eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 26 20201126 26.11.2020 17:00 Fjernmøte Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS182020 RS 18/2020 20200911 - Møteprotokoll - Kontrollutvalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS992020 PS 99/2020 Delegering av fullmakt til kommunedirektør om å gjennomføre en omorganisering i kommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1002020 PS 100/2020 Planforespørsel - regulering av sentrumsområde S6 på Hell - avklaring av premisser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1012020 PS 101/2020 Planforespørsel - Stormyra Lauvåsen gnr/bnr 179/1 m.fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1022020 PS 102/2020 Planforespørsel - Massedeponi gnr/bnr 179/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1032020 PS 103/2020 Planforespørsel - Regulering av masseuttak i Langsteindalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042020 PS 104/2020 4-056 - Mobakkan boligfelt - Reguleringsplan til 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052020 PS 105/2020 1-251 Stjørdal sentrum - 2. gangsbehandling mindre endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062020 PS 106/2020 Kommunevedtak for sikringsanlegg mot kvikkleireskred i sone 662 Trælstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072020 PS 107/2020 Klage på ekspropriasjonsvedtak - gnr. 105, bnr. 6 i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082020 PS 108/2020 Søknad om kommunal garanti - Bjørkbakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092020 PS 109/2020 Konsek Trøndelag IKS, endring av selskapsavtale. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1102020 PS 110/2020 Trondheim Havn, utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn og etablering av eiendomsselskap. Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre kanalhavn, Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112020 PS 111/2020 Endring av selskapsavtale Innherred renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122020 PS 112/2020 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politisk råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1132020 PS 113/2020 Kvalitetsmelding for barnehage 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142020 PS 114/2020 Politisk møteplan - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152020 PS 115/2020 Etablering av Værnesregionen brann og redningstjeneste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO342020 FO 34/2020 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.11.2020 - Trafikktiltak og ballbinge ved Skatval skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO352020 FO 35/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.11.2020 - Nei til handel med varer og tjenester fra okkuperte land Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162020 PS 116/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ