eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 21 20180621 21.06.2018 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS602018 PS 60/2018 Revisors rapport vedørende rådmannens internkontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612018 PS 61/2018 Opprettelse av Fides IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS622018 PS 62/2018 1.tertial 2018. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632018 PS 63/2018 Evaluering av grunnskoleteamet - enhet barn og ungdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642018 PS 64/2018 Frafall av gratis halleie i Stjørdal kommune - Opphør av kommunalt driftstilskudd til Lånkehallen SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS652018 PS 65/2018 83/2 - Tangen Næringsområde - opparbeidelse av parkeringsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS662018 PS 66/2018 1-081B - Stokkanvegen 57 - 2. gangs behandling av detaljert reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS672018 PS 67/2018 Årsregnskap 2017 fra fjellstyrene i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS682018 PS 68/2018 Eldrerådet - Årsmelding 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS692018 PS 69/2018 Strategidebatt for økonomiplan 2019 - 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO222018 FO 22/2018 Interpellasjon til ordfører i kommunestyret 21.06.18 - Stjørdal kommune "gror igjen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO232018 FO 23/2018 Interpellasjon til ordfører i kommunestyret 21.06.18 - Stjørdal kommune - jordmortjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO242018 FO 24/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.06.18 - Gang og sykkelvei fra Nordlandsfeltet til Kvithammerkrysset E6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS702018 PS 70/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ