Postliste RSS fra einnsyn.stjordal.kommune.no. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.stjordal.kommune.no Filtrering: Tittel: 94/283 - Kvartshøgda 4a - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg Avs/Mot: Stjørdal Rør AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609318?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal Rør AS | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13524/2020 | Avdeling: Kommunalteknikk | Tittel: 157/10 - Dyvasvegen 155a - Søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg Avs/Mot: WINGES SERVICE AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609534?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: WINGES SERVICE AS | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13740/2020 | Avdeling: Kommunalteknikk | Tittel: Oversendelse av søknad om dispensasjon fra søknadsfrist - Produksjonstilskudd 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/608579?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 12785/2020 | Avdeling: Næring | Tittel: 330/4 Manglende eiendomsgrenser i matrikkelen Avs/Mot: ISS FACILITY SERVICES AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609493?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ISS FACILITY SERVICES AS | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13699/2020 | Avdeling: Enhet arealforvaltning | Tittel: 275/6 Manglende eiendomsgrenser i matrikkelen Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/608548?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 12754/2020 | Avdeling: Enhet arealforvaltning | Tittel: Søknad om skoleskyss - Helmine-Lineah Neshagen Haakonsen Avs/Mot: Linda-Marie Neshagen Haakonsen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609252?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda-Marie Neshagen Haakonsen | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13458/2020 | Avdeling: Skatval skole | Tittel: Svar på søknad om skoleskyss - Emmelin Ingeborg Myhr Olsen Avs/Mot: Torunn Elena Myhr Olsen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/608543?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torunn Elena Myhr Olsen | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 12749/2020 | Avdeling: Lånke skole | Tittel: Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran Avs/Mot: STJØRDAL MURERSERVICE AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609428?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: STJØRDAL MURERSERVICE AS | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13634/2020 | Avdeling: Næring | Tittel: Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) Avs/Mot: Julie Maalø http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609540?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Maalø | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13746/2020 | Avdeling: Forebyggende virksomhet | Tittel: Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) Avs/Mot: sasha hansen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609536?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: sasha hansen | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13742/2020 | Avdeling: Forebyggende virksomhet | Tittel: Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) Avs/Mot: Petter Mollerup http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609326?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Mollerup | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13532/2020 | Avdeling: Forebyggende virksomhet | Tittel: Søknad og CV - HELSEPERSONELL - DIN KOMPETANSE ER VIKTIG FOR OSS! - st. ref. (4210493247) Avs/Mot: Salome Bremset http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609315?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salome Bremset | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13521/2020 | Avdeling: Forebyggende virksomhet | Tittel: Godkjent søknad - Hotellgata Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609496?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRATÅS MASKIN AS | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13702/2020 | Avdeling: Kommunalteknikk | Tittel: Ferdigmelding arbeidstillatelse - Arbeid med spotbelysning av skilt på vegg, Gjensidigebygget Avs/Mot: BRAVIDA NORGE AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609487?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRAVIDA NORGE AS | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13693/2020 | Avdeling: Kommunalteknikk | Tittel: Ferdigmelding arbeidstillatelse Avs/Mot: VEIDEKKE ENTREPRENØR AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609463?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEIDEKKE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13669/2020 | Avdeling: Kommunalteknikk | Tittel: Underretning til klager Avs/Mot: Trøndelag politidistrikt http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609371?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag politidistrikt | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13577/2020 | Avdeling: Rådmannens ressursteam | Tittel: Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4180740760) Avs/Mot: Mari Helene Brusletten http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609512?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Helene Brusletten | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13718/2020 | Avdeling: HR-enheten | Tittel: Tilbakemelding på Valg av meddommer og forslag på skjønnsmenn for valgperioden 01.01.2021-31.12.2024 Avs/Mot: Kjell Jarl Andre Almestad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609529?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Jarl Andre Almestad | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13735/2020 | Avdeling: Rådmannens ressursteam | Tittel: Tilbakemelding på Valg av meddommer og forslag på skjønnsmenn for valgperioden 01.01.2021-31.12.2024 Avs/Mot: Turid Gundersen-Sundøy http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609464?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Gundersen-Sundøy | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13670/2020 | Avdeling: Rådmannens ressursteam | Tittel: Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4180743867) Avs/Mot: Ingvild Sandbakk Skjulstad http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609409?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Sandbakk Skjulstad | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13615/2020 | Avdeling: HR-enheten | Tittel: Tilbakemelding på Valg av meddommer og forslag på skjønnsmenn for valgperioden 01.01.2021-31.12.2024 Avs/Mot: Thomas Fossen http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609364?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Fossen | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13570/2020 | Avdeling: Rådmannens ressursteam | Tittel: Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4180743564) Avs/Mot: Joanna Maria Anker-Røssing http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609325?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joanna Maria Anker-Røssing | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13531/2020 | Avdeling: HR-enheten | Tittel: Søknad om ny daglig leder - Vandelsforespørsel Avs/Mot: Trøndelag politidistrikt http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609366?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag politidistrikt | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13572/2020 | Avdeling: Rådmannens ressursteam | Tittel: Utlevering av matrikkelopplysninger - 101/201 Avs/Mot: Vegard Sætnan http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609473?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Sætnan | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13679/2020 | Avdeling: Enhet Kommunikasjon | Tittel: Utlevering av matrikkelopplysninger - 166/211 Avs/Mot: Lena Hermstad og Håvard Sand http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609469?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Hermstad og Håvard Sand | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13675/2020 | Avdeling: Enhet Kommunikasjon | Tittel: Rundskriv om forskrift om karantene ved ankomst til Norge Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609491?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13697/2020 | Avdeling: VR Samfunnsmedisinsk enhet | Tittel: Svar på anmodning om innsyn i elevmappe - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/608627?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 12833/2020 | Avdeling: Dokumentasjonssenteret | Tittel: Kjøpmannsgata 22 Søknad om igangsettingstillatelse 105/34 Avs/Mot: ARC Arkitekter AS http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609528?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC Arkitekter AS | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13734/2020 | Avdeling: Enhet arealforvaltning | Tittel: Melding om tiltak på eiendommen 99/971 Avs/Mot: Thomas Meldal http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609361?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Meldal | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13567/2020 | Avdeling: Eiendom | Tittel: Søknad om IG for resterende arbeider Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. http://einnsyn.stjordal.kommune.no:80/eInnsyn-STJ/RegistryEntry/DocumentDetails/609451?SourceDatabase=EPHORTESTJ Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORE TAGSETH - SIVILARKITEKT, BOLIG OG BYGG. | Journaldato: 25.03.2020 | Journalnr: 13657/2020 | Avdeling: Enhet arealforvaltning |