eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 21 20191121 21.11.2019 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS92019 RS 9/2019 Innspill til orientering om evalueringsprosessen ved Halsen ungdomsskole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS102019 RS 10/2019 Evaluering av inkluderende og tilpasset opplæring ved Halsen ungdomsskole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS732019 PS 73/2019 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2018-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS742019 PS 74/2019 Boligsosial handlingsplan 2020-2023 - Planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS752019 PS 75/2019 Nye Fosslia - Omgjøring fra omsorgsleiligheter til institusjonsplasser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS762019 PS 76/2019 Søknad om tilskudd til drift av privat barnehage i Flora Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS772019 PS 77/2019 Tilbakemelding ikke iverksatte kommunestyrevedtak for perioden 14.12.2017 - 31.12.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS782019 PS 78/2019 1-250 Storvika og omegn 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS792019 PS 79/2019 2-071 - Lånke - Hjelseth vannbehandlingsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS802019 PS 80/2019 HKH rapport 2019 - En kartlegging av ungdomsmiljøet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS812019 PS 81/2019 Retningslinjer - lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS822019 PS 82/2019 Trælstad - Sikringstiltak mot kvikkleireskred - Ønsket sikringsnivå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS832019 PS 83/2019 2.tertial 2019. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS842019 PS 84/2019 Kommunale nemnder og råd - Valgperioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS852019 PS 85/2019 Politisk møteplan - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS862019 PS 86/2019 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS872019 PS 87/2019 Valg av ordfører - 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS882019 PS 88/2019 Søknad fra Hell RX om støtte til VM rallycross Lånkebanen 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO352019 FO 35/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 – Fartshumper på Hognesaunvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO362019 FO 36/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 – Skøytebane ved Kimen Kulturhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO372019 FO 37/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 - Krav om dokumentasjon på minstelønn i retningslinjene for skjenkebevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO382019 FO 38/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 - Utviklingen ved Stjørdal Museum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO392019 FO 39/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.19 - Fysioterapibehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO402019 FO 40/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 - Spesialundervisning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO412019 FO 41/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.19 - Nye veier - Bruk av landbruksareal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO422019 FO 42/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.11.2019 - Tomter til boliger for folk flest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS892019 PS 89/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ