eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 06 16 20110616 16.06.2011 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482011 PS 48/2011 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010-2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492011 PS 49/2011 Politisk organisering i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS502011 PS 50/2011 Ivaretakelse av funksjonen som Varslingssekretariat i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS512011 PS 51/2011 Sykkelby Stjørdal - handlingsplan 2011-2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS522011 PS 52/2011 Partnerskap og samarbeid med Panajachel kommune, Guatemala Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS532011 PS 53/2011 Fibergruppa i Skjelstadmark ungdomslag - Tilskudd til bredbåndsutbygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS542011 PS 54/2011 Tilskudd til bredbåndsutbygging på nordre del av Skatval og Aglo videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS552011 PS 55/2011 2. gangsbehandling av reguleringsplan1-228 Ringveg nord parsell C Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562011 PS 56/2011 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572011 PS 57/2011 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS582011 PS 58/2011 4- 233/1 - Kyllan Nedre - privat regulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592011 PS 59/2011 Økonomirapportering pr 1. tertial 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS602011 PS 60/2011 Budsjettsaldering 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612011 PS 61/2011 Plan for svangerskapsomsorg i Stjørdal kommune 2011 - 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS622011 PS 62/2011 Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011- kapitalutgifter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632011 PS 63/2011 Ny Sandskogan barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642011 PS 64/2011 Nybrott IL - Godkjenning av festeavtale for leie av grunn til kunsgressbane - Haraldreiena skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS652011 PS 65/2011 Stjørdals Blink Fotball Kunstgress - Kommunal garanti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS662011 PS 66/2011 Trøndelag Bomvegselskap AS - salg av aksjer. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS672011 PS 67/2011 Ny vegforbindelse E14 - Kirkevegen (fv32) - finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO112011 FO 11/2011 Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 - Landbruket i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO122011 FO 12/2011 Spørsmål til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 - Eldre arbeidskraft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO132011 FO 13/2011 Spørsmål til ordføreren - Kommunestyret 26.05.2011 - Forholdene ved det offentlige toalettet i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO142011 FO 14/2011 Interpellasjon til ordføreren - kommunestyremøte 16.06.2011 - Boligbygging i grendesentra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ