eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 20 20210120 20.01.2021 12:00 Fjernmøte Del 1 Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12021 RS 1/2021 Klagebehandling - avslått søknad om dispensasjon fra kommuneplan - deling av eiendom - 283/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS12021 PS 1/2021 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - Stjørdal Hang- og Terkkhundklubb Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS22021 PS 2/2021 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - Stjørdal Trekkhundklubb Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS32021 PS 3/2021 Søknad om motorferdsel i utmark - Rune Aadal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS42021 PS 4/2021 2. gangs behandling detaljregulering 2-069 GSV - Elvran - Elvarli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS52021 PS 5/2021 152/4 Sorte vestre ytre - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS62021 PS 6/2021 248/2 Almoen østre - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS72021 PS 7/2021 100/50 , 100/124 - Asplia 10 - utbygging av bestående bolig og garasje med boenhet - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS82021 PS 8/2021 200/10 Kleivtrøen - endring av konsesjonsvilkår Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS92021 PS 9/2021 1-282 Fortau Kirkevegen - Lillemoen 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS102021 PS 10/2021 105/221 - Værnesg 9, 7503 Stjørdal - Dispensasjon fra regulert formål for oppføring av gatekjøkken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS112021 PS 11/2021 2-066 Gang- og sykkelveg langs fv 705 Bjørgmyra-Frigården2.gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS122021 PS 12/2021 Skoler, idrettsanlegg og grøntstruktur i Stjørdal sentrum - Sandskogan - planprogram med arealdisposisjonsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS132021 PS 13/2021 Planprogram kommunedelplan naturmangfold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS142021 PS 14/2021 Statusrapport - kommunal planstrategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS152021 PS 15/2021 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Retningslinjer og prioriteringer for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS162021 PS 16/2021 Forslag til revidert delegeringsreglement 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS172021 PS 17/2021 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ