eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 09 12 20130912 12.09.2013 13:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS672013 PS 67/2013 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS682013 PS 68/2013 1- Byggehøyder i Sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS692013 PS 69/2013 Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS702013 PS 70/2013 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - forslag selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS712013 PS 71/2013 Valg av representant til plankomite for kirke i kulturhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS722013 PS 72/2013 Valg av representant til prosjektstyre for ny pilegrimsled Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS732013 PS 73/2013 Boligsosialt arbeid - Samarbeidsavtale med Husbanken Region Midt Norge for perioden 2013 - 2016. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS742013 PS 74/2013 Gang- og sykkelveg med bru FV34 og Sutterø - Avtale med Stjørdal fjernvarme AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS752013 PS 75/2013 Moderasjonsordning i Stjørdal kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS762013 PS 76/2013 Varsel om igangsetting av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram, Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS772013 PS 77/2013 Fjellstyrene - Regnskap 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS782013 PS 78/2013 Fjellstyrene - Regnskap 2012 - Vigden og Elgvadfoss Fjellstyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS792013 PS 79/2013 Fjellstyrene i Stjørdal, Møtegodtgjøring og søknad om tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS802013 PS 80/2013 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ