eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 03 20200903 03.09.2020 12:00 Rådhuset K-salen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12020 RS 1/2020 Tilleggsavtale til byvekstavtalen med Trondheimsområdet - tilslutning fra Regjeringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS22020 RS 2/2020 Oppfølging av bompengeavtalen fra 2019 - videreutviklet nullvekstmål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS32020 RS 3/2020 Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS762020 PS 76/2020 Hegra ungdomsskole - rehabilitering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS772020 PS 77/2020 Retningslinjer for behandling av skjenke og salgsbevillingssaker 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS782020 PS 78/2020 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven §1-6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS792020 PS 79/2020 Lillemoen omsorgsboliger - godkjenning av forprosjekt og gjennomføringsmodell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS802020 PS 80/2020 Stjørdal Helsehus - Bemanningsplan og driftsbudsjett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS812020 PS 81/2020 Status klima- og miljøplanlegging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS822020 PS 82/2020 Miljøpakkens handlingsprogram 2021-2024 - forhandlingsfullmakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS832020 PS 83/2020 Høring - Innføring av avgift for nullutslippsbiler i Miljøpakkens bompunkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS842020 PS 84/2020 Ungdomsrådet 2020/ 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS852020 PS 85/2020 Vedtekter Stjørdal ungdomsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS862020 PS 86/2020 Søknad om fritak fra verv som folkevalgt - Leif Eggen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS872020 PS 87/2020 Nyvalg på medlemmer til utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS882020 PS 88/2020 Valg av representant til Konfliktrådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS892020 PS 89/2020 Kommunal vigsel - Endring i tilbudet for kommunal vigsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS902020 PS 90/2020 Forespørsel om bidrag til årets TV-Aksjon 2020 NRK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS912020 PS 91/2020 Kommuneplanens arealdel - fastsetting av planprogram med innspillveileder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS922020 PS 92/2020 Opprettelse av nytt kommunalt næringsfond - covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS932020 PS 93/2020 NMK Hell motorsport - Kausjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS942020 PS 94/2020 Praktisering av fjernmøter i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS952020 PS 95/2020 Søknad om utvidelse av lånegaranti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS962020 PS 96/2020 Godkjenning av møteprotokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ