eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 27 20170927 27.09.2017 13:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS132017 RS 13/2017 Signert avtale vannområdeforvaltning for Stjørdalsvassdraget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS1412017 PS 141/2017 183/10 og 184/9 - Dybvadsskogen og Dyvashammeren - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1422017 PS 142/2017 56/1 Fløan mellem - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1432017 PS 143/2017 27/1 Vold mellem - deling og dispensasjon - klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1442017 PS 144/2017 124/1 Ven nordre - deling og dispensasjon - klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1452017 PS 145/2017 38/4 Myrahaugen - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1462017 PS 146/2017 39/8 Skatvalsv 137, 7510 Skatval - Dispensasjon fra TEK10 § 12-1 vedr. universell utforming av arbeidsbygning ved oppføring av nybygg butikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1472017 PS 147/2017 84/156 - Wergelandsv 15 , 107/50 - Innherredsv 80 b , 107/318 - Innherredsv 80 a - behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon fra krav om kvartalsvis områderegulering i BF3 Stokkmoen i kommuneplanens arealdel pkt. 1.3.2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1482017 PS 148/2017 99/61, 99/1025 - Stokmovegen 2 - tilbygg Torgkvartalet - klagesak på avslag om etablering av bilvaskeanlegg i parkeringskjeller Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1492017 PS 149/2017 99/581 - Stokmov 48, 7504 Stjørdal - Dispensasjon fra krav om områderegulering i BF2 Stokkmoen jf. KPA pkt. 1.3.2 og dispensasjon fra krav til uteoppholdsareal (MUA) jf. KPA pkt. 1.10.9 ved fradeling av eiendom og oppføring av ny enebolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1502017 PS 150/2017 3-032B - Arnstadåsen III - område 01 - endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1512017 PS 151/2017 1-271 - Nedre ringbanen - Lillemoen - 107/406 - detaljregulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1522017 PS 152/2017 Kommunedelplan Langøra med vannmiljø 2018 - 2027. Andre gangs høring og offentlig ettersyn. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1532017 PS 153/2017 Endring av kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1542017 PS 154/2017 99/24 - Torgv 10 B, 7500 Stjørdal - Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, avstand til nabogrense for utvidelse av balkonger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1552017 PS 155/2017 99/134 - Skoleg 9, 7504 Stjørdal - Søknad om dispensasjon fra kravet til områderegulering i kommuneplanens arealdel pkt. 1.3.2 for fradeling av grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1562017 PS 156/2017 97/220 - Sollia 12B - dispensasjon fra regulert etasjetall for å kunne oppføre ny enebolig. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1572017 PS 157/2017 341/20 og 341/24 - Reguleringsplan for Høgrya - dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1582017 PS 158/2017 Asfaltering av Reealleen - Fra Husby i vest til E-14 i øst - Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1592017 PS 159/2017 Saldering - statstilskudd flyktninger 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1602017 PS 160/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ