eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Kultur og Levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 03 13 20120313 13.03.2012 13:00 DMS Stjørdal 3 etg Møterom Utvalg Kultur og Levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS42012 RS 4/2012 Prosjektet Kirkens hus - forslag om opprettelse av styringsgruppe - underskrevet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS182012 PS 18/2012 Søknad om tilskudd til familiebarnehagedrift, Lasseliten familiebarnehage avd .Regnbuen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS192012 PS 19/2012 Værnesregionen legevakt - samarbeidsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS202012 PS 20/2012 Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011 - 2015. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS212012 PS 21/2012 Revidering av retningslinjer for kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS222012 PS 22/2012 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS232012 PS 23/2012 Eldrerådet - Årsmelding 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS242012 PS 24/2012 Tertialrapport 3 - Byggeprosjekter 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS252012 PS 25/2012 Ærsrapport - salgs- og skjenkekontroller i 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS262012 PS 26/2012 Delegeringsreglementet - endringer som følge av ny komitéstruktur mm. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272012 PS 27/2012 Prioritering av oppgaver 2012 - 2015 - I henhold til politiske vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282012 PS 28/2012 Saksframlegg ny stedfortreder for skjenkebevillingen - Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTESTJ
0 PS292012 PS 29/2012 Saksfremlegg søknad om ny styrer for salgsbevillingen Kiwi Holmen Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTESTJ