eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 22 20181122 22.11.2018 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS872018 PS 87/2018 Eierskapsmelding 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS882018 PS 88/2018 2.TERTIAL. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefravær Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS892018 PS 89/2018 Budsjettjusteringer - Investeringsbudsjett 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS902018 PS 90/2018 Handlingsplan for arrangementsbyen Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS912018 PS 91/2018 Markedsføring av Stjørdal i turistøyemed Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS922018 PS 92/2018 Hegra barneskole - godkjenning av skisseprosjekt og kostnadsramme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS932018 PS 93/2018 1-276 Breidablikkvegen 1 - Stjørdal helsehus - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS942018 PS 94/2018 Helsehus i Stjørdal - Godkjenning av skisseprosjekt og kostnadsramme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS952018 PS 95/2018 1-266 Ydstines næringsareal - endring av planområdet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS962018 PS 96/2018 Forebyggende hjemmebesøk for eldre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS972018 PS 97/2018 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Stjørdal 2017-2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS982018 PS 98/2018 Etablering av Responssenter i vertskommunesamarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS992018 PS 99/2018 Framtidens vannforsyning i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1002018 PS 100/2018 Søknad om kommunal garanti til klubbhus for Stjørdal jeger- og fiskerforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1012018 PS 101/2018 Felles rutiner i Trøndelag for betaling av skoleplass for barn i fosterheim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1022018 PS 102/2018 Mindre endring av kommuneplanens arealdel, revisjon av støybestemmelsene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1032018 PS 103/2018 Rekrutteringstiltak til allmennlegetjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042018 PS 104/2018 Gjennnomføring av boligprosjekt på Lillemoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052018 PS 105/2018 Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak fra og med 17.12.2015 - 31.12.2017. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062018 PS 106/2018 Revidering av forskrift om politivedtekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072018 PS 107/2018 Vurdering av stemmekretsinndelingen i kommunen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082018 PS 108/2018 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Politisk møteplan for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO302018 FO 30/2018 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Arbeidsgiverpolitikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO312018 FO 31/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Sosialstønad og barnetrygd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO322018 FO 32/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Flystøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO332018 FO 33/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Friluftsråd i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO342018 FO 34/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.2018 - Evaluering av prosjektet Realeen og demokratiske spilleregler i prosessen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO352018 FO 35/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.18 - Sommer -SFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO362018 FO 36/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.11.18 - utbedringer av kommunestyresalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092018 PS 109/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ