eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 12 19 20131219 19.12.2013 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1102013 PS 110/2013 Økonomiplan 2014 - 2017 og Budsjett 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112013 PS 111/2013 MIC-samarbeid 2014-2016 med Panajachel kommune, Guatemala Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122013 PS 112/2013 Trygghetsalarmordningen - betalingssats mobilalarm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1132013 PS 113/2013 Folkevalgtes arbeidsvilkår og Reglement for folkevalgte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142013 PS 114/2013 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan for 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152013 PS 115/2013 Nye befolkningsprognoser 2013 - 2040, grunnlag for framtidige skole og barnehagebehov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162013 PS 116/2013 Medbroen barnehage - utvidelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1172013 PS 117/2013 422985 - Ny Sandskogan barnehage, kostnadsestimering endret prosjekt. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1182013 PS 118/2013 Lønnspolitisk plan for Stjørdal Kommune - Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1192013 PS 119/2013 Avskriving - misligholdte krav 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1202013 PS 120/2013 Vergemålsreformen - godtgjørelse for arbeid med overføring til Fylkesmannsembetet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1212013 PS 121/2013 Ungdomsrådet - valg 2014 - 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1222013 PS 122/2013 Kommuneplanens arealdel 2013 - 2022. Planforslag etter 2. gangs høring. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1232013 PS 123/2013 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1242013 PS 124/2013 Målsetninger for programperioden - Boligsosialt utviklingsprogram 2013 - 2016. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1252013 PS 125/2013 Bruk av disposisjonsfond ungdomsflyktninger 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1262013 PS 126/2013 Planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1272013 PS 127/2013 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO212013 FO 21/2013 Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 19.12.13 - Aktivitetsplikt - eller arbeids- og språkpraksis Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1282013 PS 128/2013 Godkjenning av protokollen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ