eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 27 20170427 27.04.2017 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS42017 RS 4/2017 Protokoll fra PN Helse og Samfunn VR - 15.03.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS52017 RS 5/2017 Protokoll fra PN Barn og Unge VR - 15.03.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS62017 RS 6/2017 Protokoll fra PN barn og unge VR - 19.04.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS72017 RS 7/2017 Protokoll fra PN helse og samfunn VR - 19.04.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS82017 RS 8/2017 Revisjonsberetning 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS232017 PS 23/2017 Sluttrapport - Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS242017 PS 24/2017 Strategiplan Velferdsteknologi Værnesregionen 2017-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS252017 PS 25/2017 Fritt brukervalg for hjemmehjelp - nye avtaler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS262017 PS 26/2017 Forslag til sammenslåing av KOMSEK Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272017 PS 27/2017 Etablering av nytt revisjonsselskap, Revisjon Midt-Norge SA - Sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282017 PS 28/2017 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS292017 PS 29/2017 Anmodning fra Hell Arena AS om kapitalbidrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS302017 PS 30/2017 1-245 Sandfærhus parkering. 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS312017 PS 31/2017 Kommunevedtak - Sikringstiltak mot erosjon og ras i Svedjan i Stjørdal kommune - Distriktsandel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS322017 PS 32/2017 Bredbåndsutbygging i Stjørdal kommune - Kommunal medfinansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS332017 PS 33/2017 2. gangs behandling - områdeplan 1-254 Øymoen - Veisletta Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS342017 PS 34/2017 Suppleringsvalg ved varig uttreden - Bjørn Emil Forbord Nesset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS352017 PS 35/2017 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO102017 FO 10/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.04.2017 - Bruk av oppkvernet bildekk på kunstgressbane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO112017 FO 11/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.04.2017 - Lånke skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO122017 FO 12/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.04.2017 - Kombinert innendørs velodrom og messehall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO132017 FO 13/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.04.2017 - Sommer-SFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS362017 PS 36/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ