eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
51898/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 201120 Sluttrapport ***** EPHORTESTJ
52662/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Referat fra møte 17.11.20 Værnesregionen PPT EPHORTESTJ
51962/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding fra Familieteamet ***** EPHORTESTJ
51665/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 83/2 - Strandvegen 9 - Oppføring av hotell - Igangsettingstillatelse for grunn- og betongarbeider OMEGA AREAL AS EPHORTESTJ
52548/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Krav om lønnsforhandlinger - ***** ***** ***** Den Norske jordmorforeningen v/Ida Engen EPHORTESTJ
52556/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon - 11.12.20 - 08.08.21 - Anna Tiseth Støvneng Anna Tiseth Støvneng EPHORTESTJ
52560/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Reviderte dokumenter - reguleringsbestemmelser NORGESHUS AS EPHORTESTJ
52562/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Midlertidig ferdigmelding - Bytte av vannkumme Reitanveien JON ERIK HALLAN EPHORTESTJ
52563/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn - anmodning om opplysninger ***** EPHORTESTJ
52571/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Julie Margrete Prestmo EPHORTESTJ
52573/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Status for arbeidet med utvidet skolehelsetjeneste TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
52614/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Jan Arild Slørdal EPHORTESTJ
52553/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 2020-0037 - Midt-Norsk Rør AS - Produksjon av isolerte rør og deler MIDT-NORSK RØR AS EPHORTESTJ
52559/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 102/472 - J P Holans g 16 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 10.04.2019 Helen Sinclair Stokke EPHORTESTJ
52576/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev MILJØDIREKTORATET EPHORTESTJ
52584/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 333/14 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52585/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 305/5 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52586/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom Monica Strømberg m.fl. EPHORTESTJ
52588/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Olav Martin Bakheim EPHORTESTJ
52590/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding Alf Gravold EPHORTESTJ
52593/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Vidar Vennatrø EPHORTESTJ
52594/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse 2021 NOVA og Kompetansesenter rus Midt-Norge EPHORTESTJ
52595/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av tiltaksplan for forurensede masser NYE VEIER AS EPHORTESTJ
52596/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 20.08.20 - 20.06.21 - Eila Hogstad Hallem Eila Hogstad Hallem EPHORTESTJ
52599/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse May Peggy Hoås EPHORTESTJ
52600/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumenter Helge Mula EPHORTESTJ
52602/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding om kontroll - søknad om produksjonstilskudd Vidar Kvittem EPHORTESTJ
52606/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kopi av brev - Vedtak om tillatelse etter jernbaneloven § 10 - skifte av kulvert BANE NOR SF EPHORTESTJ
52622/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om bidragsmidler NTNU Vitenskapsmuseet NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU EPHORTESTJ
52623/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Tyholtvegen - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52630/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Ole Vigs gate - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52632/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Midtsandgata - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52634/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet avtale - samhandlings- og samarbeidsrutine mellom psykisk helse og rus og Nav Værnes NAV Værnes EPHORTESTJ
52635/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Tingvollvegen - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52637/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Gamle Kongeveg - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52605/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 216/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52607/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utsendelse av vedtatt Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Frosta kommune Frosta Kommune EPHORTESTJ
52608/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 216/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52609/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, GNR 202/4 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52610/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=q5aeeb, SakId=351242) ***** EPHORTESTJ
52612/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Jan Arild Slørdal EPHORTESTJ
52615/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev - Midler til Tilskudd vegbygging og drift og Tilskudd til skogkultur o.a. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
52616/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedr. 202034727-2 - Stjørdal kommune - 91/1 - Uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52617/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Wergelandsvegen - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52619/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 21.08.20 - 30.06.21 - Eila Hogstad Hallem Eila Hogstad Hallem EPHORTESTJ
52621/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.07.20 - 30.06.22 - Cecilie Sten Cecilie Sten EPHORTESTJ
52620/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Stokmovegen - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52625/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Torgvegen - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52628/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Oversendelse av sluttrapport og anmodning om utbetaling Innovasjon Norge EPHORTESTJ
52687/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for miljøarbeider i perioden 27.09.20 - 16.12.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
52690/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE - Virksomhet Hjemmetjenesten, Halsen sone - st. ref. (4312861903) Emilie Haugan EPHORTESTJ
52695/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Politiattest datert 16.11.20 Finnmark politidistrikt EPHORTESTJ
52696/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Politiattest datert 29.10.20 Finnmark politidistrikt EPHORTESTJ
52704/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om inn på tunet-tjenester fra november 2020 - ***** ***** INN PÅ TUNET NORGE SA EPHORTESTJ
52706/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - leilighet 104 Roda Abdi Bashe EPHORTESTJ
52710/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - Leil 204 A Greta Evelyn Bergum EPHORTESTJ
52721/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg soverom på hytte Per Arne Kvål EPHORTESTJ
52626/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Nordre Gate - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52641/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) Anne-Karin Thoresen EPHORTESTJ
52644/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Signert protokoll - Lønnsjustering Fagforbundet Stjørdal avd. 216 EPHORTESTJ
52648/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2020 - Videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESTJ
52655/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.11.20 - 30.11.21 - Randi Sagen Randi Sagen EPHORTESTJ
52663/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for besøkshjem i perioden 31.05.20 - 31.05.21 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
52671/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
52672/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.09.20 - 31.08.21 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
52675/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE EPHORTESTJ
52784/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kanjana Torgersen EPHORTESTJ
52639/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Utvidet arbeidsperiode - Martin Moes Gate - 27.11.20 - 30.01.21 JOHANNESSEN AS EPHORTESTJ
52643/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innspill fra Aunes Karosseriverksted AS datert 25.11.20 AUNES KAROSSERIVERKSTED AS EPHORTESTJ
52649/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Signert protokoll - Lønnsjustering Samfunnsviterne EPHORTESTJ
52657/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTESTJ
52738/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kjørebok vår 2020 Mads Kringen Støre EPHORTESTJ
51992/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Skjelstadmark skole, 17.11.20 Karoline Sunde Storflor EPHORTESTJ
52008/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsutvalget i Skjelstadmark barnehage 10.11.20. Karin Elina Malmqvist EPHORTESTJ
52692/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Jill Beate Antonsen EPHORTESTJ
52796/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til nydryking Joar Torstein Leirfall EPHORTESTJ
52799/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Anne-Marthe Stansberg EPHORTESTJ
52800/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - Faste 100 % stillinger - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4314398366) Tasanee berg EPHORTESTJ
52797/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - VERNEPLEIER - 100 % fast stilling - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4316719962) Mali Andreassen Saugen EPHORTESTJ
52111/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 158/1 Lånke lille - deling og dispensasjon Rigmor Synnøve Laanke EPHORTESTJ
52159/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitetsdato May Iren Thyholt EPHORTESTJ
52169/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om prosjekttilskudd kulturtiltak NORWEGIAN WEIGHT PULL CLUB TRØNDELAG EPHORTESTJ
52192/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTESTJ
52141/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 01.01.21 - 31.07.21 Silje Ølstørn EPHORTESTJ
51751/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Tilbakemeldingsbrev fra Familieteamet ***** EPHORTESTJ
51768/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 191120 Sluttrapport ***** EPHORTESTJ
52095/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark - Snødekt mark Gunnar Uglem EPHORTESTJ
52099/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark - Snødekt mark Alf Brurok EPHORTESTJ
52100/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark - Snødekt mark Jan Arthur Rønning EPHORTESTJ
52102/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark - Snødekt mark Steinar Risberg EPHORTESTJ
52116/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 99/415 - Sletting av seksjonering - Matrikkelbrev Eva Kvål m.fl. EPHORTESTJ
52124/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 297/9 Forseth og 297/14 Granlund - deling - klage Erlend Grønseth m.fl. EPHORTESTJ
52125/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 106/25 - Sandfærhus 24 - oppføring av bilvaskehall på parkeringsplass ved kjøpesenter - behov for supplerende opplysninger om parkeringsdekning SIV ING BRAATHEN-SØMME AS EPHORTESTJ
52126/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 297/9 Forseth og 297/14 Granlund- deling etter jordloven - klage Erlend Grønseth m.fl. EPHORTESTJ
52096/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 45/23 - Forbordslivegen 197 - utslippstillatelse - oversendelse av vedtak. Odd Hermann Skei EPHORTESTJ
52097/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 42/11 - Åsvegen 193 - Vedrørende omregulering til boligformål Håvard Beitland EPHORTESTJ
52101/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark - Snødekt mark Monica Haugen Rønning EPHORTESTJ
52109/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 162/492 - Tinglysing av sammenslåtte matrikkelenheter Turid Følke Svensson m.fl. EPHORTESTJ
52113/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Informasjon om saksgang etter skademelding ***** EPHORTESTJ
52178/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til midlertidig ansettelse som lærer ved Fosslia skole 23.11.20-31.12.20 Mia Moen Hognes EPHORTESTJ
52179/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 157/25 - Rødde Lille i Dyvasvegen 193 B - nybygg bolig - midlertidig brukstillatelse SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESTJ
52181/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til midlertidig ansettelse som lærer uten godkjent utdanning ved Fosslia skole 23.11.20-31.12.20 Ulf Sivertsvoll EPHORTESTJ
52134/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
52135/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
52136/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
52175/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Monica Myrvold EPHORTESTJ
51884/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato - Øyvind Høybakken Øyvind Høybakken EPHORTESTJ
52640/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vitnemål og attester Ragnhild Rennan EPHORTESTJ
52652/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Signert protokoll - Lønnsjustering NORSK SYKEPLEIERFORBUND EPHORTESTJ
52660/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om pleiepenger - 17.11.20 - 23.11.20 ***** EPHORTESTJ
52661/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTESTJ
52683/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - 01.11.20 - 31.10.22 - Anne Lise Kartum Anne Lise Kartum EPHORTESTJ
52688/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Oppdragsavtale for familierådskoordinator - fra 17.11.20 - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
52712/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sverre Ronglan EPHORTESTJ
52713/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - Leil 13 Kari Ingeborg Hammer EPHORTESTJ
52723/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Tangen Hotell - Strandvegen 9 - 02.12.20 - 11.12.20 BRØDRENE BJERKLI AS EPHORTESTJ
52638/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Joakim Hoven EPHORTESTJ
52642/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Revidert søknad om rammetillatelse ARKPLAN AS EPHORTESTJ
52689/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om avlingssvikt KRINGEN JOHAN EPHORTESTJ
52691/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Politiattest datert 21.10.20 Finnmark politidistrikt EPHORTESTJ
52693/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring ***** EPHORTESTJ
52694/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.11.20 - 31.1021 - Ambjørg Jorun Myrbekk Ambjørg Jorun Myrbekk EPHORTESTJ
52699/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av fast stilling som sykepleier ved Stjørdal bosenter - Berit Ingeborg Gaustad Berit Ingeborg Gaustad EPHORTESTJ
52700/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 296/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52701/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Olav Ingeir Røddesnes m.fl. EPHORTESTJ
52702/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om inn på tunet-tjenester fra november 2020 - ***** ***** INN PÅ TUNET NORGE SA EPHORTESTJ
52705/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 219/3 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52707/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - Leilighet 23 D Rune Eskildsson Moen EPHORTESTJ
52716/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - Leil 112 D Ingebjørg Korstad EPHORTESTJ
52734/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Jan Olav Trønsdal EPHORTESTJ
52745/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 99/26 - Vurdering av søknadsplikt STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT m.fl. EPHORTESTJ
52601/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Julie Bekvik Hepsø EPHORTESTJ
52748/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn Arbeidstilsynet EPHORTESTJ
52778/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 46/3 - Tillervegen 87 - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - Tillatelse til tiltak Torben Kaspersen EPHORTESTJ
52779/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om stiling som vikar på tilkalling, Renhold Kanjana Torgersen EPHORTESTJ
52798/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Turid Stageberg Aarsbog EPHORTESTJ
52750/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 94/157 - Flintvegen 9 - Avslag på søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg RØRTEKNIKK AS m.fl. EPHORTESTJ
52751/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 216/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52752/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 223/3 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52753/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 216/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52761/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest STATENS VEGVESEN EPHORTESTJ
52765/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 912376354 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52767/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 333/14 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52618/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt kjørebok Joakim Hoven EPHORTESTJ
52744/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet avtale og databehandleravtale CONVENE AS EPHORTESTJ
52768/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 202/4 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52545/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tillegg til oppdragsavtale vedr. kjøp av førstelinjetjeneste og næringsutvikling PRONEO AS EPHORTESTJ
52550/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Ber om Innspill til tema om Forsvaret i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
52552/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kommentarer til nabovarsel BYGGNORD AS EPHORTESTJ
52780/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52787/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Inger Eriksen Hareide EPHORTESTJ
52544/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=5arbak, SakId=353321) ***** EPHORTESTJ
52547/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på utbetaling av kommunens andel i tapsdelingssak Husbanken EPHORTESTJ
52578/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Olav Martin Bakheim EPHORTESTJ
52786/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Tonje Schmitz Carlsen EPHORTESTJ
52788/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) Eva Trondsen Smestad EPHORTESTJ
52789/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Runi Bjørkås EPHORTESTJ
52791/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 98/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52792/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273639517) Runi Bjørkås EPHORTESTJ
52793/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) Runi Bjørkås EPHORTESTJ
52794/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 193/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52566/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon nr. 2 ADVANSIA AS EPHORTESTJ
52568/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest RHK BYGG AS EPHORTESTJ
52669/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kjørebok våren 2020 Joar Fornes EPHORTESTJ
52717/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 253/5 - Søknad om ferdigattest STJØRDAL TAK & SKORSTEIN FINN ROGER GYLLAND EPHORTESTJ
52490/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kommentar til nabovarsel Per Annar Holltrø m.fl. EPHORTESTJ
52431/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Støtte fra KS til klarspråksarbeid KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON EPHORTESTJ
52409/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak PX SOLUTIONS AS EPHORTESTJ
52508/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av ansiennitetsdato Signe Amalie Sandsør EPHORTESTJ
52524/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilbud om ansettelse Ingvild Toverød EPHORTESTJ
52527/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2020 - st. ref. (4144451356) Robel Bokrezion Weldit EPHORTESTJ
52534/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Hallvard Fjellingsdal EPHORTESTJ
52540/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=qkb8r6, SakId=335970) ***** EPHORTESTJ
52494/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om deling/dispensasjon og rekvisisjon av oppmålingsforretning Ivar Arne Steinvik EPHORTESTJ
52497/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 923345604 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52510/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ida Hoås Myrvang EPHORTESTJ
52515/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Ida Hoås Myrvang EPHORTESTJ
52517/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ingvild Toverød EPHORTESTJ
52495/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273639517) Rose-Mari Eide Coetzee EPHORTESTJ
52496/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) Rose-Mari Eide Coetzee EPHORTESTJ
52498/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 877028372 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52499/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Til signering - Utbyggingsavtale mellom Stjørdal kommune og Sandfærhus Eiendom AS - Parkeringshuset Sandfærhus SANDFÆRHUS EIENDOM AS EPHORTESTJ
52500/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av ansiennitetsdato May Iren Thyholt EPHORTESTJ
52505/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av ansiennitetsdato Maja Østnor EPHORTESTJ
52507/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på TILBUD OM ANSETTELSE Ida Hoås Myrvang EPHORTESTJ
52457/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=w89335, SakId=364948) ***** EPHORTESTJ
52462/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Martin Aas EPHORTESTJ
52475/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Status for utvidet skolehelsetjeneste i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52483/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Marit Svingen EPHORTESTJ
52485/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Olav Håkon Skjelstad EPHORTESTJ
52486/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest DREVLAND AS EPHORTESTJ
52428/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) Hanna Vik EPHORTESTJ
52430/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Tom Anders Ulstadvold EPHORTESTJ
52437/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innkalling til digitalt årsmøte i NOKU Trøndelag 08.12.20 - sakspapirer NORSK KULTURFORUM EPHORTESTJ
52439/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad igangsettingstillatelse - IG1 S.A.K. AS EPHORTESTJ
52441/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev LIS 1 ordningen - Økning i antall LIS1-stillinger fra høsten 2021 – Behov for økt antall kommunale plasser fra 01.09.2021 - Behov for tilbakemelding fra kommunene i Helse Nord - Trøndelag sitt nedslagsfelt NÆRØYSUND KOMMUNE EPHORTESTJ
52444/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 219/3 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52446/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Mark Abelson De La Cruz Terje Olav Kristiansen EPHORTESTJ
52455/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av ansiennitetsdato - Jon Olav Kirknes Alstad Jon Olav Kirknes Alstad EPHORTESTJ
52480/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Ådne Skjelstad EPHORTESTJ
52396/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Statens vegvesen om veggrunn ved Kvislabakken Statens vegvesen v/ Arne Skjelvan EPHORTESTJ
52397/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedtak om godkjent søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger pga. kronisk sykdom - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
52400/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedtak pleiepenger ***** EPHORTESTJ
52411/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel PX SOLUTIONS AS EPHORTESTJ
52427/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Hanna Vik EPHORTESTJ
52445/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Jon Olav Kirknes Alstad EPHORTESTJ
52528/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Registrering av ildsted Helge Mula EPHORTESTJ
52389/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Justering av prioritetsvikelse Nylander v/ Tove Mantsen EPHORTESTJ
52414/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Ønske om oppgrusing av Jullumsvegen Ivar Stokkan EPHORTESTJ
52417/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ingeborg Buan Brønn EPHORTESTJ
52422/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Supplerende materiale - Ansvarsrett BYGGNORD AS EPHORTESTJ
52429/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev To gatelys som ikke virker i Elvegata Ann Ovedie Soltvedt EPHORTESTJ
52432/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 99/332 ARKPLAN AS EPHORTESTJ
52435/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Høring Planstrategi 2020-2023 - Trondheim kommune TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESTJ
52467/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad / rekvisisjon - Klarlegging av eksisterende grense (forskrift § 36) MÆLA ØVRE HEGGE EPHORTESTJ
52382/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 296/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52386/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse SKALA RÅDGIVENDE INGENIØRER AS EPHORTESTJ
52387/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon - gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett S.A.K. AS EPHORTESTJ
52393/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Signert protokoll - lønnsjustering Tekna v/ Gry Holm Kvernrød EPHORTESTJ
52374/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier og helsefagarbeider natt - st. ref. (4311556614) Hanna Basma EPHORTESTJ
52384/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kjørebok vår 2020 Oddmund Hyldmo EPHORTESTJ
52383/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Merknad fra Fylkeskommunen dat. 25.11.20 - Revidert uttalelse til reguleringsplan for E6 Kvithammar-Åsen, parsell Stjørdal kommune. Erstatter uttalelse av 05.11.2020 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52385/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Signert protokoll - lønnsjustering Utdanningsforbundet Stjørdal EPHORTESTJ
52415/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier og helsefagarbeider natt - st. ref. (4311556614) Mari Ann Berg EPHORTESTJ
52433/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Økte frie midler til kommunene i 2021 - Møteprotokoll 23.11.20 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
52532/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - VERNEPLEIER - 100 % fast stilling - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4316719962) Lillian Røstvold EPHORTESTJ
52533/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Barbara Justyna Kwiecinska EPHORTESTJ
52536/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Melvin Roy van den Berg EPHORTESTJ
52538/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=qkb8r6, SakId=335970) ***** EPHORTESTJ
52539/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=qkb8r6, SakId=335970) ***** EPHORTESTJ
52541/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Melding om manglende vedlikehold på/langs det kommunale veinettet - Strandvegen Knut Morten Lund EPHORTESTJ
52542/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52392/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Merknad til dispensasjonssøknad Oddbjørn Vilvang EPHORTESTJ
52401/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kjørebok vår 2019 Oddmund Hyldmo EPHORTESTJ
52501/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Maja Østnor EPHORTESTJ
52388/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Forespørsel om å bidra til å hente inn bistand til rekruttering av sektorsjefstilling MERÅKER KOMMUNE v/ Elisabeth Johansen EPHORTESTJ
52426/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 83/55 - Overføring av eierskap til Stjørdal kommune STATENS VEGVESEN EPHORTESTJ
52443/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Krav om endret lønn ved relevant etter-/videreutdanning Utdanningsforbundet EPHORTESTJ
52450/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Taushetserklæring Jon Olav Kirknes Alstad EPHORTESTJ
52453/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Grimstad og Tønsager AS EPHORTESTJ
52466/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedr. 202034330-2 - Stjørdal kommune - Uttalelse til høring av søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 326/3 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52474/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kjørebok våren 2020 Ola Gresseth EPHORTESTJ
52403/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESTJ
52404/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Tilbudsforespørsel Interessenter EPHORTESTJ
52504/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Taushetserklæring Maja Østnor EPHORTESTJ
52309/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Fradeling av grunneiendom PRETOR ADVOKAT AS EPHORTESTJ
52305/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om utskilling av tomt / oppretting av ny matrikkel MESTERSERVICE AS EPHORTESTJ
52306/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Nabovarsel og bekreftelser på mottak MESTERSERVICE AS EPHORTESTJ
52308/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.07.2020 - 30.06.2021 - Erling Sæternes Erling Sæternes EPHORTESTJ
52310/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Referat politisk styringsgruppemøte 23.10.2020 for byvekstavtalen for Trondheimsområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET EPHORTESTJ
52312/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=b8pkwq, SakId=357257) ***** EPHORTESTJ
52313/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 2020-0036 - Marias Kjøkken - Netthandel - Søknad om midler MARIAS KJØKKEN AS EPHORTESTJ
52314/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev 2020-0035 - Auk Foodtruck AS - Servering av lokal mat fra Stjørdal på store arrangementer - Søknad om midler AUK FOODTRUCK AS EPHORTESTJ
52316/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Erklæring om konsensjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Maria Skogan m.fl. EPHORTESTJ
52317/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Caroline Opheim EPHORTESTJ
52329/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Innmålingsdata BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESTJ
52254/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Emilie Nielsen Wågø EPHORTESTJ
52256/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Krav om kvoteordning på fiske etter brisling i Trondheimsfjorden Levanger kommune EPHORTESTJ
52258/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet EPHORTESTJ
52259/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om ett-trinns søknadsbehandling ODIN VEDLIKEHOLD AS EPHORTESTJ
52269/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Katrine Fuglem Pedersen EPHORTESTJ
52274/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon / utsettelse fra vedtak om å fjerne oljetank Evy Kristin Løkås EPHORTESTJ
52289/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Prost Wittrupsg 4 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
52292/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Tingvollvegen 21 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
52295/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Tillervegen BERG MASKIN AS EPHORTESTJ
52304/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 980530442 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52212/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling STOLT BRYGGERI AS EPHORTESTJ
52225/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 923345604 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
52215/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Endring i søknad om bruk av fyrverkeri 28.11.20 STJØRDALS-BLINK FOTBALL EPHORTESTJ
52221/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til søknad om dispensasjon fra plankrav - gnr. 107/285 - Innherredsvegen 62-64 Statens vegvesen EPHORTESTJ
52222/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen datert 24.11.20 Statens vegvesen EPHORTESTJ
52231/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Jørgen Hofstad EPHORTESTJ
52234/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oversendelse av ny tillatelse for Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
52197/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - VERNEPLEIER - 100 % fast stilling - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4316719962) Line Breiseth EPHORTESTJ
52213/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESTJ
52244/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Monica Myrvold EPHORTESTJ
52318/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=e34aw6, SakId=361730) ***** EPHORTESTJ
52319/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling BYGGNORD AS EPHORTESTJ
52327/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om pleiepenger i perioden 13.11.20 - 27.11.20 ***** EPHORTESTJ
52330/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Sluttrapport og utbetalingsanmodning ***** EPHORTESTJ
52334/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vedrørende forhåndsmelding av arbeidsplass PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
52336/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Martine Moholt EPHORTESTJ
52338/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesens datert 24.11.10 Statens vegvesen EPHORTESTJ
52340/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding arbeidstillatelse - Havdalsvegen TH MASKIN Terje Hofstad EPHORTESTJ
52341/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding arbeidstillatelse - P-plass Kjøpmannsgata TH MASKIN Terje Hofstad EPHORTESTJ
52280/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn HUS arkitekter AS EPHORTESTJ
52281/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Kjøpmannsg 8 LINGEN GRUNNBORING AS EPHORTESTJ
52283/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Statusendring - Kjøpmannsg 8 LINGEN GRUNNBORING AS EPHORTESTJ
52291/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Vannkummer Geving BRØDR HALLE AS EPHORTESTJ
52296/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Vikar på tilkalling Marielle Berntsen EPHORTESTJ
52299/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
52300/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=pp3q6k, SakId=325768) ***** EPHORTESTJ
52301/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Anmodning om registrering av Trøndelag Fylkeskommune som aktuell eier på flere fylkesvegeiendommer i matrikkelen Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52284/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Husbyringen 27 E-NOR INSTALLASJON AS EPHORTESTJ
52285/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Kinogata BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
52287/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oppnevning av forliksråd for perioden 2021 - 2024 - Stjørdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
52290/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Havdalsvegen BRØDR HALLE AS EPHORTESTJ
52294/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Ole Vigs g 30 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
52302/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - fast stilling som fagarbeider ved enhet eiendom - Terje Haglund Terje Haglund EPHORTESTJ
52322/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oversendelse av støyrapport BYGGNORD AS EPHORTESTJ
52325/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Kjørebok våren 2020 Reidun Moen EPHORTESTJ
52346/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Statusendring - Havdalsvegen TH MASKIN Terje Hofstad EPHORTESTJ
52347/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Vindusbytte postbygget TOBB BYGGDRIFT AS EPHORTESTJ
52367/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Marit Steinvik EPHORTESTJ
52368/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune til søknad om bygging av landbruksveg 301/4 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52345/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Havdalsvegen TH MASKIN Terje Hofstad EPHORTESTJ
52348/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 21.12.2020 30.04.2021 Torbjørn Aadal EPHORTESTJ
52363/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) GRETA MEJERAITE EPHORTESTJ
52364/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kristin Beathe Lundring EPHORTESTJ
52370/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel om endring av husleien - Indeksregulering Tebiets Tekle Haile EPHORTESTJ
52337/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
52361/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Inger Johanne Vollvik EPHORTESTJ
52365/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune til søknad om tilskudd til drenering - 111/2 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52366/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vedr. 202032836-2 - Stjørdal kommune - Uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 189/1 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52372/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier og helsefagarbeider natt - st. ref. (4311556614) Gladys Bollozos EPHORTESTJ
52339/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om arbeidstillatelse - Vindusbytte postbygget TOBB BYGGDRIFT AS EPHORTESTJ
52344/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - P-plass Kjøpmannsgata TH MASKIN Terje Hofstad EPHORTESTJ
52352/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=e34aw6, SakId=361730) ***** EPHORTESTJ
52315/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om utsetting av tilkobling STJØRDAL AUTOSALG AS EPHORTESTJ
52326/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling Solaug Solem EPHORTESTJ
52324/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Underskrevet jordleieavtale Idar Sætran m.fl. EPHORTESTJ
52152/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 102/69 - Kavlevegen 4 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg Rørleggertjenester AS EPHORTESTJ
52153/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 107/251 - Innherredsvegen 8 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg Rørleggertjenester AS EPHORTESTJ
52167/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 107/438 - Øyanveien 52 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Tverås Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
52105/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 84/46 - Mellomvegen 5b - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
52145/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Konduktørkart BANE NOR EIENDOM AS EPHORTESTJ
52194/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - Faste 100 % stillinger - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4314398366) Mari Kristine Trane EPHORTESTJ
52195/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Kim Are Rømo EPHORTESTJ
52196/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273639517) Marthe Linnea Tronrud EPHORTESTJ
52150/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om bruk av fyrverkeri M.U.S. Stadion Sandskogan 28.11.20 Stjørdals-Blink fotball EPHORTESTJ
52170/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01.01.2021 30.04.2021 Jan Emil Baustad EPHORTESTJ
52129/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Statusendring - Prost Fergstads g BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
52137/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for 2-063 Hell Arena - Stjørdal kommune - NVE har innsigelse til planforslaget Tormod Hagerup EPHORTESTJ
52157/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Innvilget tapsdeling HUSBANKEN EPHORTESTJ
52107/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema - brukere av byggverk STJØRDAL KOMMUNE ETAT OMSORG EPHORTESTJ
52164/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Registrering av ildsted Eva-Lisa Borgen EPHORTESTJ
52089/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) Cecilie Myreng Melby EPHORTESTJ
52127/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Statusendring - Ole Vigs g 22A BRØDR HALLE AS EPHORTESTJ
52121/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra gnr/bnr 68/31 til fv. 6812 Skatval - Stjørdal kommune - 202034550-4 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52103/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra plankrav, gnr 107/285 i Stjørdal Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
52193/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Institusjon og demensomsorg EPHORTESTJ
52160/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Spørsmål i forbindelse med søknad om oppfylling av jord Morten Engan EPHORTESTJ
52161/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Mona Bjørnås EPHORTESTJ
52163/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Valstad APS - Overtakelsesprotokoll VA- PROSJEKT MIDT- NORGE AS EPHORTESTJ
52165/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Signert avtale mellom Scandic Hell og Stjørdal kommune Scandic Hell EPHORTESTJ
52118/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - VERNEPLEIER - 100 % fast stilling - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4316719962) Emina Ilic EPHORTESTJ
52119/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESTJ
52120/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Statusendring - Major Holtermanns v 3-5 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
52110/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema - brukere av byggverk HALSEN SYKEHEIM EPHORTESTJ
52112/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Statusendring - Hognesaunv 97 A - 110 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
52092/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn Byggmester Iver R. Gresseth A/S EPHORTESTJ
52154/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Revisjonsberetning Selbuskogen skisenter SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESTJ
52138/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - Kinog 4 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
52151/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende bruksendring og påbygg Geir Petter Aune EPHORTESTJ
52108/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Avtale mellom Stanley Security AS og Stjørdal kommune - Kortproduksjon STANLEY SECURITY AS EPHORTESTJ
52117/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger til politiet ***** EPHORTESTJ
52104/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag datert 23.11.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
52162/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ansvarsrett kontrollerende BYGGNORD AS EPHORTESTJ
52088/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Håkon Hegre EPHORTESTJ
52087/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Sissel Sæternes EPHORTESTJ
52076/2020 20201122 22.11.2020 Inngående brev Fortsatt ikke endring på driftsform Håvard Haakonsen EPHORTESTJ
52063/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ida Hoås Myrvang EPHORTESTJ
52064/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) Martin Eltvik EPHORTESTJ
52061/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2020 - st. ref. (4144451356) Natalie Kanthakorn Lian EPHORTESTJ
52062/2020 20201121 21.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE - Virksomhet Hjemmetjenesten, Halsen sone - st. ref. (4312861903) Gunn Myhr Fossen EPHORTESTJ
51906/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGMESTER THOMAS KRISTOFFERSEN AS EPHORTESTJ
51639/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Delegering av fullmakt til kommunedirektør om å gjennomføre en omorganisering i kommunen EPHORTESTJ
51902/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - Ole Vigs Gate 30 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
51903/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - Tingvollveien 21 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
47785/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Opphør av Stjørdal museum KF EPHORTESTJ
51957/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier og helsefagarbeider natt - st. ref. (4311556614) Henriette Iversen EPHORTESTJ
51974/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i perioden 01.11.20 - 28.06.21 Anette Welvang EPHORTESTJ
51976/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Lise Kjørsvik EPHORTESTJ
52028/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
51969/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon i perioden 01.01.21 -31.12.21 STATENS PENSJONSKASSE EPHORTESTJ
52022/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.11.2020 - Trafikktiltak og ballbinge ved Skatval skole EPHORTESTJ
52031/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 20.08.20 - 20.06.21 Annika Slungård Bergquist EPHORTESTJ
51964/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret TRYGG TRAFIKK EPHORTESTJ
51948/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier og helsefagarbeider natt - st. ref. (4311556614) Mi Aye Mon Mon EPHORTESTJ
51951/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4187640577) Johan Petter Olsen EPHORTESTJ
51952/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Rigmor Synnøve Brox EPHORTESTJ
51953/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Karina Andstad Andersen EPHORTESTJ
51955/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ingrid Hoven Johansen EPHORTESTJ
51960/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - klage på vedtak om skoleskyss - Samuel Støver - Haraldreina skole - Stjørdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
51900/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til skogsbilvei Stein Øyvind Forbord EPHORTESTJ
51905/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - Prost Wittrups gate 4 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
51907/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenheter EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS EPHORTESTJ
51908/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - Vannkummer Geving BRØDR HALLE AS EPHORTESTJ
51910/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Lånke skole - Nettbrettavtale - Matilde Braaten Helene Hellan-Braaten EPHORTESTJ
51912/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=69aabq, SakId=333892) ***** EPHORTESTJ
51916/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - havdalsvegen BRØDR HALLE AS EPHORTESTJ
51921/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innspill til 94/5 fra Idar Arnold Dullum datert 27.10.20 FORRBO BOLIG AS EPHORTESTJ
51925/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på kommunens overføring av beløp ved tapsdeling Husbanken EPHORTESTJ
51927/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 999276482 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
51928/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innspill til 113/1 , 2 , 41 , 43 , 48 , 51 fra Modulf Leirfall datert 11.11.20 REE UTVIKLING AS m.fl. EPHORTESTJ
51936/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Tove Rømo Holthe EPHORTESTJ
51940/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vikar, renhold Caroline Opheim EPHORTESTJ
51949/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kravet om detaljregulering - områdereguleringsplan for Stjørdal sentrum - Innherredsveien 62-64 - Stjørdal 107/285 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
51956/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Torben Kaspersen EPHORTESTJ
51958/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - klage på vedtak om skoleskyss - Samuel Støver - Haraldreina skole - Stjørdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
51959/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - klage på vedtak om skoleskyss - Samuel Støver - Haraldreina skole - Stjørdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
51961/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ferdigmelding takoverbygg Maria Alejandra I Gulaker EPHORTESTJ
51924/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innspill til 104/2 fra Jan Vidar Skulbørstad datert 11.11.20 KVISLABAKKEN HOLDING AS m.fl. EPHORTESTJ
51930/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
51934/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innspill til 166/6 fra Ole Randli datert 27.10.20 FORRBO BOLIG AS EPHORTESTJ
51935/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innspill til 166/10 fra Egil Arne Kvål datert 27.10.20 FORRBO BOLIG AS EPHORTESTJ
51938/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag - forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
51939/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Svein Gjølme EPHORTESTJ
51943/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger - Helsehuset - st. ref. (4310014848) Svein Gjølme EPHORTESTJ
51947/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.11.2020 - Nei til handel med varer og tjenester fra okkuperte land EPHORTESTJ
51973/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Irene Moan Pettersen EPHORTESTJ
51989/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
51891/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Attest - karoline Espelund Vollan Karoline Espelund Vollan EPHORTESTJ
51937/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vikar, renhold Caroline Opheim EPHORTESTJ
48767/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato Tonje Knudsmoen m.fl. EPHORTESTJ
51288/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt endring fra 80% til 62,4% Synnøve Kallset Winge EPHORTESTJ
51289/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 83/58 - Havnegata 4A og 4B - Endring av vegadresse - vedtak Jan-Harald Dahlen EPHORTESTJ
51291/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Oppfølging/møtereferat fra telefonsamtale med ***** ***** ***** EPHORTESTJ
51299/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 83/107 - Havnegata 6 og 8 - Endring av vegadresse - vedtak HAVNEGATA 18 AS m.fl. EPHORTESTJ
51310/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark - Snødekt mark Ingar Lillemo EPHORTESTJ
51313/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 83/72 - Havnegata 12 - Endring av vegadresse - vedtak NORPLASTA EIENDOM AS EPHORTESTJ
51309/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Gnr 99 bnr 473 - Varsel om oppmålingsforretning Grudt Solveig Kirsti m.fl. EPHORTESTJ
51312/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Refusjonsgaranti - ***** ***** ØRLAND KOMMUNE - Brekstad barneskole EPHORTESTJ
51328/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Rehabilitering kunstgressbane - Tangmoen stadion - Kommunal andel spillemidler - sluttutbetaling TANGMOEN IL EPHORTESTJ
51329/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 183/1 - Godkjenning av revidert plan for nydyrking OLA DYBVAD EPHORTESTJ
51336/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilbud om økning av stilling - Mona Undhjem Mona E Ovesen Undhjem EPHORTESTJ
51344/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 83/123 - Havnegata 14 - Tildeling av vegadresse - vedtak HAVNEGATA 20 AS EPHORTESTJ
51351/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Flerbruksanlegg Tangmoen stadion - Kommunal andel spillemidler - sluttutbetaling TANGMOEN IL EPHORTESTJ
51352/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Stillingsutvidelse i bo- og miljøtjenesten avd. Utsikten Ingunn Renå EPHORTESTJ
51210/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 108/145 - Underhaugvegen 22 - Oppføring av carport m/dispensasjon fra regulerte byggegrense - manglende nabovarsel Carlota E Hermosilla Lien EPHORTESTJ
51199/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Midlertidig stillingsutvidelse i bo- og miljøtjenesten avd. Utsikten Ingrid Emilie S Mørre EPHORTESTJ
51200/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Ingrid Hammer EPHORTESTJ
51192/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i personalmappe - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
51213/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Midlertidig stillingsutvidelse i bo- og miljøtjenesten avd. Utsikten May Nesgård Bergersen EPHORTESTJ
51214/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 63/3 - Rykkja Vestre - tillatelse til fradeling av 9 boligtomter TJENESTE SERVICE Gunnar Skjervold EPHORTESTJ
51234/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 157/6 Protokoll etter oppmålingsforretning Elin S Rødde-Ingebrigtsen m.fl. EPHORTESTJ
51249/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på innsendt egenmeldingsskjema for eiere av byggverk LÅNKE UNGDOMSLAG EPHORTESTJ
51252/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Midlertidig stillingsutvidelse i bo- og miljøtjenesten avd. Utsikten. Glaudenia Sagen EPHORTESTJ
51219/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 96/59 -egenerklæringer om konsesjonsfrihet Arne Kopreitan EPHORTESTJ
51221/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Utvidelse av engasjement i bo- og miljøtjenesten avd. Utsikten. Sumeya Gandi Dahir EPHORTESTJ
51265/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale 17/11-20 ***** EPHORTESTJ
51281/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilsynsrapport - Innsendt egenmeldingsskjema for brukere av byggverk Ronny Hoseth m.fl. EPHORTESTJ
51264/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale 11/11-20 ***** EPHORTESTJ
51295/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ansettelseskontrakt endring fra 50% vikar til 62,4% fast Sigrid B Hyldmo Bremset EPHORTESTJ
51306/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Endring av utvidelse engasjement i bo- og miljøtjenesten avd. Utsikten Sumeya Gandi Dahir EPHORTESTJ
51358/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Sluttutbetaling kommunal andel av spillemidler - Klubbhus SJFF STJØRDAL JEGER- OG FISKERFORENING EPHORTESTJ
51367/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 301/5 Eiendomsgrenser etter oppmålingsforretning Monika Fossum m.fl. EPHORTESTJ
48938/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Salg av aksjer i Trøndelag Forskning og Utvikling AS EPHORTESTJ
51356/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Stillingsutvidelse i bo- og miljøtjenesten avd. Utsikten Matenneh Sherif EPHORTESTJ
49307/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Fastsetting av ansiennitetsdato Tonje Toldnes m.fl. EPHORTESTJ
51984/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Line Therese Walseth EPHORTESTJ
51985/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4187640577) Hedda Leirfall EPHORTESTJ
52025/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.10.20 - 30.09.21 Anette Florholmen EPHORTESTJ
52029/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Melding om endring av berørte eiendommer i sak for jordskifteretten Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTESTJ
52033/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Nettstasjon 93290 - Fossliåsen - Overenskomst til signering TENSIO TN AS EPHORTESTJ
52019/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Stine Nordgård EPHORTESTJ
52004/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Charlotte Hessevik EPHORTESTJ
51179/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Inger Eriksen Hareide EPHORTESTJ
51988/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Erlend Letnes Wuttudal EPHORTESTJ
51185/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Ronja Emilie Halle EPHORTESTJ
51190/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Kari M Vikan Opheim EPHORTESTJ
36743/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling 4-056 - Mobakkan boligfelt - Reguleringsplan til 2. gangs behandling EPHORTESTJ
51229/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Nelly Anita Lian EPHORTESTJ
51162/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitetsdato - Sanaa Horoub Sanaa Jaber Hasan Horoub EPHORTESTJ
52036/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Uttalelse til forhåndsvarsel om oppsigelse ***** EPHORTESTJ
52037/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 4120/1 Varsel om oppmålingsforretning Knut Roar Juliussen EPHORTESTJ
52044/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Olli Oliver Helin EPHORTESTJ
52053/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Tone Nordholmen Berge EPHORTESTJ
52054/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Kristina Torgersen Skorstad EPHORTESTJ
52058/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Janette Gundersen Sparby EPHORTESTJ
52060/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) June Fiskvik EPHORTESTJ
52043/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Ariana Marjani Alexander Marjani EPHORTESTJ
52050/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Helene Rydjord EPHORTESTJ
52056/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) ***** EPHORTESTJ
52057/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Ann-Kristin Ø Skjervold EPHORTESTJ
52059/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ann-Kristin Øverengen Skjervold EPHORTESTJ
51895/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Lene Bratås EPHORTESTJ
51919/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev 4120/1 - Søknad om grensepåvisning BANE NOR EIENDOM AS EPHORTESTJ
51882/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Martin Hølaas Steinvikaune EPHORTESTJ
51888/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innspill fra Jo Bjørn Skatval datert 19.11.20 Jo Bjørn Skatval EPHORTESTJ
51892/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om stilling- Lene Bratås Lene Bratås EPHORTESTJ
51889/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søke kommunal overtakelse av Underhaugvegen PRESTMOEN VELFORENING EPHORTESTJ
51894/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ingrid Hoven Johansen EPHORTESTJ
51896/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilsvar til uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTESTJ
51897/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
51171/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Kristin Beathe Lundring EPHORTESTJ
51188/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 99/37 - Nordreg 11, 7504 Stjørdal - Rehabilitering av skorstein - tillatelse til tiltak. STJØRDAL TAK & SKORSTEIN FINN ROGER GYLLAND EPHORTESTJ
51206/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på innsendt egenmeldingsskjema - brukere av byggverk AMORE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
51207/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar på innsendt egenmeldingsskjema - brukere av byggverk VIVA NAPOLI PIZZABAR OG RESTAURANT AS EPHORTESTJ
51194/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Referat arbeidsmøte NV og SK 13.11.2020 Nye Veier EPHORTESTJ
51195/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Detaljregulering av BS6 og BS7 - Tilbakemelding på mulighetsstudie S2 ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
51197/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport LÆRINGSVERKSTEDET AS avd Solkollen Skatval barnehage EPHORTESTJ
51202/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev 147/27, 147/3, 147/36, 147/35, 147/22, 140/5, 140/11 og 139/4 - Ønske om innspill til nytt vegnavn i Lånke Jim H Storsand Hofstad m.fl. EPHORTESTJ
51170/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Midlertidig stillingsutvidelse i bo- og miljøtjenesten avd. Utsikten Trine L Larsen Leikvold EPHORTESTJ
51183/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Erkjentlighetsgave ved fratreden etter minst 25 års tjeneste Kari Helene Kristensen m.fl. EPHORTESTJ
51832/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 100/84 - Husbyberga 8 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
51771/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 94/157 - Flintvegen 9 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
51730/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev 94/157 - Flintvegen 9 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
51858/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger - Helsehuset - st. ref. (4310014848) Elivana Francisca de Farias Carvalho EPHORTESTJ
51867/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - st. ref. (4306778524) Marit Ingunn Hoem EPHORTESTJ