eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 08 22 20130822 22.08.2013 13:00 Rådhuset F-salen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS122013 RS 12/2013 Krav om lovlighetskontroll av Stjørdal kommunestyres fastsettelse av vedtekter for ungdomsrådet - Lovlighetsklagen avvises Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS972013 PS 97/2013 Utleie av tomt til Statoil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS982013 PS 98/2013 Varsel om igangsetting av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram, Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS992013 PS 99/2013 Malvik kommune - Detaljregulering for Sveberg handels- og næringspark - uttalelse. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1002013 PS 100/2013 Boligsosialt arbeid - Samarbeidsavtale med Husbanken Region Midt Norge for perioden 2013 - 2016. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1012013 PS 101/2013 Fjellstyrene i Stjørdal, Møtegodtgjøring og søknad om tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1022013 PS 102/2013 Fjellstyrene - Regnskap 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1032013 PS 103/2013 Vannverk - omprioritering av investeringsmidler 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042013 PS 104/2013 Frivillighetssentralen Stjørdal AL - søknad om støtte til arrangementet Jul i Lokstallen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052013 PS 105/2013 83/71 Havneg 22 - Glava - Utbyggingsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062013 PS 106/2013 Hegratunet - søknad om årlig driftstilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072013 PS 107/2013 435971 - Moksnes - Auka - gang- og sykkelveg - Valg av entreprenør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082013 PS 108/2013 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ