eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 18 20201118 18.11.2020 12:00 Fjernmøte Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS252020 RS 25/2020 Vannområdeutvalget for Stjørdalsvassdraget - Møteprotokoll 21.10.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS262020 RS 26/2020 Klage på avslag om søknad om konsesjon for erverv av eiendom - klagen tas ikke til følge og kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS272020 RS 27/2020 Oversendelse av vedtak i klagesak vedr fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS282020 RS 28/2020 Massedeponi i Trondheimsområdet - oppdatering regional utredning 2020 - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS1882020 PS 188/2020 113/46 - Beistadgrenda - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tomannsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1892020 PS 189/2020 4-056 - Mobakkan boligfelt - Reguleringsplan til 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1902020 PS 190/2020 45/23 - utslippstillatelse for sanitært avløpsvann for eneboliger på eiendommene 45/23, 45/49 og 45/41 samt for 5 boligtomter som er godkjent for fradeling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1912020 PS 191/2020 1-251 Stjørdal sentrum - 2. gangsbehandling mindre endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1922020 PS 192/2020 297/9 Forseth og 297/14 Granlund - deling - klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1932020 PS 193/2020 119/12 Puttebjørg - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1942020 PS 194/2020 Stans forbud i Stokkanvegen ved Rema 1000 - Unntatt for varelevering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1952020 PS 195/2020 Planforespørsel - Regulering av masseuttak i Langsteindalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1962020 PS 196/2020 Planforespørsel - regulering av sentrumsområde S6 på Hell - avklaring av premisser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1972020 PS 197/2020 Politisk møteplan - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1982020 PS 198/2020 Boligsosial handlingsplan 2020 -2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1992020 PS 199/2020 Økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2002020 PS 200/2020 Miljøprisen 2020 - Kåring av vinner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2012020 PS 201/2020 Prinsippsak vedrørende kommunal grunn og regulerte felles arealer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2022020 PS 202/2020 158/1 Lånke lille - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2032020 PS 203/2020 108/178 - Underhaugv 12 - dispensasjon fra reguleringsplan for Prestmoen II, best. 1.1.6 tillatt grad av utnyttelse for å kunne oppføre tilbygg til enebolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2042020 PS 204/2020 Planforespørsel - Stormyra Lauvåsen gnr/bnr 179/1 m.fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2052020 PS 205/2020 Planforespørsel - Massedeponi gnr/bnr 179/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2062020 PS 206/2020 Etablering av Værnesregionen brann og redningstjeneste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2072020 PS 207/2020 Opprettelse og delegering til arbeidsutvalg trafikksikkerhet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS2082020 PS 208/2020 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ