eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Kultur og Levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 10 20180410 10.04.2018 13:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg Kultur og Levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS52018 RS 5/2018 Protokoll fra politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen - 14.02.2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS62018 RS 6/2018 Protokoll fra politisk nemd for helse og samfunn - barn og unge Værnesregionen - 14.02.18 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS202018 PS 20/2018 Kommunal planstrategi - rapportering 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS212018 PS 21/2018 Økonomirapportering pr. februar 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS222018 PS 22/2018 Kommunal vigsel - Endring i tilbudet for vigsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS232018 PS 23/2018 Omsorgsboliger Lillemoen - framskyndet utbygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS242018 PS 24/2018 Nye lokaler Stjørdal voksenopplæring - tilleggsbevilgning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS252018 PS 25/2018 Barnevernvakta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS262018 PS 26/2018 Saksframlegg - American Steakhouse Stjørdal AS - Serverings- og skjenkebevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272018 PS 27/2018 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282018 PS 28/2018 Paviljongbygg som tilleggslokaler ved Kvislabakken skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS292018 PS 29/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ