eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 03 24 20110324 24.03.2011 13:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82011 PS 8/2011 Kontrollkomiteens årsrapport 2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS92011 PS 9/2011 Stjørdal kulturutvikling - revisors innsynsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS102011 PS 10/2011 Eldrerådet - Årsmelding 2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS112011 PS 11/2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS122011 PS 12/2011 Årsrapport Ungdomsrådet 2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS132011 PS 13/2011 Anja Øfsti Uglem, søknad om fritak fra politiske verv, suppleringsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS142011 PS 14/2011 Blues in Hell 2011 - Tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS152011 PS 15/2011 Budstikka Media BA, søknad om kommunal lånegaranti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS162011 PS 16/2011 Boligbygging, folketallsframskriviing - konsekvenser for skolekapasitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS172011 PS 17/2011 Hegra ungdomsskole/Hegra barneskole - Utredning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS182011 PS 18/2011 Ny barnehage på Medbroen gård. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS192011 PS 19/2011 Retningslinjer for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS202011 PS 20/2011 Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS212011 PS 21/2011 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS222011 PS 22/2011 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS232011 PS 23/2011 Valg av leverandør - Serviceavtale og internkontroll, elektrotekniske anlegg - rammeavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS242011 PS 24/2011 Nytt Lånke bosenter - fastsettelse av husleie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS252011 PS 25/2011 Kirkens hus - lokaler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS262011 PS 26/2011 Naboer AB, 2012 - 2015, ny avtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272011 PS 27/2011 Trondheimsregionen, endring av vedtektene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282011 PS 28/2011 Politisk styringsstruktur i Værnesregionen - diskusjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO52011 FO 5/2011 Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 24.03.2011 - Stjørdal i vekst vil øke presset mot randsonene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ