eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 05 31 20120531 31.05.2012 13:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482012 PS 48/2012 Stjørdal kommunes regnskap 2011 - revisjonsberetning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492012 PS 49/2012 Skatteregnskapet 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS502012 PS 50/2012 Årsberetning 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS512012 PS 51/2012 Værnesregionens eKommuneStrategi 2012 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS522012 PS 52/2012 Valg av barnerepresentant 2011 - 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS532012 PS 53/2012 Generalforsamlinger - kommunal representant 2012 - 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS542012 PS 54/2012 Seniorpolitiske tiltak - evaluering og ny ordning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS552012 PS 55/2012 Bosetting av flyktninger 2012 - 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562012 PS 56/2012 Bosetting av enslige midreårige (EM) flyktinger i 2012, videreføring av bosetningsarbeidet etter prosjektslutt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572012 PS 57/2012 Kommunal Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012-2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS582012 PS 58/2012 Skatval og Hegra legekontor, organiering og drift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592012 PS 59/2012 Blues in Hell - Kommunal garanti 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS602012 PS 60/2012 Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2010 og 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612012 PS 61/2012 Jernbaneverkets prosjekt vedrørende framtidig stasjonsstruktur langs jernbanenettet. Uttalelse. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS622012 PS 62/2012 2.gangsbehandling av reguleringsplan 1-231 for Kv 24 gang- og sykkelveg Moksnes - Auka Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632012 PS 63/2012 Kjøp av forsvarseiendommen VEGSLETTA (Øyanmoen) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642012 PS 64/2012 Leie av lokaler Kjøpmannsgt 13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS652012 PS 65/2012 Inn på tunet - status i arbeidet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS662012 PS 66/2012 Papirløse politiske møter i Stjørdal kommune - retningslinjer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS672012 PS 67/2012 Thyholtveien 14 - Omsorgsboliger - valg av entreprenør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO202012 FO 20/2012 Interpellasjon til kommunestyret den 31.05.12 - Vedr situasjonen i årets jordbruksforhandlinger og muligheter for opprettholdelse av landbrukets posisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO212012 FO 21/2012 Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte 03.05.12 - Ser ordføreren mulighet for å snarest legge fram sak som forserer etablering av nytt næringsareal på Ystines Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO222012 FO 22/2012 Spørsmål til ordfører i kommunestyret den 31.05.2012 - friluftskart Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO232012 FO 23/2012 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 31.05.2012 - Kjør for livet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO242012 FO 24/2012 2 spørsmål til ordføreren i kommunestyretmøte 31.05.12 vedr. Vegvesenets tiltak på fv 23 Store Draveng-Draveng - nødvendige trafikk- og sikkerhetsbehov og Kv 07 Reppe-Sandgrind - ubedring av siste del kan gjøres samtidig som vedtatte prosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ