eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 20 20130620 20.06.2013 13:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS42013 RS 4/2013 Protokoll fra Politisk Nemnd Barnevern den 11.06.2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS52013 RS 5/2013 Protokoll fra Politisk Nemnd Legevakt 11.06.2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS62013 RS 6/2013 Protokoll fra Politisk Nemnd Helsetjeneste 11.06.2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS452013 PS 45/2013 Saldering budsjett 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS462013 PS 46/2013 Økonomirapportering 1. tertial 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS472013 PS 47/2013 Stjørdal kulturutvikling AS - håndtering av Offentleglova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS482013 PS 48/2013 Planstrategi og planprogram 2013 - 2015, endelig behandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492013 PS 49/2013 Avløp - prioritering av investeringsmidler 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS502013 PS 50/2013 Vannverk - prioritering av investeringsmidler 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS512013 PS 51/2013 Kommunal veg - prioritering av investeringsmidler 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS522013 PS 52/2013 Økt bemanning avdeling veg - økning av budsjettramme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS532013 PS 53/2013 Heving av ekspropriasjonssak - Sandskogan barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS542013 PS 54/2013 Valg av tomt for en ny barneskole i Hegra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS552013 PS 55/2013 Oppstart av arbeidet med landbruksplan for Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562013 PS 56/2013 Kulturskoletimen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572013 PS 57/2013 Blues in Hell - partnerskapsavtale 2013-2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS582013 PS 58/2013 Rapport etter ungdomskonferansen i Stjørdal 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592013 PS 59/2013 Melding om "Nytt 132 kV regionalnett Sutterø - Frosta - Skogn". Uttalelse. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS602013 PS 60/2013 Selbuskogen AS - Kommunal garanti på lån til utvikling av Selbuskogen skisenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612013 PS 61/2013 Selbuskogen skisenter AS - Forskuttering av investeringstilskudd utbygging Rulleksiløype og snøproduksjonsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS622013 PS 62/2013 Utleie av grunn til parkering for Tangen Næringsbygg AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632013 PS 63/2013 Søknad om fritak fra verv som folkevalgt - Johan Arnt Elverum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642013 PS 64/2013 Valg av medlem til formannskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS652013 PS 65/2013 Valg av ordfører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO162013 FO 16/2013 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 20.06.2013 - Hvordan skal byen Stjørdal utvikles inn mot 2030? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO172013 FO 17/2013 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 20.06.2013 - Steinbrudd i øvre Hegra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO182013 FO 18/2013 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 20.06.2013 - Fylkesvegplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO192013 FO 19/2013 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.06.13 - Fosslibekken barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS662013 PS 66/2013 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ