eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 22 20170622 22.06.2017 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS92017 RS 9/2017 Protokoll fra AU Værnesregion 10.05.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS102017 RS 10/2017 Protokoll Regionrådet Værnesregion 10.05.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS462017 PS 46/2017 Komite Plan - Valg av medlemmer og varamedlemmer 2017 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS472017 PS 47/2017 Komite Levekår - valg av medlemmer og varamedlemmer 2017 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS482017 PS 48/2017 Komite Kultur, Næring og Miljø - Valg av medlemmer og varamedlemmer 2017 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492017 PS 49/2017 Kommunal andel i spillemiddelsaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS502017 PS 50/2017 Implementering av ny rammeplan for Stjørdal kulturskole samt innføring av nytt reglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS512017 PS 51/2017 Nytt kommunalt sommertilbud i SFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS522017 PS 52/2017 Bygdefibergruppa Dyva-Frigården - Tilskudd til bredbåndsutbygging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS532017 PS 53/2017 Stjørdal svømmehall - Ekstraordinære vedlikeholdstiltak - Utredning av behov for ny svømmehall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS542017 PS 54/2017 2-064 2. gangs behandling - detaljregulering Tønsåsen boligfelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS552017 PS 55/2017 Organisering av parkeringsvirksomheten i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562017 PS 56/2017 Tangmoen IL - Kommunal garanti på lån til rehabilitering av kunstgressbane på Tangmoen stadion Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572017 PS 57/2017 Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS582017 PS 58/2017 Eldrerådet - Årsmelding 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592017 PS 59/2017 Klima- og energiplan Stjørdal Kommune. Foreslåtte tiltak til ny plan. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS602017 PS 60/2017 1.tertial 2017. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612017 PS 61/2017 Saldering driftsbudsjett 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS622017 PS 62/2017 Strategidebatt for økonomiplan 2018 - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632017 PS 63/2017 VM Rallycross - Fremtidig engasjement fra Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO162017 FO 16/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.06.2017 - Tilrettelagt fiskeplass ved Stjørdalselva for handicappede Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO172017 FO 17/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.06.2017 - Prosjektering / bygging av Halsen barneskole og Hegra barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO182017 FO 18/2017 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.06.2017 - Rydding av lauvtrær i Sandskogan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642017 PS 64/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ