eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 23 20190523 23.05.2019 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292019 PS 29/2019 Årsrapport 2018 inklusive årsmeldinger fra etater og enheter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS302019 PS 30/2019 Årsoppgjør 2018 - årsregnskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS312019 PS 31/2019 Kommunal vigsel – Endring i tilbudet for kommunal vigsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS322019 PS 32/2019 1- 278 Detaljregulering av kvartal BS8 - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS332019 PS 33/2019 Fagnotat 7. Trøndelag fylke, regionalt samarbeid. Stjørdal kommune samfunnsdelen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS342019 PS 34/2019 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS352019 PS 35/2019 Tilskudd til bredbåndsutbygging på Elvran Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS362019 PS 36/2019 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS fra 1.1.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS372019 PS 37/2019 Disponering av SIO-midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS382019 PS 38/2019 Kjøp av Frigårdsvegen 95 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS392019 PS 39/2019 Blues in Hell - kommunal garanti 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO112019 FO 11/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 23.05.2019 - Flagging på torget i Stjørdal/ på Kimen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO122019 FO 12/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Tilrettelagt fiskeplass for handikappede Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO132019 FO 13/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Arbeidsgiverfunksjon i forhold til tillitsvalgte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO142019 FO 14/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Stjørdal kommune erklærer klima - og miljøkrise Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO152019 FO 15/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Flere korttids- og heldøgnsplasser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO162019 FO 16/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.2019 - Stjørdal gjør en innsats for insektene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO172019 FO 17/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.05.19 - Startlån, ungdom og integrering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS402019 PS 40/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ