eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 11 17 20161117 17.11.2016 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS32016 RS 3/2016 Særutskrift Oppsummering av høring på fremtidig skolestruktur i Stjørdal kommune En orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS42016 RS 4/2016 Legalitetskontroll Økonomiplan 2016 - 2019 og budsjett 2016 - kommunenes vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS1032016 PS 103/2016 2.tertial 2016. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042016 PS 104/2016 Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052016 PS 105/2016 Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1062016 PS 106/2016 Retningslinjer for erstatning av briller og utstyr som blir ødelagt i kommunens tjeneste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072016 PS 107/2016 Barneulykkesforsikringsordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082016 PS 108/2016 Rask psykisk helsehjelp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092016 PS 109/2016 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1102016 PS 110/2016 Rykkja Vestre (plan id 3-044) - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112016 PS 111/2016 Kommunal planstrategi 2016-2019, sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122016 PS 112/2016 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1132016 PS 113/2016 Søknad om permisjon fra politiske verv i Stjørdal kommune - Ane Geving Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142016 PS 114/2016 Søknad om permisjon fra politiske verv i Stjørdal kommune - Astrid Nordahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152016 PS 115/2016 Kontrollkomiteens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 122/15 - Revisors rapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162016 PS 116/2016 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1172016 PS 117/2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO322016 FO 32/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.11.16 - Hold Norge Rent - veien videre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO332016 FO 33/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.11.2016 - Tilsynet med barnehagene i kommunen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO342016 FO 34/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.11.16 - Reguleringsplan for Øymoen - Veisletta er i ferd med å rulles ut Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1182016 PS 118/2016 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ