eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 11 16 20171116 16.11.2017 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS792017 PS 79/2017 Kjøp av Vinnavegen 38-46 i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS802017 PS 80/2017 Eierskapsmelding 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS812017 PS 81/2017 Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS822017 PS 82/2017 Tilskudd til bredbåndsutbygging på Langstein Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS832017 PS 83/2017 2.tertial 2017. Økonomirapport inklusive finans- og sykefraværsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS842017 PS 84/2017 Gebyr og betalingssatser 2018 - Renovasjonsgebyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS852017 PS 85/2017 1-258 Fastsetting av planprogramOmrådeplan for Husbyåsen - Remyra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS862017 PS 86/2017 2. gangs behandling - Reguleringsplan 1-249 Underhaugvegen - Prestmoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS872017 PS 87/2017 1-262 Havnegata 16,18 og 20 a-c, 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS882017 PS 88/2017 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS892017 PS 89/2017 Vedtekter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS902017 PS 90/2017 Søknad om fritak av verv - Bertha Wengstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS912017 PS 91/2017 Midt-Trøndelag Regionråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS932017 PS 93/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS922017 PS 92/2017 Kostnadsutviklingen i NAV Sosial Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ