eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 19 20191219 19.12.2019 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS892019 PS 89/2019 Oppnevning av representanter til vannområdeutvalget (VOU) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS902019 PS 90/2019 Valg av nytt medlem til Sona og Sonvadfoss Fjellstyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS912019 PS 91/2019 Valg av nytt medlem til eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS922019 PS 92/2019 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS932019 PS 93/2019 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Reeallen - revisors rapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS942019 PS 94/2019 Reglement for papirløse politikere 2019- 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS952019 PS 95/2019 Revidert barnehageplan 2019- 2035 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS962019 PS 96/2019 1-250 - Storvika og omegn 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS972019 PS 97/2019 Rekruttering og ansettelse av kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS982019 PS 98/2019 Bosetting av flyktninger i 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS992019 PS 99/2019 Eierskapsmelding 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1002019 PS 100/2019 Økonomirapportering pr. oktober 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1012019 PS 101/2019 Øverlands Minde - Rehabilitering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1022019 PS 102/2019 Kommunal planstrategi 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1032019 PS 103/2019 Saldering Investeringsbudsjett 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042019 PS 104/2019 Avskriving - Misligholdte krav 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052019 PS 105/2019 Blues in Hell ny partnerskapsavtale 2020 - 23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062019 PS 106/2019 Rullering av tiltaksplan og prioritert liste for spillemiddelsøknader 2019/20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072019 PS 107/2019 Friplasser i Stjørdal kulturskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082019 PS 108/2019 Miljøpakken - årsbudsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092019 PS 109/2019 Innføring av fastlegegaranti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1102019 PS 110/2019 Økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO442019 FO 44/2019 Interpellasjon til ordfører i Kommunestyret 19.12.19 - Etablering av barnas stasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112019 PS 111/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ