eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 12 15 20111215 15.12.2011 09:00 Rådhuet Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1042011 PS 104/2011 Søknad om tilskudd til familiebarnehage i Gressethgrenda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052011 PS 105/2011 Kunstgressbanen - utleiesatser 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062011 PS 106/2011 Renovasjonsavgift 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072011 PS 107/2011 Kommunale idrettsanlegg - Utleiesatser 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082011 PS 108/2011 Matrikkulering, Byggesaksbehandling og regulering - Gebyr 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092011 PS 109/2011 Stjørdal kulturskole - foreldrebetaling for 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1102011 PS 110/2011 Betalingssatser - skolefritidsordningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112011 PS 111/2011 Etat omsorg - betalingssatser 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122011 PS 112/2011 Videreføring av interkommunal legevaktsordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1132011 PS 113/2011 Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/Hegra barneskole - Utredning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142011 PS 114/2011 422989 Hegra ungdomsskole, tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152011 PS 115/2011 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Uttalelse. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162011 PS 116/2011 Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1172011 PS 117/2011 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1182011 PS 118/2011 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1192011 PS 119/2011 STJØRDAL OVERFORMYNDERI - VALG Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1202011 PS 120/2011 Kommunale nemnder og råd 2011 - 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1212011 PS 121/2011 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1222011 PS 122/2011 Kommunal Helseklagenemnd - medlemmer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ