eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 28 20200528 28.05.2020 17:00 Kimen Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS42020 RS 4/2020 Særutskrift Korona - elevavgift kulturskolen og inntektstap kulturproduksjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS52020 RS 5/2020 Vedtak i klagesak - ekspropriasjon av vegrett og rett til utvidelse av veg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS62020 RS 6/2020 Særutskrift Kommuneplanens arealdel - varsel om oppstart og høring av planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS72020 RS 7/2020 Særutskrift Søknad om offentlige bredbåndsmidler - Prioritering av områder Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS82020 RS 8/2020 Særutskrift Intensjonsavtale mellom Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune om utbygging av mobildekning i Vassbygda Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS92020 RS 9/2020 Særutskrift Bompengeforlik for Trondheimsområdet - tilleggsavtale til Byvekstavtalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS102020 RS 10/2020 Særutskrift Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032, utlegging til offentlig ettersyn. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS112020 RS 11/2020 Særutskrift Ansvarlig festkultur i Værnesergionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS362020 PS 36/2020 3-052 Jernbanekulvert Langstein - 2.gangsbehandling av detaljreguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS372020 PS 37/2020 2-068 Tønsåsen næringsområde - 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS382020 PS 38/2020 1-283 Fortau Husbyfaret - Evja - 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS392020 PS 39/2020 2-072 E6 Helltunnelen - Hellstranda 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS402020 PS 40/2020 Planforespørsel - regulering av Stjørdal Havn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS412020 PS 41/2020 Årsoppgjør 2019 - årsregnskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS422020 PS 42/2020 Årsrapport 2019 inklusive årsmeldinger fra etater og enheter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS432020 PS 43/2020 Tilsetting av kommunedirektør 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO112020 FO 11/2020 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 28.05.20 - Insektvennlig kantslått Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO122020 FO 12/2020 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 28.05.20 - Gang- og sykkelveger langs Selbuvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO132020 FO 13/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 28.05.20 - Tirsdagsklubben, vedteltet og midler fra fylkeskommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO142020 FO 14/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 28.05.20 - Arbeidslivskriminalitet i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO152020 FO 15/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 28.05.20 - Leca-dammen/Folvikbukta - Kyststi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS462020 PS 46/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ