eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 15 20180215 15.02.2018 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS32018 RS 3/2018 Settefylkesmann - Stjørdal kommune - Kommunal garanti - Agrisjå/Trøndersk Landbruk AS - Frigården som arrangementsområde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS152018 PS 15/2018 Byutredning - Trondheimsregionen. Uttalelse. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS162018 PS 16/2018 Styring og ledelse i Værnesregionen - Arbeidsutvalgets innstilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS172018 PS 17/2018 1-232 Beistadgrenda boliger 113/72, annengangs behandling av reguleringsplanforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS182018 PS 18/2018 1-271 - 2. gangs behandling: Nedre ringbanen - Lillemoen - detaljregulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS192018 PS 19/2018 Selbuskogen skisenter AS - Kommunal garanti på lån til utvikling av Selbuskogen skisenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS202018 PS 20/2018 Tilskudd til kommunal veterinærvaktordning 2018-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS212018 PS 21/2018 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - revidert selskapsavtale og samarbeidsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS222018 PS 22/2018 Endring av selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS pga fylkes- og kommunesammenslåing 1.1.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS232018 PS 23/2018 Revidering av interkommunal avtale om investering i, og drift av større interkommunalt idrettsanlegg - Selbuskogen skisenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS242018 PS 24/2018 Opprettelse av prosjektgruppe og den videre fremdriften av Fides IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS252018 PS 25/2018 Oppnevnelse av vara for barnetalsperson i plansaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS262018 PS 26/2018 Medarbeiderundersøkelsen 2017 - 10-FAKTOR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272018 PS 27/2018 Stortings- og sametingsvalget 2017, evaluering, statistikk mv. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282018 PS 28/2018 Suppleringsvalg - Nytt varamedlem til komite Levekår for resten av valgperioden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS292018 PS 29/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ