eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 12 20 20181220 20.12.2018 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1102018 PS 110/2018 Budsjett 2019, økonomiplan 2019 - 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112018 PS 111/2018 Økonomirapportering pr. oktober 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122018 PS 112/2018 Avskriving - Misligholdte krav 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1132018 PS 113/2018 Kommunal planstrategi - rapportering desember 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142018 PS 114/2018 Fastsetting av planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152018 PS 115/2018 Bysykler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162018 PS 116/2018 4-054 Hegra Bruk - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1172018 PS 117/2018 Revidering av lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1182018 PS 118/2018 Rullering av tiltaksplan og prioritert liste for spillemiddelsøknader 2018/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1192018 PS 119/2018 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester - videreføring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1202018 PS 120/2018 Overordnet samarbeidsavtale Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1212018 PS 121/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen Barnevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1222018 PS 122/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen DMS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1232018 PS 123/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen Innkjøp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1242018 PS 124/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen IKT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1252018 PS 125/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen Forvaltningskontor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1262018 PS 126/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen Legevakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1272018 PS 127/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen Lønn Regnskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1282018 PS 128/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen PPT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1292018 PS 129/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen NAV Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1302018 PS 130/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen Samfunnsmedisin Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1312018 PS 131/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen Skatteoppkrever Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1322018 PS 132/2018 Vertskommuneavtale Værnesregionen Responssenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO372018 FO 37/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Flystøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO382018 FO 38/2018 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.12.2018 - Værnesregionens fremtid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1332018 PS 133/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ