eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 10 20190410 10.04.2019 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS192019 PS 19/2019 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS202019 PS 20/2019 Byvekstavtale mellom Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner, Trøndelag Fylkeskommune og Staten - 2019 - 2029 Godkjenning av avtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS212019 PS 21/2019 Kommunal plan for habilitering og rehabilitering 2019 - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS222019 PS 22/2019 4-050 E14 Forra bru - Sona, 2.gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS232019 PS 23/2019 Martin Moes gate 6 , 8, 10 - Igangsetting av reguleringsarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS242019 PS 24/2019 Eldrerådet - Årsmelding 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS252019 PS 25/2019 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS262019 PS 26/2019 Fagnotat 1. Stjørdal kommunes samfunnsdel 2019-2031. Overordnede tema. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272019 PS 27/2019 Fagnotat 3. Stjørdal kommune, samfunnsdelen 2019-2032. Næring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO62019 FO 6/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Solceller Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO72019 FO 7/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Etablering av utstyrssentral Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO82019 FO 8/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.19 - Dyrevelferdsinstruks for Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO92019 FO 9/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Å bygge lag rundt barn som strever Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO102019 FO 10/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.04.2019 - Sommeråpne idrettshaller Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282019 PS 28/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ