eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 10 18 20121018 18.10.2012 13:00 Rådhuset Møterom F-sal Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1312012 PS 131/2012 Parkering Stjørdal sentrum - ny parkeringsordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1322012 PS 132/2012 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 / anmodning for 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1332012 PS 133/2012 Valg av forliksråd for perioden 2013-2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1342012 PS 134/2012 Tertialrapport nr.2 2012. Kommunaltekniske anlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1352012 PS 135/2012 Invitasjon til å delta i felles nasjonaparkstyre for Skarvan - Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - oppnevning av representanter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1362012 PS 136/2012 Sandskogan barnehage midlertidige lokaler - valg av leverandør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1372012 PS 137/2012 Totalentreprise Sandskogan barnehage - avlysing av anbudskonkurranse og endring av entrepriseform Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1382012 PS 138/2012 Interkommunalt samarbeid - øyeblikkelig hjelp senger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1392012 PS 139/2012 Hegraseminaret - årlig tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1402012 PS 140/2012 TV-aksjonen 2012 - Amnesty International - Søknad om bidrag. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1412012 PS 141/2012 Kulturhus - orientering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ