eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 08 30 20170830 30.08.2017 13:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1272017 PS 127/2017 100/63 - felles friområde i Fossliberga, 7506 Størdal - behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon for fradeling av del av friområde som tillegg til boligtomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1282017 PS 128/2017 100/50 - Asplia 10 - oppføring av tomannsbolig samt fasadeendring på eksisterende bolig - behandling av klage på avslag om dispensasjon fra planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1292017 PS 129/2017 2-058 Områdeplan Hell - Værnes, mindre reguleringsendring og behandling av klager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1302017 PS 130/2017 102/1201 Husbyhagen boligområde - utbygging i planområde B1-6, B1-7 og B1-8 - dispensasjon fra regulerte møneretning for 3 boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1312017 PS 131/2017 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering. 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1322017 PS 132/2017 56/1 Fløan mellem - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1332017 PS 133/2017 183/10 og 184/9 - Dybvadsskogen og Dyvashammeren - deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1342017 PS 134/2017 105/201 - Meieriv 22, 7503 Stjørdal - Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for oppføring av ny boenhet med garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1352017 PS 135/2017 82/88 Sutterøyg 9, 82/92 Sutterøyg 11 og 82/100 H P Jenssensg, 7502 Stjørdal - Søknad om dispensasjon fra reguleringsformål forretning/industri for bruksendring til trafikkskole og boligformål - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1362017 PS 136/2017 60/30 - Rykkjasvegen 403, 7510 Skatval - dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og LNF-formålet i kommuneplanen arealdel for oppføring av anneks Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1372017 PS 137/2017 Asfaltering av Reealleen - Fra Husby i vest til E-14 i øst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1382017 PS 138/2017 Bosetting av flyktninger 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1392017 PS 139/2017 Nye retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1402017 PS 140/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ