eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 05 20130605 05.06.2013 13:00 Rådhuset F-salen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS762013 PS 76/2013 312/6 - Østås øvre - fradeling av tre boligtomter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS772013 PS 77/2013 1-233 Prestmoen festivalområde - reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS782013 PS 78/2013 99/78 - Thyholtvegen 30, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttelsesgrad i formingsbestemmelser for BF2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS792013 PS 79/2013 1- Byggehøyder i Sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS802013 PS 80/2013 Valg av tomt for en ny barneskole i Hegra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS812013 PS 81/2013 Bergly 156/7 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS822013 PS 82/2013 102/2 og 102/130 Remyrvegen 44 Forespørsel om regulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS832013 PS 83/2013 101/159 og 102/1008 - Husbyåsen barnehage1. gangsbehandling av reguleringssplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS842013 PS 84/2013 84/142 - Sutterøygata 1, 7502 Stjørdal - dispensasjon fra tilknytningplikt til fjernvarme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS852013 PS 85/2013 1- Husbyhagen - parkering - mindre vesentlig endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS862013 PS 86/2013 Langfredagsneset 336/1 og 3 - fradeling av fallrettigheter i Sagelva Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS872013 PS 87/2013 Håkkåsbakken 162/296 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS882013 PS 88/2013 Fløan mellem - 56/1 - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS892013 PS 89/2013 204/4 - Ytteråsen østre - fradeling av tilleggstomt til 204/52 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS902013 PS 90/2013 70/25 - Ursanden, 7510 Skatval - oppføring av anneks på fritidseiendom - dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og i LNF-områder i kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS912013 PS 91/2013 47/3 Krokvik, Langstein -dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området i kommuneplanens arealdel og 100-metersbeltet langs sjø for oppføring av naust. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS922013 PS 92/2013 333/16- Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for å anlegge sti rundt del av Brattbekktjern. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS932013 PS 93/2013 82/1 - Storvikavegen, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplan for del av Sutterøen, plan-id 1-224 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS942013 PS 94/2013 107/30 - Innherredsvegen 67, 7503 Stjørdal - dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 for oppføring av garasje i nabogrense Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS952013 PS 95/2013 Godkjenning av protokollen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ