eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 27 20200227 27.02.2020 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102020 PS 10/2020 Øyvegen 12 - Reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS112020 PS 11/2020 Forskuttering av iPad til elever født i 2011 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS122020 PS 12/2020 Felles mat- og opplevelsesprosjekt for Frosta, Meråker og Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS132020 PS 13/2020 Status for arbeidet med heltidskultur i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS142020 PS 14/2020 Livsfaseorientert personalpolitikk Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS152020 PS 15/2020 Folkevalgtes arbeidsvilkår Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS162020 PS 16/2020 Klima- og miljøplan 2021 - 2033 - Prosjektplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS172020 PS 17/2020 Strategiplan 2020 - 2023 Velferdsteknologi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS182020 PS 18/2020 Befolkningsprognose 2019-2040 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS192020 PS 19/2020 Samarbeidsavtale og valg av representant til Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS202020 PS 20/2020 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS212020 PS 21/2020 Nasjonal transportplan 2022-2033 - innspill til høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO42020 FO 4/2020 Interpellasjon til ordføreren - MOT i Stjørdalsskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO52020 FO 5/2020 Interpellasjon til ordføreren - E14 inn på Nasjonal transportplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO62020 FO 6/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.02.20 - Flagging 8. mars Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO72020 FO 7/2020 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret - befolkningsprognose 2019 -2040 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO82020 FO 8/2020 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 27.02.20 - Fylkesmannens tilsynsrapport ved Halsen Sykehjem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS222020 PS 22/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ