eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2010 12 16 20101216 16.12.2010 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS992010 PS 99/2010 Byggesaksbehandling og regulering - Gebyr 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1002010 PS 100/2010 Årsavgift vann og avløp 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1012010 PS 101/2010 Brann- og feiervessenet - diverse tjenester - priser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1022010 PS 102/2010 Feieavgift 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1032010 PS 103/2010 Renovasjonsavgift 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042010 PS 104/2010 Etat omsorg - betalingssatser 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052010 PS 105/2010 Kommunale idrettsanlegg - Utleiesatser 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062010 PS 106/2010 Kunstgressbanen - Betalingssatser 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072010 PS 107/2010 Stjørdal kulturskole - foreldrebetaling for 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082010 PS 108/2010 Betalingssatser - skolefritidsordningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092010 PS 109/2010 Sysselsetting av mennesker med redusert funksjonsevne. Opprettelse av fond, retningslinjer for bruk av økonomiske midler. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1102010 PS 110/2010 Avskriving - misligholdte krav 2010 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112010 PS 111/2010 Formannskapets disposisjonspost - tilføring av midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122010 PS 112/2010 Økonomiplan 2011 - 2014 og budsjett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1132010 PS 113/2010 Kommunal gjenkjøpsrett gnr. 107 bnr. 377 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142010 PS 114/2010 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152010 PS 115/2010 Interkommunalt samarbeid om Distriktsmedisinsk senter i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162010 PS 116/2010 IA - handlingsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1172010 PS 117/2010 Selbuskogen skisenter - søknad om å bli interkommunalt idrettsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO172010 FO 17/2010 Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret den 16.12.2010 - Redningsutstyr til brannkorpset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ