eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 26 20130626 26.06.2013 13:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS962013 PS 96/2013 102/2 og 102/130 Remyrvegen 44 Forespørsel om regulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS972013 PS 97/2013 1- Byggehøyder i Sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS982013 PS 98/2013 Hemre østre - 226/1 og 226/1/ - deling og dispenasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS992013 PS 99/2013 Hammer vestre - 119/1 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1002013 PS 100/2013 77/38 Gosen - nybygg anneks / uthus på hytteeiendom på Skjervold på Skatval - dispensasjon fra byggeforbud langs sjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1012013 PS 101/2013 70/2 - Fiskvik, 7510 Skatval - dispensasjon fra byggeforbudet i i 100-metersbeltet langs sjø og innenforLNF-området i kommuneplanens arealdelfor oppføring av naust og båtopptrekk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1022013 PS 102/2013 Prestmovegen 7 - 108/39 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1032013 PS 103/2013 Bergli -124/4 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042013 PS 104/2013 Røkke østre - 59/6 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052013 PS 105/2013 70/22 og 70/27 - Fjæra - gjenoppbygging av sikringstiltak mot sjøen på fritidseiendom - dispensasjon fra byggeforbud langs sjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062013 PS 106/2013 82/142 - Sutterøygata 1, 7502 Stjørdal - klage over avslag på søknad om fritak for tilknytningsplikt til fjernvarme, utv.sak 84/13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072013 PS 107/2013 Storsvea - 61/4 - klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082013 PS 108/2013 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak om å tillate bakkeparkering på eiendommen ved oppføring av tomannsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092013 PS 109/2013 102/786 Organistv.1A -Klage på vedtak om avslag i sak879/12 på søknad om ny boenhet i eksisterende bolig. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1102013 PS 110/2013 Alstadhaugen - 54/5 - bruksendring av våningshus til undervisningsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112013 PS 111/2013 3-032 Arnstadåsen boligfelt - Byggetrinn 4 - Reguleringsplan. 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122013 PS 112/2013 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ