eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 08 29 20180829 29.08.2018 13:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1022018 PS 102/2018 Bosetting av flyktninger i 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1032018 PS 103/2018 Nye retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042018 PS 104/2018 Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen - høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052018 PS 105/2018 1-276 detaljregulering for Breidablikkvegen 1 - Stjørdal helsehusBehandling før høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062018 PS 106/2018 Kommunedelplan Langøra med vannmiljø 2018 - 2027. 3. gangs høring av et planforslag. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072018 PS 107/2018 1-265 Circle-K, 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082018 PS 108/2018 3-047 - Mæhre Husby - Arnstadåsen - Reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092018 PS 109/2018 102/130 - Remyrv 44 - Rammetillatelse for nybygg eneboliger/tomannsboliger i kjede - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1102018 PS 110/2018 140/5 Øfstidal - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112018 PS 111/2018 235/4 Kveldro - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122018 PS 112/2018 69/15 , 69/17 - Fiskvikaunvegen/Bremsetåsen - Dispensasjon fra LNFR-formål i kommuneplanens arealdel for etablering av adkomst/parkering og oppføring av uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1132018 PS 113/2018 99/396 - avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - antall boliger pr. daa og utforming for å kunne oppføre en enebolig og en tomannnsbolig - klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142018 PS 114/2018 68/93 - Damveien 18 - Oppføring av garasje - Klage på gebyr for dispensasjonsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152018 PS 115/2018 1-120C - Husbyåsen - mindre reguleringsendring - klage på vedak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162018 PS 116/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ