eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 14 20190214 14.02.2019 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12019 RS 1/2019 Vedtak om godkjenning etter friskoleloven - Flora Montessoriskole SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS12019 PS 1/2019 Endelig drifts- og investeringsrammer for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, basert på budsjettvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS22019 PS 2/2019 99/61 - Moheim - salg av deler av eiendommen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS32019 PS 3/2019 Kommunedelplan Langøra med vannmiljø 2018 - 2027. Behandling etter 3. gangs høring. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS42019 PS 4/2019 4-055 - Hegra barneskole - Detaljregulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS52019 PS 5/2019 Styrt avvikling av Husbymarka barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS62019 PS 6/2019 Befolkningsprognose 2018-2040 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS72019 PS 7/2019 Godkjenning av Indre Fosen kommune som deltaker i havneselskapet Trondheim Havn IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS82019 PS 8/2019 Rehabilitering - nytt renseanlegg Stjørdal svømmehall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS92019 PS 9/2019 Søknad om fritak - Ina Altmann-Oettel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS102019 PS 10/2019 Søknad om fritak - Ulf Henrik Stokke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS112019 PS 11/2019 Fastsetting av planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO12019 FO 1/2019 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 14.02.2019 - Utvikling av stasjonsområdet til et kollektivtrafikknutepunkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO22019 FO 2/2019 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 14.02.2019 - Etablering av heltidskultur i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS122019 PS 12/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ