eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 06 20190306 06.03.2019 13:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342019 PS 34/2019 8/8 Dal - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS352019 PS 35/2019 113/84 - Rebergv 50 - avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens utnyttingsgrad for å kunne oppføres bod, tak over inngangsparti og veranda - klagebehandling. Søknad om dispensasjon for å kunne bygge over byggegrense mot turveg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS362019 PS 36/2019 97/225 - Helleberget, 7507 Stjørdal - klage over vedtak som tillater oppføring av ny enebolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS372019 PS 37/2019 3-032B - Arnstadåsen II - Område 01 - Arnstadåsen - Klage på vedtatt reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS382019 PS 38/2019 101/230 - Remyrv, 7506 Stjørdal - Klage på kommunens avslag på dispensasjon fra KPA pkt. 2.1.2 vedr. antall boenheter og utforming av bygning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS392019 PS 39/2019 1-120C - Husbyåsen - klage på mindre reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS402019 PS 40/2019 Martin Moes gate 6 , 8, 10 - Igangsetting av reguleringsarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS412019 PS 41/2019 4-050 E14 Forra bru - Sona, 2.gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS422019 PS 42/2019 95/1 Hjelseng nordre - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS432019 PS 43/2019 Bosetting av flyktninger i 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS442019 PS 44/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ