eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 03 20190403 03.04.2019 09:30 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS32019 RS 3/2019 Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag datert 01.03.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS42019 RS 4/2019 Behandling av klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Nedre Stokkanveg 2D - Stjørdal 99/396 - saken returneres ubehandlet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS52019 RS 5/2019 Klagebehandling - Klage på innvilget søknad om oppføring av bod på eiendom 170/30 i Stjørdal kommune - Kommunens vedtak oppheves Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS452019 PS 45/2019 97/225 - Helleberget, 7507 Stjørdal - klage over vedtak som tillater oppføring av ny enebolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS462019 PS 46/2019 101/230 - Remyrv, 7506 Stjørdal - Klage på vedtak om avslag på dispensasjon fra KPA pkt. 2.1.2 vedr. antall boenheter og utforming av bygning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS472019 PS 47/2019 Martin Moes gate 6 , 8, 10 - Igangsetting av reguleringsarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS482019 PS 48/2019 259/2 Hastadklev - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492019 PS 49/2019 102/1232 - Vidablikk - oppføring av bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS502019 PS 50/2019 69/10 Nordli - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS512019 PS 51/2019 Fagnotat 1. Stjørdal kommunes samfunnsdel 2019-2031. Overordnede tema. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS522019 PS 52/2019 Fagnotat 3. Stjørdal kommune, samfunnsdelen 2019-2032. Næring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS532019 PS 53/2019 Høring - delstrategier innen samferdsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS542019 PS 54/2019 Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2019 - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS552019 PS 55/2019 Fastsetting av planprogram for detaljreguleringsplan for E6 Kvithammar - Åsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562019 PS 56/2019 1-251 Stjørdal sentrum - prinsippsak generelle bestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572019 PS 57/2019 106/25 - Sandfærhus 24, 7502 Stjørdal - dispensasjon fra formålet parkeringsplass i reguleringsplan for Sandfærhus for oppføring av hydrogenstasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS582019 PS 58/2019 102/1181 - Hulderv 43 - avslag på søknad om dispensasjon for å kunne oppføre bod over byggegrense mot turveg - klagebehandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592019 PS 59/2019 83/72 - Havnegata 20 A - bruksendring næringsbygg - dispensasjon fra reguleringsplan - klagesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS602019 PS 60/2019 84/144 - Severin Broens g 3 B - avslag på dispensasjon fra kommuneplanens best. 2.1.2, antall boenheter pr daa - klagebehandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612019 PS 61/2019 82/108 og 82/1 - Klage over gebyr for behandling av dispensasjon for grensejustering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS622019 PS 62/2019 4-050 E14 Forra bru - Sona, 2.gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632019 PS 63/2019 Økonomirapportering pr. februar 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642019 PS 64/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ