eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Kultur og Levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 19 20210119 19.01.2021 12:00 Fjernmøte Utvalg Kultur og Levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12021 RS 1/2021 Nord-Trøndelag Krisesenter - Protokoll fra representantskapsmøte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS22021 RS 2/2021 Oppsummering av Fylkesmannens kartlegging av krisesentertilbudet i fylket. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS12021 PS 1/2021 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS22021 PS 2/2021 Skoler, idrettsanlegg og grøntstruktur i Stjørdal sentrum - Sandskogan - planprogram med arealdisposisjonsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS32021 PS 3/2021 Planprogram kommunedelplan naturmangfold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS42021 PS 4/2021 Statusrapport - kommunal planstrategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS52021 PS 5/2021 Nye retningslinjer for kommunale priser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS62021 PS 6/2021 Forslag til revidert delegeringsreglement 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS72021 PS 7/2021 Endelig drifts- og investeringsrammer for budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS82021 PS 8/2021 Salgsbevilling - Stolt Bryggeri AS - salgsbevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS92021 PS 9/2021 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ