eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 30 20200130 30.01.2020 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Oppnevning av kommunal representant til skoleutvalget Ole Vig vgs, Midt Trøndelag regionråd og eiermøtet NTE Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS22020 PS 2/2020 Søknad om kommunal lånegaranti fra Stjørdals-Blink Fotball - Nye Blinkbanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS32020 PS 3/2020 1-279 Evja Nord - 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS42020 PS 4/2020 Endelig drifts- og investeringsrammer for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS52020 PS 5/2020 Arbeidsgiverpolitikk Stjørdal kommune 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS62020 PS 6/2020 Fagfornyelsen og nytt læreplanverk for grunnskolen fra høsten 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS72020 PS 7/2020 Kulturminneplan for Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS82020 PS 8/2020 Saksfremlegg ROS analyse Stjørdal Brann- og Redningstjeneste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO12020 FO 1/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.01.2020 - Tilbud til voksne med funksjonsnedsettelser i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO22020 FO 2/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.01.2020 - Prøveprosjekt med gratis buss for barn og unge i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO32020 FO 3/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.01.2020 - Situasjonen i de private barnehagene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS92020 PS 9/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ