eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 08 21 20130821 21.08.2013 13:00 Rådhuset F-salen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS72013 RS 7/2013 Behandling av klage på avslag om fradeling av eiendom - Stjørdal kommunes vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS1132013 PS 113/2013 Røkke østre - 59/6 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142013 PS 114/2013 Prestmovegen 7 - 108/39 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152013 PS 115/2013 Hemre østre - 226/1 og 226/1/ - deling og dispenasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162013 PS 116/2013 102/786 Organistv.1A -Klage på vedtak om avslag i sak 879/12 på søknad om ny boenhet i eksisterende bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1172013 PS 117/2013 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak om å tillate bakkeparkering på eiendommen ved oppføring av tomannsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1182013 PS 118/2013 Varsel om igangsetting av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram, Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1192013 PS 119/2013 4 - 048. Forra bru E14 - detaljregulering. Stjørdal kommunes uttalelse ved Vegkontoret`s offentlige høring av planforslaget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1202013 PS 120/2013 Klefsåsvollen østre - 253/5/1 - fradeling av festetomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1212013 PS 121/2013 Moaneset søndre - 135/2 - søknad om deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1222013 PS 122/2013 Malvik kommune - Detaljregulering for Sveberg handels- og næringspark - uttalelse. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1232013 PS 123/2013 1-107 I Reguleringsplan for Dregsethv. 8/10 - Klage på vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1242013 PS 124/2013 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ