHORTESTJ
40257/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev 1-268 - Kvislabakken - B3 Nesset - melding om vedtatt plan Annar Myhre m.fl. EPHORTESTJ
41196/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på Søknad om tilskudd LITJBYN VEL EPHORTESTJ
42706/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag i budsjettprosess og vurdering STJØRDAL KOMMUNE v/ ordfører EPHORTESTJ
43024/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 102/320 - Dregsethvegen 8c - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg KRINGEN RØR AS EPHORTESTJ
43023/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev 101/224 - Hulderveien 7a - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg KRINGEN RØR AS EPHORTESTJ
43079/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Amalie Johansen EPHORTESTJ
43103/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Frode Reinås EPHORTESTJ
42595/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 96/95 - Stokkanvegen 46 - Endring av vegadresse - forhåndsvarsel STOKKE GÅRD ADVENTURE AS EPHORTESTJ
42645/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 105/35 - Kjøpmannsg 24 - Reklameskilt - Tillatelse til tiltak Ernestus Skilt Og Reklame As EPHORTESTJ
43026/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Angående søknad om tilskudd til tiltak Rådalen fellesbeite AS EPHORTESTJ
43043/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011019 Henrik Jakobsen Furan EPHORTESTJ
43035/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011013 Miguel Borrego EPHORTESTJ
43041/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=b8bwq5, SakId=383457) ***** EPHORTESTJ
43046/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011021 linn Merete Storsve hammer EPHORTESTJ
43081/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-11-2021 02-05-2022 Arve Haugen EPHORTESTJ
43065/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av elektronisk kommunikasjon - Lisbeth Holten Hanstad Lisbeth Holten Hanstad EPHORTESTJ
43060/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av elektronisk kommunikasjon - Inger-Anne Opheim Hagerup Inger-Anne Opheim Hagerup EPHORTESTJ
43061/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefId 1011028 Larsen Toril Hell EPHORTESTJ
43062/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for barnehagelærere høsten 2021 - tilretteleggingsmidler UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESTJ
43018/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider og assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4422046868) Bente Almås EPHORTESTJ
43019/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling Ellen Sofie Pedersen EPHORTESTJ
43021/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Arbeidstilsynet EPHORTESTJ
43097/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-11-2021 01-05-2022 Harald Bakken EPHORTESTJ
43107/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4433788638) Kidane Debesai Girmai EPHORTESTJ
43109/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4433788638) Thomas Johannessen EPHORTESTJ
43111/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010790 Ingeborg Buan Brønn EPHORTESTJ
43112/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til rådgivning for nye bønder Stig Hofstad EPHORTESTJ
43113/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010547 Maiken Wuttudal Langland EPHORTESTJ
43093/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01-12-2021 01-05-2022 Birgit Pauline Eide EPHORTESTJ
43088/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=w5b4a5, SakId=399276) ***** EPHORTESTJ
43040/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Rammetillatelse Gøran Fossen EPHORTESTJ
43072/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over kongrosletta naturreservat STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43073/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over kongrosletta naturreservat STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43075/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om motorferdsel over Kongrosletta naturreservat STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
43077/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - Lagring av hestegjødsel MATTILSYNET EPHORTESTJ
43078/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011037 Tuva Marie Lien Johansen EPHORTESTJ
43080/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Anmodning om innsyn - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43069/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Krav om dispensasjonssøknad Joar Ekren EPHORTESTJ
43048/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilbud om ansettelse - RefID 1011023 ali ilhan abdi aziz EPHORTESTJ
43049/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1011019 Henrik Jakobsen Furan EPHORTESTJ
43051/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse - RefID 1010722 Unni Fossmo EPHORTESTJ
43052/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Fastsettelsesbrev - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET EPHORTESTJ
43084/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad og svar om leie av torgplass - 11.12.21 - 23.12.21 Jostein Magne Brevik EPHORTESTJ
43027/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Angående søknad om tilskudd til tiltak ELVRAN BEITELAG EPHORTESTJ
43085/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon S.A.K. AS EPHORTESTJ
43094/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Anmerkning til nabovarsel Stig Sund m.fl. EPHORTESTJ
43095/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5bkq9p, SakId=393849) ***** EPHORTESTJ
43100/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger/helgestillinger - st. ref. (4437891369) jim andreas knutsen EPHORTESTJ
43102/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til rådgivning for nye bønder Lars Johan Stokke Einan EPHORTESTJ
43104/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Samarbeidsmøte mellom Fosslia barnehage og Kvamtoppen barnehage Værnesregionen EPHORTESTJ
43108/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4434424541) Stine Bostad Hallien EPHORTESTJ
43110/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Takker ja til ansettelse Linn-Kristin Eidem EPHORTESTJ
38870/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 108/91 - Melanvegen 5 - Dispensasjon fra byggegrense mot vei Pia Mathilde Køteles EPHORTESTJ
15591/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 268/10 - Skjelstadmarkv 673 og 268/22 - Bruksendring av bygning - Tillatelse til tiltak S.A.K. AS EPHORTESTJ
43054/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon GB-ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
43070/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilleggsareal til søknad Dag Kristian Kvål EPHORTESTJ
43022/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Mangel på skilting og gatelys Terje Solbakk EPHORTESTJ
42570/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev 96/58 - Stokkanvegen 48 - Endring av vegadresse - forhåndsvarsel Bent Rune Johansen m.fl. EPHORTESTJ