eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 19 20201119 19.11.2020 12:00 Fjernmøte Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1142020 PS 114/2020 Prinsippsak vedrørende kommunal grunn og regulerte felles arealer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152020 PS 115/2020 Klage på ekspropriasjonsvedtak - gnr. 105, bnr. 6 i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162020 PS 116/2020 Kommunevedtak for sikringsanlegg mot kvikkleireskred i sone 662 Trælstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1172020 PS 117/2020 Trondheim Havn, utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn og etablering av eiendomsselskap. Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre kanalhavn, Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1182020 PS 118/2020 Søknad om kommunal garanti - Bjørkbakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1192020 PS 119/2020 Konsek Trøndelag IKS, endring av selskapsavtale. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1202020 PS 120/2020 Endring av selskapsavtale Innherred renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1212020 PS 121/2020 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politisk råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1222020 PS 122/2020 Politisk møteplan - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1232020 PS 123/2020 Boligsosial handlingsplan 2020 -2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1242020 PS 124/2020 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ