Postliste http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/ einnsyn.stjordal.kommune.no Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626182?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 30388/2020 | Næring Klage på avkorting i tilskudd på grunn av manglende gjødslingsplan - produksjonstilskudd 2019 - avslag http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615110?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 19316/2020 | Næring 63/6 Manglende eiendomsgrenser i matrikkelen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619259?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Skjervold | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 23465/2020 | Enhet arealforvaltning Stadfesting av vedtak - klage på regionalt miljøtilskudd til jordbruket 2019 - Petter Andreas Vikan http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617499?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 21705/2020 | Næring Angående klagebehandling på RMP-søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614020?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Forbord | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 18226/2020 | Næring Svar på søknad om skoleskyss - Martine K. Skjelstad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612451?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Ch Skjelstad | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16657/2020 | Skjelstadmark skole Svar på søknad om skoleskyss. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/603498?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Stigen Okkenhaug | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 7704/2020 | Forradal skole Melding om vedtak - Dregsethvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627975?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROLL ENTREPRENØR AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 32181/2020 | Kommunalteknikk Ferdigmelding arbeidstillatelse - Brattbekken bru http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627920?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 32126/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak - Meråkerbanen - godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627558?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYM BYGG OG ANLEGG AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 31763/2020 | Kommunalteknikk Søknad om arbeidstillatelse - Meråkerbanen - 27.07.20 - 15.10.20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627511?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYM BYGG OG ANLEGG AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 31716/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak - Mangelfull søknad - Meråkerbanen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627448?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYM BYGG OG ANLEGG AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 31653/2020 | Kommunalteknikk Søknad om arbeidstillatelse - Meråkerbanen - 27.07.20 - 15.10.20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627398?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYM BYGG OG ANLEGG AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 31603/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak - Vinnavegen 38 - 46 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627364?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 31569/2020 | Kommunalteknikk Søknad om gravetillatelse - Vinnavegen 38 - 46 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627363?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 31568/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak - Yrkesvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627361?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROLL ENTREPRENØR AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 31566/2020 | Kommunalteknikk Søknad om gravetillatelse - Yrkesvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627294?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROLL ENTREPRENØR AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 31499/2020 | Kommunalteknikk Søknad om gravetillatelse - Øverlands g http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627289?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROLL ENTREPRENØR AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 31494/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak for ferdigmelding - Kirkevegen 12 / Meierivegen 36 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627283?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 31488/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak for ferdigmelding - Omlegging høyspentkabler forsøksgård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626700?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 30906/2020 | Kommunalteknikk Søknad om gravetillatelse - Dregsethvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626662?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROLL ENTREPRENØR AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 30868/2020 | Kommunalteknikk Utvidet arbeidsperiode - Vindusvask Torgkvartalet http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626521?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOBB BYGGDRIFT AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 30727/2020 | Kommunalteknikk Ferdigmelding gravesøknad - Kirkevegen 12 / Meierivegen 36 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626197?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 30403/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak - Mellomvegen 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626196?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 30402/2020 | Kommunalteknikk Søknad om gravetillatelse - Mellomvegen 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625947?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 30153/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak for ferdigmelding - Skolegata 7 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625656?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 29862/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak for ferdigmelding - Vinnavegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625654?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 29860/2020 | Kommunalteknikk Kjørebok vår 2019 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625065?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Brurok | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 29271/2020 | Næring Melding om vedtak - godkjent ferdigmelding - Gymnasgata 1 - 3B http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625597?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 29803/2020 | Kommunalteknikk Kjørebok 2018/2019 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619064?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Fornes | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 23270/2020 | Næring Melding om vedtak - godkjent ferdigmelding - Kavlev 12 - 20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625596?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 29802/2020 | Kommunalteknikk Angående kjørebok vår 2019 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616762?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Vigdenes | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 20968/2020 | Næring Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625412?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 29618/2020 | Kommunalteknikk Kjørebok leiekjøring 2018/2019 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615998?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Rønning | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 20204/2020 | Næring Melding om vedtak for utvidet arbeidsperiode http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625411?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tverås Maskin & Transport AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 29617/2020 | Kommunalteknikk Utvidet arbeidsperiode - Stokkanvegen 57 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625327?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 29533/2020 | Kommunalteknikk Arbeidsvarslingsplan - Stokkanvegen 57 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625320?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 29526/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak - Godkjent søknad - Tingvollv 21 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625011?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 29217/2020 | Kommunalteknikk Søknad om gravetillatelse - Tingvollveien 21 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624821?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bratås Maskin AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 29027/2020 | Kommunalteknikk Søknad om arbeidstillatelse - Triangel Legesenter Stjørdal http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624815?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: PETTERSEN MONTASJE | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 29021/2020 | Kommunalteknikk Ferdigmelding gravesøknad - Omlegging høyspentkabler Forsøksgård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624810?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 29016/2020 | Kommunalteknikk Avslag på klage om skoleskyss - Helmine-Lineah Neshagen Haakonsen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626240?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 30446/2020 | Etat oppvekst Ferdigmelding gravesøknad - Vinnavegen Telenor http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624808?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bratås Maskin AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 29014/2020 | Kommunalteknikk Avslag på klage på skoleskyss - Henrik Raaen Opgård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626231?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 30437/2020 | Etat oppvekst Ferdigmelding gravesøknad - Skolegata 7 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624791?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 28997/2020 | Kommunalteknikk Avslag på klage angående skoleskyss - Odin Stuberg Brandslet http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626190?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 30396/2020 | Etat oppvekst Ferdigmelding gravesøknad - Kavlevegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624788?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 28994/2020 | Kommunalteknikk Vedtak om skoleskyss - Ida Bakken Brødreskift http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626178?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Foros Brødreskift | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 30384/2020 | Etat oppvekst Ferdigmelding gravesøknad - Svømmehallen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624786?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 28992/2020 | Kommunalteknikk Vedtak om skoleskyss - Kent Martin Anker Monsø http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626080?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Helene Monsø | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 30286/2020 | Etat oppvekst Melding om vedtak for utvidet arbeidsperiode - Lindbergsveita 2 - 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624519?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 28725/2020 | Kommunalteknikk Vedtak om skoleskyss - Vemund Rustad Sveberg http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626063?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Rustad Sveberg | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 30269/2020 | Etat oppvekst Utvidet arbeidsperiode - 23.06.20 - 26.06.20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624471?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 28677/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Mina Halvorsen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625416?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Halvorsen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 29622/2020 | Skatval skole Melding om vedtak - Lindebergsveita http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624318?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 28524/2020 | Kommunalteknikk Innvilget skoleskyss - Aron Hesselberg Hognes http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624272?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 28478/2020 | Skatval skole Søknad om arbeidstillatelse - Lindbergsveita http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624306?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 28512/2020 | Kommunalteknikk Innvilget skoleskyss - Isak Hesselberg Hognes http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624271?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 28477/2020 | Skatval skole Melding om vedtak - Statusendring - Kulvert Melmyrvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624219?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 28425/2020 | Kommunalteknikk Klage på vedtak om skoleskyss - Vemund Rustad Sveberg http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624249?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borghild Rustad Sveberg m.fl. | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 28455/2020 | Etat oppvekst Melding om vedtak - Statusendring - Gressethgrenda http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624217?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 28423/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak - Statusendring - Bårvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624213?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 28419/2020 | Kommunalteknikk Innvilget søknad om fri skoleskyss - Skoleåret 2020/21 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623760?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27966/2020 | Skatval skole Innvilget søknad om fri skoleskyss - Skoleåret 2020/21 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623759?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27965/2020 | Skatval skole Melding om vedtak for ferdigmelding - Gressethgrenda http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623625?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27831/2020 | Kommunalteknikk Melding om vedtak for ferdigmelding - Bårvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623621?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27827/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Linnea Geving http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623151?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Olavesen Johansen | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 27357/2020 | Lånke skole Ferdigmelding arbeidstillatelse - Bårvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623619?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27825/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Linnea Geving http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623016?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Olavesen Johansen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 27222/2020 | Lånke skole Ferdigmelding arbeidstillatelse - Melmyrvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623615?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27821/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Anton Alexander Rømo http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622999?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tale Jeanne Heimdal Vanderås | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 27205/2020 | Stokkan ungdomsskole Ferdigmelding arbeidstillatelse - Gresset http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623611?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27817/2020 | Kommunalteknikk Klage på vedtak for skoleskyss - Henrik Raaen Opgård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/620306?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grethe Raaen Opgård | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 24512/2020 | Etat oppvekst Melding om vedtak - Mangelfull ferdigmelding http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623601?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27807/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Edwin Furunes http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/620153?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jennifer Frances Reeves | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 24359/2020 | Hegra barneskole Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623594?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: OKKENHAUG ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27800/2020 | Kommunalteknikk Klage på vedtak angående skoleskyss - Odin Stuberg Brandslet http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619127?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Stuberg Johansen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 23333/2020 | Etat oppvekst Søknad om gravetillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623590?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: OKKENHAUG ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27796/2020 | Kommunalteknikk Innvilget søknad om skoleskyss - Ingrid Emilie Bjerkås http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619081?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Olav Bjerkås | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 23287/2020 | Hegra ungdomsskole Ferdigmelding arbeidstillatelse - Gresset http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623582?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 27788/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Ayla Øyan Arslan http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618929?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Øyan | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 23135/2020 | Lånke skole Søknad om arbeidstillatelse - Brattbekken bru http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623502?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 27708/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Emre Øyan Arslan http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618921?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Øyan | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 23127/2020 | Lånke skole Søknad om arbeidstillatelse - Sorte http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623501?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 27707/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Ayla Øyan Arslan http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618661?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Øyan | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 22867/2020 | Lånke skole Melding om vedtak - Sorta http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623500?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 27706/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Emre Øyan Arslan http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618660?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Øyan | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 22866/2020 | Lånke skole Melding om vedtak - Statusendring http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623496?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 27702/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622045?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Elisabeth Mellbye | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26251/2020 | HR-enheten Svar på søknad om skoleskyss - Henrik Raaen Opgård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618392?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grethe Raaen Opgård | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 22598/2020 | Skjelstadmark skole Melding om vedtak - Statusendring - Husbyvegen 37 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623494?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 27700/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Henrik Raaen Opgård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617798?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grethe Raaen Opgård | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 22004/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617619?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Hembre | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 21825/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Statusendring - Stokmovegen 7A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623487?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 27693/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Theodor Kornelius Pettersen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617279?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Korneliussen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 21485/2020 | Skatval skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612609?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rebekka Skauge | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16815/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Statusendring - Kjøpmannsg 13 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623482?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 27688/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Ronja Aurora Pettersen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617252?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Korneliussen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 21458/2020 | Halsen ungdomsskole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612608?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Selvåg | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16814/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Statusendring - Kjøpmannsg 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623479?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 27685/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Theodor Kornelius Pettersen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617251?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Korneliussen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 21457/2020 | Skatval skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612605?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Bekkeli | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16811/2020 | HR-enheten Ferdigmelding gravesøknad - Stokkanv 15 - 18E http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623217?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 27423/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Mille Marie http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617022?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Eirik Astrup | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 21228/2020 | Hegra barneskole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612604?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Nesbø | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16810/2020 | HR-enheten Godkjent ferdigmelding - Kjøpmannsgt 13 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623215?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gravemeldingen@geomatikk.no | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 27421/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Even Miljus Vennatrø http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617091?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aleksander Ødegård Miljus | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 21297/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612603?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Dianne Ofstad Kaspersen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16809/2020 | HR-enheten Godkjent ferdigmelding - Stokmov 7A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623214?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gravemeldingen@geomatikk.no | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 27420/2020 | Kommunalteknikk Skoleskyss Odin Stuberg Brandslet skoleåret 2020/2021. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617072?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Stuberg Johansen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 21278/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612602?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Nordhuus Levold | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16808/2020 | HR-enheten Godkjent ferdigmelding - Husbyv 37 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623213?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gravemeldingen@geomatikk.no | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 27419/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Hilanmo Anneli Kaspersen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616458?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Hilanmo | Journaldato: 09.05.2020 | RegistryNumber: 20664/2020 | Fosslia skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612601?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Timo Streubel | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16807/2020 | HR-enheten Godkjent ferdigmelding - Kjøpmannsgt. 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623211?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gravemeldingen@geomatikk.no | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 27417/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Hilanmo Oline Kaspersen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616457?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Hilanmo | Journaldato: 09.05.2020 | RegistryNumber: 20663/2020 | Fosslia skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612600?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Avelsgaard Lien | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16806/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Godkjent søknad - Yrkesv 6 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622107?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 26313/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615503?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Gyllan og Edvin Rein | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 19709/2020 | Forradal skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612599?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amanda Myrslo | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16805/2020 | HR-enheten Ferdigmelding arbeidstillatelse - Kjøpmannsg 13 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621922?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26128/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Amalie Ertsgaard http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615339?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Østmo-Florholmen | Journaldato: 01.05.2020 | RegistryNumber: 19545/2020 | Hegra barneskole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612598?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Vikan | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16804/2020 | HR-enheten Søknad om arbeidstillatelse - Yrkesvegen 6 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621864?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26070/2020 | Kommunalteknikk Delvis innvilget fri skoleskyss skoleåret 2020/21 - Mia Søreng http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615029?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 19235/2020 | Halsen ungdomsskole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612597?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngvar Garshol Sæthre | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16803/2020 | HR-enheten Ferdigmelding arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621858?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26064/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Mali Høynes http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614331?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Anita Ødegård Drageset | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 18537/2020 | Hegra ungdomsskole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612596?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Marie Hillestad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16802/2020 | HR-enheten Ferdigmelding arbeidstillatelse - Husbyvegen 37 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621849?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26055/2020 | Kommunalteknikk Søknad om skoleskyss - Snorre Gylland-Hvidsand http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614218?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merethe Gylland Fornes | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 18424/2020 | Hegra barneskole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612595?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Roger Hagen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16801/2020 | HR-enheten Ferdigmelding arbeidstillatelse - Stokmovegen 7 A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621846?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26052/2020 | Kommunalteknikk Klage på vedtak om skoleskyss - Kent Martin Anker Monsø http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613820?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Helene Monsø | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 18026/2020 | Etat oppvekst Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612594?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole-Martin Olsen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16800/2020 | HR-enheten Ferdigmelding arbeidstillatelse - Solskjerming http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621841?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26047/2020 | Kommunalteknikk Oppstart av skoleskyss http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613788?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17994/2020 | Etat oppvekst Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612593?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Skei | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16799/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Stokmovegen 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621837?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tobb Byggdrift AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26043/2020 | Kommunalteknikk Skoleskyss Andrea Stamnes, 6.tr, skoleåret 2020/2021. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613543?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Christian Stamnes | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 17749/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612592?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aleksander Knutsen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16798/2020 | HR-enheten Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1223 - Fv6804 - Ringvegen - Stjørdal kommune - Utbedring av vannlekkasje - Brødrene Halle AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621723?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Midt Steinkjer kontorsted | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 25929/2020 | Kommunalteknikk Skoleskyss Ella Husbyn, 6.tr. skoleåret 2020/2021. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613519?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Husbyn | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 17725/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612591?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Dølvik Husbyn | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16797/2020 | HR-enheten Søknad om arbeidstillatelse - Stokmovegen 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621618?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOBB BYGGDRIFT AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 25824/2020 | Kommunalteknikk Skoleskyss Eiva Husbyn, 6.tr. skoleåret 2020/2021. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613477?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Husbyn | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 17683/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612590?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Gundersen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16796/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621562?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 25768/2020 | Kommunalteknikk Skoleskyss Malin Agnete Hammer, 6.tr. skoleåret 2020/2021. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613474?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Hammer | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 17680/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612589?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Tove Vist | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16795/2020 | HR-enheten Søknad om arbeidstillatelse - Gressethgrenda http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621555?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 25761/2020 | Kommunalteknikk Skoleskyss Johannes Opheim Hammer, 6.tr. skoleåret 2020/2021. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613469?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Opheim | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 17675/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612588?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger-Beate Wesche Kalseth | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16794/2020 | HR-enheten Søknad om gravetillatelse - Stokkanv 15 - 18 E http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/620904?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tverås Maskin & Transport AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 25110/2020 | Kommunalteknikk Skoleskyss Kevin Bremseth skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613462?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ove Bremseth | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 17668/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612587?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Myhre | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16793/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/620902?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tverås Maskin & Transport AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 25108/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612586?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Helen Furnes Hansen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16792/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/620042?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 24248/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss Dennis Skogan Baysal http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613100?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Gunn Skogan | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 17306/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612585?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Nordby | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16791/2020 | HR-enheten Søknad om arbeidstillatelse - Bårvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/620029?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 24235/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Ole Johan Moen Hammer http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612929?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Moen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17135/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612584?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pierre-Hugues Pouech | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16790/2020 | HR-enheten Melding om vedtak for ferdigmelding - godkjent ferdigmelding - Hjellset VBA http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619600?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØDRENE BJERKLI AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 23806/2020 | Kommunalteknikk Skoleskyss for Emuell Margido Brenne-Weiseth. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612919?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Monir Weiseth | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17125/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612583?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Aasmundstad Sommervold | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16789/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619441?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASWI AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 23647/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Jonas Buland http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612917?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Buland | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17123/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612582?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gørill Steen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16788/2020 | HR-enheten Underskrevet husleiekontrakt - leil 106 A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627793?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Aasvang | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 31998/2020 | Eiendom Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619435?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 23641/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Synnøve Sætran Lindgaard http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612907?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Sætran | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17113/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612580?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Aarnseth Stordahl | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16786/2020 | HR-enheten Underskrevet husleiekontrakt - leil 306 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625514?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Øverkil | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 29720/2020 | Eiendom Ferdigmelding gravesøknad (2/2) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619121?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØDRENE BJERKLI AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 23327/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Sondre Sletvold http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612900?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jeanette Sletvold | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17106/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612579?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Østensen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16785/2020 | HR-enheten Underskrevet leiekontrakt leil 204 B http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622755?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnhild Weie | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26961/2020 | Eiendom Ferdigmelding gravesøknad (1/2) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619120?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØDRENE BJERKLI AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 23326/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Maja Letnes Myran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612893?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Lisø Letnes | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17099/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612575?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamal Prasad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16781/2020 | HR-enheten Søknad om arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619090?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 23296/2020 | Kommunalteknikk Underskrevet husleiekontrakt - leil. 108 A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619164?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathilde Hegseth | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 23370/2020 | Eiendom Svar på søknad om skoleskyss - John Edvardsen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612886?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Edvardsen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17092/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612573?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Dahl Benum | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16779/2020 | HR-enheten Søknad om arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619083?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 23289/2020 | Kommunalteknikk Underskrevet husleiekontrakt - leil. 107 A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616152?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aden Hussein Heile | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 20358/2020 | Eiendom Svar på søknad om skoleskyss - Theo Brenne Engberg http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612838?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Carina Brenne Engberg | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17044/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612572?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikolai Hassel | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16778/2020 | HR-enheten Melding om vedtak for ferdigmelding - Meieriv http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618927?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERG MASKIN AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 23133/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Lornts Lutdal Opheim http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612517?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maren Lutdal | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16723/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612568?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Kristin Jørgensen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16774/2020 | HR-enheten Melding om vedtak for utvidet arbeidsperiode - Kjøpmannsg 22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618925?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØDR HALLE AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 23131/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Leon Wikstrøm Nygård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612509?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Wikstrøm | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16715/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612567?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Karlsen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16773/2020 | HR-enheten Utvidet arbeidsperiode - Kjøpmannsg 22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618786?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØDR HALLE AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 22992/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Leon Hoven Bjerkli http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612497?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrin Hoven Bjerkli | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16703/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612566?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Reitan Lystad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16772/2020 | HR-enheten Samlede journalposter (Ref=wk4r4k, SakId=327034) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619897?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2020 | RegistryNumber: 24103/2020 | Boligtjenesten Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618645?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØDR HALLE AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22851/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Celia Gresseth http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612493?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Gresseth | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16699/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612564?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camille Sayous | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16770/2020 | HR-enheten Søknad om gravetillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618615?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØDR HALLE AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22821/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Andreas Opheim Hammer http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612491?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Opheim | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16697/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612563?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Wulvik | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16769/2020 | HR-enheten Svar på søknad om skoleskyss - Olivia Buland http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612489?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Buland | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16695/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612562?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth F. Jakobsen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16768/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Statusendring http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618454?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22660/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Iver Klefsås http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612486?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Olsen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16692/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612559?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raymond Borgen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16765/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Statusendring http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618453?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22659/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Tobias Nicolai Timannsvik http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612485?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger-Lise Almåsbak Timannsvik | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16691/2020 | Skjelstadmark skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612558?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Bosnes-Askim | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16764/2020 | HR-enheten Godkjent ferdigmelding http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618448?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22654/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612557?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nicole Burger | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16763/2020 | HR-enheten Godkjent ferdigmelding http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618446?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22652/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Henrik Helmersen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612422?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Helene Helmersen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 16628/2020 | Lånke skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612551?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Hilde Jenssen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16757/2020 | HR-enheten Godkjent ferdigmelding http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618445?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: R3 ENTREPRENØR AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22651/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612544?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Iren Reigstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16750/2020 | HR-enheten Ferdigmelding gravesøknad - Meieriv http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618333?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG MASKIN AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 22539/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612538?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Alsgård Bekkevold | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16744/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Avslått søknad - Skjelstadmarkvegen 43 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617466?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: E-NOR INSTALLASJON AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 21672/2020 | Kommunalteknikk Svar på søknad om skoleskyss - Linus Berdahl http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/611764?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Berdahl | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 15970/2020 | Lånke skole Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612537?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Tangstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16743/2020 | HR-enheten Søknad om gravetillatelse - Skjelstadmarkvegen 43 - 25.05.20 - 05.06.20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617156?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: E-NOR INSTALLASJON AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 21362/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612534?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Johan Eriksson | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16740/2020 | HR-enheten Ferdigmelding arbeidstillatelse - Kjøpmannsgata 22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617102?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: R3 ENTREPRENØR AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 21308/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612520?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oxana Rohloff | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16726/2020 | HR-enheten Ferdigmelding arbeidstillatelse - Iversengården http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616988?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 21194/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612472?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Lønvik | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16678/2020 | HR-enheten Etterspør dokumentasjon http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625366?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Hofstad | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 29572/2020 | Næring Melding om vedtak - Stokkanv 57 - Ny vannkum og vannledning http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616987?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 21193/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612470?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anja Ofstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16676/2020 | HR-enheten Etterspør dokumentasjon http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625365?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adrian Gresseth Hammer | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 29571/2020 | Næring Ferdigmelding arbeidstillatelse - Parkveien http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616983?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 21189/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612469?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Emstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16675/2020 | HR-enheten Etterspør dokumentasjon http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625362?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peder Kristian Buan | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 29568/2020 | Næring Søknad om gravetillatelse - Stokkanv 57 - Ny vannkum og vannledning http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616981?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tverås Maskin & Transport AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 21187/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612465?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Preben Andersen Aronsen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16671/2020 | HR-enheten Melding om vedtak - Statusendring - Støttemur Kirkevegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616974?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 21180/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612464?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elias Stenersen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16670/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986715517, 5035-271/ 5 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622624?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26830/2020 | Næring Melding om vedtak - Statusendring - Ole Vigs gate http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616970?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 21176/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612457?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Andrea Djupvik | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16663/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995147157, 5035-308/ 5 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622623?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26829/2020 | Næring Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619215?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dominika Jamrozy | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 23421/2020 | HR-enheten Melding om vedtak for ferdigmelding - Heising med mobilkran fra Ole Vigs gate http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616874?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 21080/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612450?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Trengereid Gjerde | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16656/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987614706, 5035-77/ 4 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622622?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26828/2020 | Næring Melding om vedtak - Støttemur ved K 12 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616873?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 21079/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612438?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maja Forseth Stokland | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16644/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979356951, 5035-274/ 1 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622621?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26827/2020 | Næring Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616604?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20810/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612420?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Lerfald Nilssen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16626/2020 | HR-enheten Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/627323?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peder Olav Leikvoll | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 31528/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987626992, 5035-333/ 43 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622620?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26826/2020 | Næring Søknad om arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616538?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20744/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612418?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Kanutte Tretteskog | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16624/2020 | HR-enheten Tilbakemelding på Bredbåndsutbygging på Elvran - Egenandel http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626634?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Geving | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 30840/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980974146, 5035-270/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622619?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26825/2020 | Næring Melding om vedtak - Kulvert Melmyrv http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616443?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 20649/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612389?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Stavrum Melum | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16595/2020 | HR-enheten Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626585?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Veisetaune | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 30791/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969363593, 5035-209/ 5 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622618?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26824/2020 | Næring Søknad om arbeidstillatelse - Kulvert Melmyrv http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616435?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 20641/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612388?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Rørdal Holm | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16594/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969256428, 5035-240/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622617?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26823/2020 | Næring Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/620869?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Gjølme | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 25075/2020 | Næring Ferdigmelding arbeidstillatelse - Støttemur ved K 12 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616402?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 20608/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612386?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Live Holø | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16592/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 893511172, 5035-333/ 12 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622616?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26822/2020 | Næring Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619471?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Leikvoll | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 23677/2020 | Næring Melding om vedtak - Leting fiber og fiberrør http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616304?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: OKKENHAUG ENTREPRENØR AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 20510/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612385?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin K. Andersen | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16591/2020 | HR-enheten Påminnelse om kontroll - Produksjonstilskudd i jordbruket http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/620810?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: HÅVARD SKOTNES | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 25016/2020 | Næring Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616782?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Balstad | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 20988/2020 | Næring Ferdigmelding arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616188?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 20394/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612384?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Telvik | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16590/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914555507, 5035-49/ 2 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617249?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 21455/2020 | Næring Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616733?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Dagny Wesche Kvål | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 20939/2020 | Næring Melding om vedtak - Statusendring - Kjøpmannsg 22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616177?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT FÄLTGEOTEKNIK AB | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 20383/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612382?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaia Bergerud Rismyhr | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16588/2020 | HR-enheten Erklæring om egenandel ved bredbåndstilknytning i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616724?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Selnes | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 20930/2020 | Næring Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616019?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADRIAN GRESSETH HAMMER | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20225/2020 | Næring Søknad om arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616175?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: OKKENHAUG ENTREPRENØR AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 20381/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612380?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lidia Dorota Pasula | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16586/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616017?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEITLANDET TROND OLAV BEITLAND | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20223/2020 | Næring Erklæring om egenandel ved bredbåndstilknytning på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616506?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Garberg | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20712/2020 | Næring Godkjent søknad - omlegging høyspentkabler Forsøksgård http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616079?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 20285/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612379?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Elin Bårdsgård Hårstad | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16585/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616013?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: HÅVARD SKOTNES | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20219/2020 | Næring Oversendelse av signert intensjonsavtale http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616305?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 20511/2020 | Næring Søknad om gravetillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616063?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 20269/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612375?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Caroline Jakobsen | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16581/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616011?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOSTEIN OPHEIM | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20217/2020 | Næring Melding om vedtak - Godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616060?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOBB BYGGDRIFT AS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 20266/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615559?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Ulrik Heiersted | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 19765/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612373?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wanja Løvø | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16579/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616008?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: SUNDAL NILS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20214/2020 | Næring Melding om vedtak - Godkjent ferdigmelding - Kjøpmannsgata 20 - 26 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616059?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT FÄLTGEOTEKNIK AB | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 20265/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615547?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Larsen | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 19753/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612372?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamilla Disendorf | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16578/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626888?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 31094/2020 | Fosslia omsorgssenter Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615967?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUND BÅRD | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20173/2020 | Næring Søknad om arbeidstillatelse - vindusvask i Parkvegen 08.05.20 - 11.05.20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616047?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOBB BYGGDRIFT AS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 20253/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614942?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Elverum | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 19148/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612371?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Helga Bondahl | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16577/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615942?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIAN HOFSTAD | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20148/2020 | Næring Søknad om gravetillatelse - Ole Vigs gate 29 - 39 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615806?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 20012/2020 | Kommunalteknikk Tilbakemelding på Bredbåndsutbygging på Elvran - Egenandel http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614849?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorulf Asbjørn Elverum | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 19055/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612370?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Torve | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16576/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Stig Røkke Myran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626869?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Røkke Myran | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 31075/2020 | Fosslia omsorgssenter Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615940?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNSTEIN FLÅUM | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20146/2020 | Næring Ferdigmelding arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615714?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT FÄLTGEOTEKNIK AB | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 19920/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614844?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mit Tuiphimai | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 19050/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612369?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Kjøsnes Sundset | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16575/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615939?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLAF SKJERVOLD | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20145/2020 | Næring Godkjent søknad om gravetillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615689?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 19895/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614772?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Rønning | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 18978/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612368?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frida Balstad | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16574/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Mona Raaen Welvang http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626855?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Raaen Welvang | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 31061/2020 | Fosslia omsorgssenter Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615938?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN ARNE FREDRIKSEN | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20144/2020 | Næring Melding om vedtak - Heising med mobilkran fra Ole Vigs gate http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615615?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 19821/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614771?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georg Rønning | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 18977/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612367?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Kristin Ahlin | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16573/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615937?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODD ROAR OPHEIM | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20143/2020 | Næring Melding om vedtak - Påkobling SP til eks Stjørdal VA-nett http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615610?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 19816/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614689?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kari Tørum Sætre | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 18895/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612366?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Marie Solheim | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16572/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615936?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: GUNNAR GRESSETH | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20142/2020 | Næring Søknad om gravetillatelse - Tverås Maskin og Transport AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615507?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 19713/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614540?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagrun Johanne Ekker | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 18746/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612365?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Tangstad | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16571/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615934?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BUAN PEDER | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20140/2020 | Næring Søknad om arbeidstillatelse - MT-Byggteknikk AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615506?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 19712/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614392?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Mari Elverum | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 18598/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612363?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Kjøsnes | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16569/2020 | HR-enheten Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615931?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: RITA STEINVIK FLØAN | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20137/2020 | Næring Melding om vedtak - Hotellgata 10 - 17 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615434?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØDR HALLE AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 19640/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel for bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614336?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Cecilie Steig | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 18542/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612362?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karina Louise Tugwell Aasen | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16568/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Lasse Juliussen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626741?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Juliussen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 30947/2020 | Fosslia omsorgssenter Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Melding om kontroll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615927?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD SØRNES | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20133/2020 | Næring Søknad om gravetillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615320?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØDR HALLE AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 19526/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel for bredbåndsutbygging på Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614335?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Suren Eggan | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 18541/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612358?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christin Aas | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16564/2020 | HR-enheten Mangelfull søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615100?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØDR HALLE AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 19306/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614093?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Arnfinn Welve | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 18299/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918351752 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612752?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16958/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612357?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julija Eline Nilssen | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16563/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Olaug Svingen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626146?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaug Svingen | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 30352/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619841?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: mohamed karim | Journaldato: 30.05.2020 | RegistryNumber: 24047/2020 | Forebyggende virksomhet Melding om vedtak - Vinnav Telenor http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615054?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 19260/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614015?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paal Skjei | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 18221/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 913166671 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612713?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16919/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612354?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Kvamme Nygaard | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16560/2020 | HR-enheten Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/619822?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Hoff | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 24028/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad om gravetillatelse - Vinnav Telenor http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615033?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 19239/2020 | Kommunalteknikk Egenerklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613965?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frøydis de Damas | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 18171/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969154463 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612652?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16858/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612353?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Ulvin Skogset | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16559/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/626127?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 30333/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618953?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Rømmen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 23159/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad om gravetillatelse - Kjøpmannsg 22 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615024?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØDR HALLE AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 19230/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613721?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Arve Klausen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17927/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 819702012 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612651?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16857/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612350?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Dahling | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16556/2020 | HR-enheten Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617983?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Halvorsen | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 22189/2020 | Forebyggende virksomhet Arbeidsvarslingsplan - Fv 705 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614943?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 19149/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613707?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Helge Elverum | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17913/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982169240 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612807?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17013/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612348?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Sørheim | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16554/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625916?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 30122/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/617680?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Skogan Schønberg | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 21886/2020 | Forebyggende virksomhet Melding om endring av saksstatus http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614728?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 18934/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613691?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Håkon Klevan Sætnan | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17897/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969256428 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612806?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17012/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612346?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Rennan | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16552/2020 | HR-enheten Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/616570?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Venæs Viken | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 20776/2020 | Forebyggende virksomhet Melding om vedtak for ferdigmelding - Støping Nordre gate http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614528?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 18734/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612865?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Strøm Kleven | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17071/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920909264 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612805?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17011/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612344?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Moen | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16550/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625908?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 30114/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615831?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Bredesen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 20037/2020 | Forebyggende virksomhet Melding om vedtak for utvidet arbeidsperiode - Kunstgressbane Stokkanvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614497?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 18703/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971174080 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612804?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17010/2020 | Næring Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612843?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Annar Hoås | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17049/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612343?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Castexs | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16549/2020 | HR-enheten Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615382?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Råde | Journaldato: 01.05.2020 | RegistryNumber: 19588/2020 | Forebyggende virksomhet Melding om vedtak - Montering av strøm til skilt - Parkvegen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614454?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 18660/2020 | Kommunalteknikk Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbyggning i Elvran http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612837?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Jan Øfsti | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17043/2020 | Næring Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985278407 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612803?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17009/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612340?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Larsen | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16546/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Hans Olav Vold http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625613?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Olav Vold | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 29819/2020 | Fosslia omsorgssenter Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615108?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Stordalsvold | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 19314/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad om arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614372?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 18578/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982169240 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612802?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17008/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612339?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Krishna Bahadur Shrestha | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16545/2020 | HR-enheten Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614978?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Skjelstad | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 19184/2020 | Forebyggende virksomhet Ferdigmelding arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614370?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MT-BYGGTEKNIKK AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 18576/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997717139 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612801?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17007/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612337?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Tandberg | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16543/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625599?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 29805/2020 | Fosslia omsorgssenter Underskrevet husleiekontrakt - leil 106 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625529?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Enid Beathe Skjønberg | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 29735/2020 | Eiendom Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614657?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maiken Stinussen | Journaldato: 25.04.2020 | RegistryNumber: 18863/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad om utvidet arbeidsperiode http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614369?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 18575/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 973059408 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612800?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17006/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612336?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lea Rakstang | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16542/2020 | HR-enheten Underskrevet husleiekontrakt leil 104 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624312?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Nordset Hilmo | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 28518/2020 | Eiendom Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614593?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Karlsen | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 18799/2020 | Forebyggende virksomhet Svar på søknad om skoleskyss 2020/21 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/607183?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Kristin Hoel | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 11389/2020 | Forradal skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996473619 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612799?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17005/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612335?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Høiås | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16541/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625580?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 29786/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Underskrevet husleiekontrakt - Leilighet 204 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623280?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Marie Sørmo | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 27486/2020 | Eiendom Melding om vedtak - utvidet arbeidsperiode - Iversengården http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/614001?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 18207/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613142?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Olsen | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 17348/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974216353 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612798?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17004/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612334?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Haugteig | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16540/2020 | HR-enheten Underskrevet husleiekontrakt leil 205 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/622726?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agnes Johanne Dahle | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 26932/2020 | Eiendom Utvidet arbeidsperiode - 22.04.20 - 23.04.20 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613962?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: MASKINUTLEIE STJØRDAL AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 18168/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612933?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude sundbø | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17139/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979356951 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612797?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17003/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612322?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katja Merakerli | Journaldato: 13.04.2020 | RegistryNumber: 16528/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625576?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 29782/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Underskrevet husleiekontrakt - leilighet 104 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/615067?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Nordset Hilmo | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 19273/2020 | Eiendom Søknad om gravetillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613194?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG MASKIN AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 17400/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612911?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fatima Abu Zir | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17117/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920691609 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612796?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17002/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612321?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Østerås | Journaldato: 12.04.2020 | RegistryNumber: 16527/2020 | HR-enheten Underskrevet husleiekontrakt - Leil 105A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/621856?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergitte Aadal | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 26062/2020 | Eiendom Melding om godkjent søknad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613190?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINVIK BYGG AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 17396/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918319662 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612795?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17001/2020 | Næring Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612571?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sahra Abubakar | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16777/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612317?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Biqian Landsem Røstad | Journaldato: 12.04.2020 | RegistryNumber: 16523/2020 | HR-enheten Underskrevet husleiekontrakt - Selbuv 60 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612142?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Inger Børstad | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 16348/2020 | Eiendom Oppdragsavtale støttekontakt - Sofie Lorås http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625211?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Lorås | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 29417/2020 | Fosslia omsorgssenter Underskrevet husleiekontrakt - Leilighetnr. 214 B http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618612?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nelly Sørhald | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22818/2020 | Eiendom Søknad om arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613123?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINVIK BYGG AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 17329/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969437058 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612794?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17000/2020 | Næring Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612560?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Larisa Luneva | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 16766/2020 | Forebyggende virksomhet Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612316?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Dahle | Journaldato: 12.04.2020 | RegistryNumber: 16522/2020 | HR-enheten Underskrevet husleiekontrakt - Leilighetnr. 221 B http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618606?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Krislok | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22812/2020 | Eiendom Svar på søknad om skoleskyss http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/606708?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Iren Lund Kaspersen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 10914/2020 | Forradal skole Godkjent søknad om gravetillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613014?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 17220/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993803790 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612793?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16999/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612315?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Rydjord | Journaldato: 12.04.2020 | RegistryNumber: 16521/2020 | HR-enheten Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612244?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marina Myhr-Hansen | Journaldato: 09.04.2020 | RegistryNumber: 16450/2020 | Forebyggende virksomhet Oppdragsavtale treningskontakt - Tora Johanne Stenseth http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625195?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tora Johanne Stenseth | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 29401/2020 | Fosslia omsorgssenter Underskrevet husleiekontrakt - Leilighetnr. 221 E http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618603?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Irmelin Hofstad | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22809/2020 | Eiendom Godkjent søknad om utvidet arbeidstillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/613011?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 17217/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979546823 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612792?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16998/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612313?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pia Kiiskinen | Journaldato: 12.04.2020 | RegistryNumber: 16519/2020 | HR-enheten Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612225?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malene Johnsen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 16431/2020 | Forebyggende virksomhet Underskrevet husleiekontrakt - Leilighetnr. 217 E http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618599?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Christian Schrøder | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22805/2020 | Eiendom Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974488949 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612791?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16997/2020 | Næring Søknad om gravetillatelse http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612940?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17146/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612308?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mimmi Vassbotn | Journaldato: 12.04.2020 | RegistryNumber: 16514/2020 | HR-enheten Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612223?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom stefan Kristoffersen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 16429/2020 | Forebyggende virksomhet Oppdragsavtale støttekontakt - Kristin Camille Johansen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625185?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Camille Johansen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 29391/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Underskrevet husleiekontrakt - Hegra bosenter - Leilighetnr. 105 A http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/618598?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergitte Aadal | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 22804/2020 | Eiendom Søknad om utvidet arbeidsperiode - stenging av Nordre gate http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612936?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17142/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976705424 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612790?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16996/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612305?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tony Marås Back | Journaldato: 12.04.2020 | RegistryNumber: 16511/2020 | HR-enheten Melding om vedtak for utvidet arbeidsperiode - Støttemur ved K 12 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612931?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17137/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920206905 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612789?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16995/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612304?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Tanberg Finne | Journaldato: 12.04.2020 | RegistryNumber: 16510/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - May Nesgård Bergersen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/625173?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Nesgård Bergersen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 29379/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Melding om vedtak for ferdigmelding http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612926?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 17132/2020 | Kommunalteknikk Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992117419 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612788?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16994/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612296?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Støyva | Journaldato: 11.04.2020 | RegistryNumber: 16502/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969363593 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612787?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16993/2020 | Næring Søknad om utvidet arbeidsperiode - Støttemur ved K 12 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612885?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 17091/2020 | Kommunalteknikk Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612295?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Sølberg | Journaldato: 11.04.2020 | RegistryNumber: 16501/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624756?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 28962/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984682336 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612786?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16992/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612293?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Johannes Tokerud | Journaldato: 11.04.2020 | RegistryNumber: 16499/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912903788 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612785?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16991/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612290?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Brox Aune | Journaldato: 11.04.2020 | RegistryNumber: 16496/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Line Sundsby Hovdal http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624458?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Sundsby Hovdal | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 28664/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969640341 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612784?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16990/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612280?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Upe-Våge | Journaldato: 10.04.2020 | RegistryNumber: 16486/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984140231 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612783?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16989/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612279?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Pedersen | Journaldato: 10.04.2020 | RegistryNumber: 16485/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Dina Eriksen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/624456?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dina Eriksen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 28662/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987626992 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612782?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16988/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612276?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Selnæs Stene | Journaldato: 10.04.2020 | RegistryNumber: 16482/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986478310 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612781?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16987/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612274?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Klev Ladstein | Journaldato: 10.04.2020 | RegistryNumber: 16480/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Linn Hatlevoll http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623853?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Therese Hatlevoll | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 28059/2020 | Fosslia omsorgssenter Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989923404 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612780?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16986/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612273?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Fuglem | Journaldato: 10.04.2020 | RegistryNumber: 16479/2020 | HR-enheten Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 878664752 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612779?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16985/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612271?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Gullvåg Aasgaard | Journaldato: 10.04.2020 | RegistryNumber: 16477/2020 | HR-enheten Oppdragsavtale støttekontakt - Bodil Marie Rokstad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/623849?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodil Marie Rokstad | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 28055/2020 | Hjemmetjenesten, Psykisk helse og rus Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971386444 http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612778?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 16984/2020 | Næring Søknad og CV - Undervisningsstillinger - st. ref. (4215913176) http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/Details/612269?sourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: André Nordli Nordholm | Journaldato: 10.04.2020 | RegistryNumber: 16475/2020 | HR-enheten