eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 03 29 20120329 29.03.2012 13:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS262012 PS 26/2012 Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011 - 2015. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272012 PS 27/2012 Delegeringsreglementet - endringer som følge av ny komitéstruktur mm. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282012 PS 28/2012 Prioritering av oppgaver 2012 - 2015 - I henhold til politiske vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS292012 PS 29/2012 Utbygging av Sandskogan barnehage - ekspropriasjon av Gymnasgata 5 - klage på ekspropriasjonsvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS302012 PS 30/2012 Søknad om tilskudd til familiebarnehagedrift, Lasseliten familiebarnehage avd .Regnbuen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS312012 PS 31/2012 Gevingåsen næringspark - TAXI 1 - frafalt tomtetildeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS322012 PS 32/2012 Eldrerådet - Årsmelding 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS332012 PS 33/2012 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS342012 PS 34/2012 Kontrollkomiteens årsrapport 2011 - Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS352012 PS 35/2012 Hegra Sparebasnk, Forstanderskapet, kommunevalgte medlemmer 2012 - 2015, suppleringsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS362012 PS 36/2012 Oppnevning til representantskapet i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS372012 PS 37/2012 Valg av fjellstyrer i Stjørdal, klager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS382012 PS 38/2012 Værnesregionen legevakt - samarbeidsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS392012 PS 39/2012 2.gangsbehandling av reguleringsplan 3-036 Steinvik lager- friluftsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS402012 PS 40/2012 Stjørdal Fjernvarme AS - Bevilgning av egenkapitalinnskudd for Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO72012 FO 7/2012 Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyremøtet 01.03.2012 - Kjøp av konsulenttjenester m.m Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO82012 FO 8/2012 Interpellasjon til kommunestyremøte 29.03.2012 - Regulering av skøytebane ved Stokkan u/Travbaneområdet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO92012 FO 9/2012 Interpellasjon til Kommunestyret 29.03.12 - Oppnevning av egen samferdselskomite i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO102012 FO 10/2012 Interpellasjon - Kommunestyremøte 29.03.2012 - Stjørdal sentrum - Boligbygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO112012 FO 11/2012 Interpellasjon til kommunestyret 29.03.2012 - Vil ordføreren ta de nødvendige tiltak for å få fremmet en sak om høyere byggehøyde i Stjørdal sentrum? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO122012 FO 12/2012 Spørsmål til ordføreren - Kommunestyret 29.03.2012 - Bosenter - Økende behov for bosenterplasser i årene fremover Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO132012 FO 13/2012 Spørsmål til ordføreren - kommunestyret 29.03.2012 - Stjørdal som messe og arrangør by Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ