eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 18 20200618 18.06.2020 09:00 Kimen Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS472020 PS 47/2020 Oppnevning av meddommere for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS482020 PS 48/2020 Handlingsplan for heltidskultur i Stjørdal kommune 2020-2023 versjon 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492020 PS 49/2020 Etikkråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS502020 PS 50/2020 Søknad om ekspropriasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS512020 PS 51/2020 Lillemoen omsorgsboliger - godkjenning av forprosjekt og gjennomføringsmodell Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS522020 PS 52/2020 1-281 Kvartalet Kjøpmannsgata - Parkvegen - Hotellgata - 2.gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS532020 PS 53/2020 Øverlands Minde - tilleggsbevilgning til rehabilitering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS542020 PS 54/2020 Salg av tomt, Sone: AK1, Tangen Næringsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS552020 PS 55/2020 Miljøpakkens handlingsprogram 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562020 PS 56/2020 Bruk av NTE-midler 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572020 PS 57/2020 1.tertial 2020. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS582020 PS 58/2020 Saldering driftsbudsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592020 PS 59/2020 Strategidebatt for økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS602020 PS 60/2020 Nyvalg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO162020 FO 16/2020 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.20 - Fremtiden for lokalbussen Pendel`n Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO172020 FO 17/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 18.06.20 - Offensiv for lokalt næringsliv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612020 PS 61/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ