eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 01 19 20170119 19.01.2017 13:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12017 RS 1/2017 Rapport - siste kvartal i 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS12017 PS 1/2017 Befolkningsprognose 2016-2050 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS22017 PS 2/2017 Helsehus - sluttrapport konseptfase med tomtevalg og innhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS32017 PS 3/2017 Omsorgsboliger - sluttrapport fra konseptfasen med tomtevalg og innhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS42017 PS 4/2017 Omsorg 2032 Helse- og omsorgsplan 2017-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS52017 PS 5/2017 Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS62017 PS 6/2017 Veileder. Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS72017 PS 7/2017 Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning 16 punkter fra kommunestyremøte 15.12. 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS82017 PS 8/2017 Mellomoppgjøret 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS92017 PS 9/2017 Vurdering av behov for kommunedelplan handel og næring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS102017 PS 10/2017 Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter av budsjettforlik og budsjettvedtak desember Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS112017 PS 11/2017 Økonomireglement revidering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS122017 PS 12/2017 Blues in Hell - partnerskapsavtale 2017-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS132017 PS 13/2017 Byutvikling knutepunkt Stjørdal - planutredning og forprosjekt til ny reguleringsplan for Stjørdal stasjonsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS142017 PS 14/2017 Omorganisering av Ungdomsrådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS152017 PS 15/2017 Kjøp av kirkefigur av Moses som stammer fra Værnes kirke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS162017 PS 16/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ