eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 20 20190620 20.06.2019 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS52019 RS 5/2019 Særutskrift Nord universitet, forslag til ny studiestedstruktur, høringsuttalelse fra Stjørdal kommune. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS62019 RS 6/2019 Særutskrift Stjørdal som studiested, strategi og forslag til videre utvikling og tilrettelegging. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS72019 RS 7/2019 Legater - avvikling 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS82019 RS 8/2019 Avslag på klage - kommunal garanti for selskapet Hell RX AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS412019 PS 41/2019 Revisors rapport vedrørende forvaltningsrevisjon - Teknisk drift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS422019 PS 42/2019 Søknad fra Fides Eiendom AS om kommunal garanti - konvertering fra Fides AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS432019 PS 43/2019 1.tertial 2019. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS442019 PS 44/2019 Saldering drift- og investeringsbudsjett 2019, og bruk av NTE - midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS452019 PS 45/2019 Strategidebatt for økonomiplan 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS462019 PS 46/2019 Signering av Trøndersk Matmanifest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS472019 PS 47/2019 2-065 Fauskåsen hyttegrend - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS482019 PS 48/2019 Saksframlegg for planprogram - 3-048 Øvre Arnstadåsen Boligområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO182019 FO 18/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 23.05.2019 - Flagging på torget i Stjørdal/ på Kimen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO192019 FO 19/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.06.19 - Klimakrise Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO202019 FO 20/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.06.19 - Gjennomgang av vannsituasjonen i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO212019 FO 21/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.06.19 - KS Læringsportal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO222019 FO 22/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Tilrettelagt fiskeplass for handikappede Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO232019 FO 23/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Arbeidsgiverfunksjon i forhold til tillitsvalgte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO242019 FO 24/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Flere korttids- og heldøgnsplasser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO252019 FO 25/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Startlån, ungdom og integrering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO262019 FO 26/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 20.06.19 - Spesialundervisning i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492019 PS 49/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ